Den kompetente borger

Den kompetente borger

Den kompetente borger er et udviklingsprojekt, hvor Netværk for voksenundervisning i Aarhus og Borgerservice og Biblioteker arbejder med at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker. Projektpartnerne vil sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling.

Projektet i 2010 skulle dels kortlægge, hvilke samarbejdserfaringer der allerede findes i Aarhus samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels samle idéer til fremtidige samarbejder gennem idéudviklingsworkshops og dels afprøve nye samarbejdskonstellationer.

Ambitionen med projektet var, at det skal medvirke til at bygge bro og skabe synergi mellem folkeoplysningen, frivillighedsaktører, voksenuddannelsesinstitutioner og folkebibliotekerne på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Projektet var støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier som udviklingsprojekt af overbygningskarakter og det blev realiseret i et samarbejde mellem FO-Aarhus, Folkeligt Oplysningsforbund FOF Aarhus, VUC Aarhus, Lærdansk Aarhus, Fritid & Samfund, Borgerservice og Biblioteker.

Workshops 1.-2.-3. sept. i Folkeoplysningens Hus.

www.denkompetenteborger.dk