Besøg fra Ramallah

Besøg af unge rollemodeller fra Ramallah 3.-17. aug.

4 unge palæstinensere besøgte Gellerup i Aarhus: Mohammed Abedrabo, 17 år gymnasieelev på en tysk skole i Ramallah (aktiv i forskellige foreninger, taler arabisk, tysk og engelsk), Rami Sultan, 18 år og studerende ved Al Quds Universitetet i Abu Dis (har været spejder og været med i et "student council" i tre år, nu er han aktiv i flere organisationer), Jana Jaradat, 20 år og jura-studerende ved Birzeit Universitetet v. Ramallah (har været i ungdomsbyrådet i Ramallah og aktiv i flere foreninger, hun taler arabisk, engelsk og fransk), Asar Jaradat, 16 år, gymnasieelev ved en kristen skole i Ramallah (er i ungdomsbyrådet i Ramallah nu og er aktiv i flere foreninger, underviser i "creative writing" på Ramallah Bibliotek, taler arabisk, engelsk og fransk. Hun var i Aarhus i juli/august sidste år).

De er alle fire unge, som arbejder meget målrettet og ihærdigt med deres studier, med gode resultater, samtidig med at de også er og har været frivillige i flere forskellige sammenhænge.

 

I den første uge, før skolerne startede, mødte de foreninger og andre unge bl.a. Unge4Unge i Gellerup, Unge4Unge i Bispehaven, UGirls i Bispehaven, Ramallah Spejderne i Gellerup.

I den anden uge, hvor skolerne er startet, er der møder på skoler som f.eks. Tovshøjskolen, Sødalskolen, Ellekærskolen og Langkær Gymnasium. 

Desuden mødte de 4 unge Ungebyrådet i Aarhus samt nogle af byrådets medlemmer.

Der blev samarbejdts med Royal Danish Representative i Ramallah om invitationerne og visumansøgninger.

 

Program:

Søndag d. 3.8: De unge ankom med fly til Billund, hentes og blev indkvarteret i Aarhus.

 

Mandag d. 4.8.

Kl. 10.00. Besøg hos FO-Aarhus, snak med skoleleder Torben Dreier.

Kl. 14.00. Gåtur i Aarhus midtby til Strøget, Domkirken, åen mm.

 

Tirsdag d. 5.8.

Kl. 9.30. Besøg hos fodboldklubben ACFC's fodboldskole i Gellerup, snak med formand Afif Abdallah og de deltagende børn og unge. Journalist Birger Agergaard, Gellerup.nu kom og lavede interview.

Kl. 12.00. Modtagelse på Aarhus Rådhus af rådmand Rabih Azad-Ahmad, rundvisning og frokost.

Kl. 14.30. Journalist Thomas Nygaard, Aarhus Stiftstidende kom og lavede interview.

Kl. 15.15. Cykeltur rundt i Aarhus og omegn, til skov og strand, med en ung studerende fra Aarhus, Maria Bro Kramer, som guide.

Kl. 18.00. Besøg hos Ramallah Spejderne i Gellerup. Snak med lederne Walid Mahmoud og Mustafa Faour samt børn og unge. Bål og mad lavet på bålet.

 

Onsdag d. 6.8.

Kl. 10.00: Besøg i Den Gamle By, snak med projektkoordinator Danielle Guldmann Sekwati, der står for museets aktiviteter i Gellerup.

Kl. 13.00. Besøg i Bazar Vest, frokost i Roma Kitchen, snak med ejeren Wasim Awad.

Kl. 15.00: I Tangkrogen, Gaza Event, Asar holdt tale. Derefter møde med Huda Chaaban, studerende ved Aarhus Universitet og initiativtager til Helping Hand indsamlingen til børn i Palæstina, og Mahmoud Halloum fra PalUng, cand. jur. fra jura-studiet Aarhus Universitet.

Journalist Pelle Bank lavede interview og reportage til TV2 Østjylland.

 

Torsdag d. 7.8.

Kl. 11.00. Besøg på Kvindemuseet og snak med Sibba Einarsdottir, der står for museets Palæstina samarbejde.

Kl. 16.30. Cykeltur rundt i byen.

 

Fredag d. 8.8.

Kl. 10.00: Møde med Erik Junge der repræsenterer organisationen Hand the Ball, som er inviteret til Palæstina af Det Danske Hus for evt. at starte et sports-projekt dér. Snak om sport og ungdom i Palæstina, og om Hand the Ball's mulige projekt.

Kl. 15.00-23.00: Besøg i Tivoli Friheden med turbånd til forlystelser og Fed Fredag koncert med Panamah.

