Ferie: Ny ferielov - Feriehindring

Hvis en allerede planlagt ferie ikke kan afholdes på grund af medarbejderens forhold, er der tale om en feriehindring.

Der er tale om feriehindring, hvis den allerede planlagte ferie bliver forhindret ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Som eksempler på feriehindring kan nævnes:

  • - Medarbejderen bliver syg. Det er ikke en feriehindring, hvis det er medarbejderens ægtefælle eller barn, der bliver syg.
  • - Graviditets-, barsels- og adoptionsorlov og anden retsbaseret orlov, uanset om der udbetales løn eller dagpenge.
  • - Ophold i udlandet, forudsat at medarbejderen ikke er omfattet af ferieaftalen eller ferieloven under opholdet.
  • - Manglende midler til at holde ferie på grund af en tvist opstået i ferieåret mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om krav på feriepenge.
  • - Værnepligt eller udsendelse for forsvaret.

Hvis medarbejderen er feriehindret i hele ferieafholdelsesperioden, skal de første fire ugers betalt ferie overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Du skal give meddelelse om overførslen til FerieKonto senest den 31. december, hvis medarbejderen får feriegodtgørelse. Hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, kan det være en anden feriefond, der udbetaler feriegodtgørelse til medarbejderen. I så fald skal du give denne feriefond meddelelse om udskydelsen inden for samme frist. Får medarbejderen løn under ferie, er det vigtigt, at I indgår en skriftlig aftale om overførsel af ferien.

Hvis feriehindringen skyldes sygdom eller orlov efter barselsloven i to på hinanden følgende ferieafholdelsesperioder, kan ferien udbetales direkte til medarbejderen. Hvis der ikke sker udbetaling, kan denne ferie ligeledes overføres. Når feriehindringen skyldes sygdom, kan medarbejderen også have ret til erstatningsferie.

- De første 4 ugers optjente ferie skal ALTID overføres, såfremt der opstår en feriehindring.

- Feriehindring på grund af sygdom og barsel i to på hinanden følgende ferieafholdelsesperioder = ferie kan udbetales.