 

Lørdag d. 9.8.

Kl. 11.00: Besøg på grøntsagstorvet på Ingerslevs Boulevard.

Kl. 14.00: Frokost med Simon El-Zeinab, afdelingsleder i HotSpotcentret, samt andre.

 

Søndag d. 10.8.

Slap af dag. Kaffebord i kolonihave.

 

Mandag d. 11.8.

Kl. 12.00-13.00: Møde med en gruppe flygtninge/indvandrere hos Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp, mange af dem fra Mellemøsten. Snak om vigtigheden af og motivationen for at tage en uddannelse. Snak med konsulent Anne Lykke Dixgaard.

Kl. 19.00. Offentligt møde i Foreningernes Hus i Gellerup. De fire unge fortalte om at være ung i Palæstina og om deres bestræbelser på at få en god uddannelse. Desuden oplysning om arbejdet med at skabe venskab, samarbejde og udveksling mellem Aarhus og Ramallah. Arrangør af mødet var Arabisk Dansk KulturHus, Den Palæstinensiske Forening – Al Rabetah og Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, Aarhus.

 

Tirsdag d. 12.8.

Kl. 10.00: Besøg på Aros.

Kl. 13.00: Interview til Gellerup-TV/Indvandrer TV, Rui. Søndervangskolen.

Kl. 16.00: Møde med Børn- og Ungebyrådet i Aarhus, derefter socialt samvær.

Kl. 18.30: Grill-aften i Gellerup. Klubberne. Imad.

 

Onsdag d. 13.8.

Kl. 10.00. Journalist Malene Fenger-Grøndahl lavede interview med Asar, om at være ung palæstinensisk forfatter på vej til at udgive sin første roman.

Kl. 13.00 – 14.00: Møde på rådhuset med byrådspolitikere. FO-Aarhus' skoleleder Torben Dreier fortalte om besøget af de unge rollemodeller fra Ramallah i sammenhæng med den indsats, som Aarhus Kommune gør for at leve op til 95 procents målsætningen mht. unges uddannelse - i denne sammenhæng især i socialt udsatte boligområder. Byrådspolitikere fortalte om indtryk fra Ramallah fra en studietur dertil i 2012. Følgende politikere var inviteret til mødet: Aage Rais-Nordentoft (S), Maria Sloth (EL) og Anne Nygaard (R).

Kl. 19.00: Besøg hos Jafra Danserne, under Arabisk Dansk KulturHus i Gellerup, snak med formand Imad Kaaouach. Overværelse af øvelse og derefter snak med danserne.

 

Torsdag d. 14.8.

Kl. 9.40 – 11.15: Besøg på Sødalskolen. Møde med skoleleder Susanne Berg, derefter møder med elever i de store klasser.

Kl. 11.30: Besøg på Gellerup Bibliotek. Snak med Lone Hedelund.

Kl. 12.15: Frokost i Bazar Vest.

Kl. 13.00 – 15.00: Besøg på Tovshøjskolen. Møde med elever fra 9. klasse og forældre.

15.30. Asar holdt oplæg på møde i Gellerup om ”creative writing”.

15.30. Jenna, Rami og Mohammad mødtes med Unge4Unge.

 

Fredag d. 15.8.

Kl. 10.20 – aften: Besøg på Langkær Gymnasium. Deltagelse i lektioner og i skolens liv. Efter skoletid samvær med elever af og spisning om aftenen.

Kl. 11.00 – 15.15: Hermans, Tivoli Friheden. Overrækkelse af Aftenskolernes Integrationspris, som projektet med besøget af de fire unge rollemodeller var indstillet til, med deltagelse af  kulturminister Marianne Jelved.

 

Lørdag d. 16.8.

Kl. 14.00-17.00. Møde og frokost med en gruppe unge piger fra Herredsvang i Kulturhuset

 

Søndag d. 17.8: Loppemarked på Ingerslevs Boulevard. Hjemrejse.

 

Status på samarbejde i øvrigt mellem Aarhus og Ramallah  - v/Ole Jessen

Langkær Gymnasium, HF og IB World School: Langkær Gymnasium har aftalt samarbejde med The Friends School i Ramallah, der ligesom Langkær har IB uddannelse. Gruppen af religions-lærere på Langkær, 6-7 lærere, har planlagt at besøge Ramallah i dette skoleår. Skolen er desuden med i Master-class projektet med besøg på Vestbredden.

 

Aarhus Musikskole og Opgang2 Teater: I perioden 28. maj – 6. juni havde Aarhus Musikskole og Opgang2 besøg i Aarhus af den prisbelønnede palæstinensiske kunstner, skuespiller og musiker Fadi Al-Ghoul fra Ramallah. I nogle dage var han på Tovshøjskolen som et led i Aarhus Musikskoles undervisning på skolen. Derudover optrådte han ved Opgang2s Jalla Festival på Aarhus Teater d. 24.5. med et uddrag af hans forestilling ”The Clarinet”. Hele forestillingen ”The Clarinet” blev opført i Aarhus Musikhus d. 2. og 3. juni, og derefter blev forestillingen vist i København. Under sit besøg i Aarhus har han drøftet fremtidigt samarbejde og udveksling med Aarhus Musikskole og Opgang2.

 

VIA University College – Pædagoguddannelsen Jysk: 21 pædagog-studerende har været på studierejse til Ramallah, 17.-25. maj i år, som et led i et 14. dages forløb på 5. semester: ”Kulturforståelse og kulturelle processer”. Studieturens program rummede bl.a. besøg på palæstinensisk pædagoguddannelse, i børnehave, på børnehjem, i flygtningelejre samt en tur til Jerusalem og Hebron. Forløbet sluttede af med, at de studerende præsenterede deres arbejde ved en udstilling på VIA. Undervisningsforløbet med studierejse til Ramallah bliver fremover arrangeret to gange om året. Udgangspunktet er, at mange børn i danske daginstitutioner har palæstinensisk baggrund, og derfor er det vigtigt for pædagoger at have forståelse for palæstinensisk kultur og samfund. Siden vil man på VIA Pædagoguddannelsen aftale praktikforløb for danske studerende i Ramallah, og man arbejder også på at få gang i udveksling af studerende og lærere mellem pædagoguddannelserne i Aarhus og Ramallah.

 

Børn- og Ungebyrådet i Aarhus Kommune: I august 2014 har Børn- og Ungebyrådet haft besøg af fire unge fra Ramallah som et led i FO-Aarhus' besøgs-projekt. En af de unge palæstinensere, Asar Jaradat, er medlem af  Ungebyrådet i Ramallah, og på mødet blev et fremtidigt samarbejde mellem de to ungebyråd diskuteret, som f.eks. udveksling. Ved mødet fandt de unge fra Aarhus og de unge fra Ramallah fælles fodslag omkring ønske om en bedre UU-vejledning, hvilket der er arbejdet med i ungebyrådene både i Aarhus og Ramallah. Børn og Ungebyrådet i Aarhus udsendte en pressemeddelelse om dette efter mødet med de unge fra Ramallah.

 

Ramallah Spejderne i Gellerup i Aarhus har aftalt samarbejde og udveksling med spejderne i First Ramallah Group i Ramallah. Det drejer sig især om opbygning af et spejderorkester hos Ramallah Spejderne i Gellerup, og desuden om udveksling mellem de to spejdergrupper. Ramallah Spejderne er sammen med First Ramallah Group i gang med at søge penge til udvekslings-projektet fra Demena puljen fra Det Arabiske Initiativ, gennem Mellemfolkeligt Samvirke.

I august i år havde Ramallah Spejderne besøg af fire unge palæstinensere fra Ramallah, i forbindelse med FO-Aarhus' besøgs-projekt.

 

Gøglerskolen har lavet en aftale med Det Danske Hus i Palæstina, i Ramallah, om udveksling af praktikanter. Hvert halve år vil 4-6 Gøglerskole-elever, gennem Det Danske Hus, komme i praktik i en institution i Ramallah, og tilsvarende vil der hvert halve år komme 4-6 unge palæstinensere i praktik på Gøglerskolen. Der søges EU-midler til projektet.

 

Cirkus Tværs har indgået et samarbejde med Palestinian Circus School i Birzeit ved Ramallah. 7-14. juli i år arrangerede Cirkus Tværs international cirkusfestival i Gellerup, hvor Palestinian Circus School deltog sammen med flere andre grupper af unge fra forskellige lande. De unge fra Palæstina opførte deres forestilling for fuldt hus i A-Toget i Gellerup og høstede stort bifald. De unge deltog sammen med de øvrige grupper af unge i festivalens liv, forestillinger og workshops.

I oktober i år er det planlagt, at Cirkus Tværs skal rejse til Ramallah med 15-20 børn og unge på et 14 dages ophold og besøg hos Palestinian Circus School.

 

FO-Aarhusinviterer i januar 2015 Asar Jaradat fra Ramallah til Aarhus for at være med til at videreudvikle rollemodelprojektet fra 2014.