Studenterhus Aarhus

Større projekter

 STUDENTERHUS AARHUS

1. febr.: Seksuel frigørelse i 2013?

Sexolog Jakob Olrik provokerede og debatterede den ”nypuritanske” seksualmoral og kropssynet hos unge i dag. Hvad skete der med 60’erne og 70’ernes åbne forhold og meget afslappede syn på sex og kroppen i det hele taget i forhold til i dag, hvor kravene hos de unge til den perfekte krop, det perfekte sexliv og den ”rigtige” seksualitet i lige så høj grad er påvirket af pornoindustrien, som af forældrenes vilde liv i 70’erne.

 

6. febr.: Get real: Bonderøven er nostalgi og virkelighedsflugt

Imens vi drømmer om økologiske køkkenhaver og romantisk bondeliv, bliver der flere og flere maver at mætte i verden – uden mere plads til at dyrke fødevarer. Fødevare- og klimaprofessor Jørgen E. Olesen gjorde op med forestillingen om små idylliske, familiedrevne gårde og så i stedet fremtidens landbrug som store forretningsdrevne virksomheder, der gør en forskel i den globale virkelighed.

 

27. febr.: Færdiguddannet og hvad så? Kan karrieremesser bruges til noget?

Du er nyuddannet, du skal ud at finde arbejde, og det vrimler med steder, hvor du kan møde erhvervslivet på karrieremesser, karrieredage, karrierefestival. Men er det den rigtige måde at søge job på? Handler messerne mere om synlighed for virksomhederne end for de nyuddannede kandidater? Der blev stillet spørgsmålstegn ved karrieremessernes løfter om genveje til drømmejobbet og diskuteret, hvordan man som nyuddannet kan bruge karrieremesserne på en konstruktiv jobfremmende måde.

 

4 mar.: De studerende og byen

For ti år siden gik byens uddannelsesinstitutioner, Erhverv Aarhus, studerende og Aarhus Kommune sammen om at skabe Danmarks største tværfaglige mødested for studerende, virksomheder og kulturliv - Studenterhus Aarhus. Siden da er Aarhus som vidensby blevet et brand med international gennemslagskraft. Antallet af studerende er vokset til 50.000 og uddannelsesinstitutionerne er blevet vigtige dynamoer i tiltrækningen af ressourcestærke, videnstunge, internationale virksomheder. Hvad skal vi skabe sammen i uddannelsesbyen Aarhus de næste ti år?

 

6. mar.: De studerende og kulturen
Aarhus Kommune er netop ved at udvikle den nye kulturhandlingsplan, som bl.a. skal forberede Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. I den forbindelse er det interessant hvilke fordele, der kan udnyttes ved at inddrage byens borgere - i første omgang repræsenteret ved de studerende på de videregående uddannelser - i processen: 
- Hvordan kommer man ud over en klassisk frivillighedstankegang og får udviklet en mere overordnet publikumsinddragende strategi?
- Hvordan får man fat i og udnyttet de såkaldte first movers, som selv vil bestemme og ikke nødvendigvis melder sig som frivillige eller praktikanter? 
- Er det stadigt en tilstrækkelig model at lade kulturinstitutionerne definere og kuratere borgernes kulturforbrug i en verden, hvor man digitalt frit kan udvælge og abonnere på sine individuelle kunstinteresser? 
- Eller er det mere frugtbart med en dialog om, hvordan de etablerede institutioner kan respondere på forbrugernes behov og omskiftelige interesseområder for dermed at sikre sin relevans og udviklingen af borgernes kulturelle bevidsthed?

Det er ikke nødvendigvis en pointe at lade brugerne have direkte indflydelse på programlægningen, men i stedet på aspekter som publikumsinddragelse, tematiske forløb, relevans, afvikling, PR-tiltag, oplevelsesøkonomiske aspekter osv., hvilket de kunstfaglige medarbejdere ikke nødvendigvis har som spidskompetencer. Disse spørgsmål blev forsøgt besvaret og i hvert fald diskuteret heftigt under dagens workshop.

 

13. mar.: The Ghost of Piramida - dokumentarfilm om russisk minedrift og dansk musik

Orkestret Efterklang besøgte i forbindelse med tilblivelsen af deres nye album ”The ghost of Piramida” en forladt mineby på det yderste Svalbard i det tidligere Sovjetunionen. Her kom de i kontakt med en af de sidste beboere, der forlod Piramida, da minen blev forladt sidst i 90’erne. Med filmen illustrerer instruktøren Andreas Kofoed, hvordan orkestret på den ene side finder/skaber lyde i den nu forladte og tavse spøgelsesby, mens tidligere Piramida indbygger Alexander i kommentarsporet tager os tilbage til en svunden tid, hvor Piramida blomstrede og de udstationerede, russiske minearbejdere med deres familier levede i et sovjetisk parallelsamfund fjernt fra de brutale realiteter i deres hjemland.

 

18. apr.: Karrierebussen kører, vil du med? 

6 busfulde studerende tog på rundtur til 20 virksomheder i Aarhus og omegn til en snak om jobmarkedet for nyuddannede, de videregående uddannelsers erhvervsrelevans og studerendes muligheder for at målrette deres uddannelser til erhvervslivets behov kontra uddannelsernes ønske om at fastholde en teoretisk kernefaglighed i uddannelserne.

 

17. maj: Studieeffektivitet og en sund krop

Sammen med Aarhus Universitetssport var der sportsfredag på pladsen foran Studenterhuset. Med oplæg om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og psykisk robusthed, mulighed for at prøve forskellige sportsgrene under AUS og masser af samtaler mellem foreningsrepræ-sentanterne og de besøgende blev der sat fokus på det tusindår gamle ordssprog om sammenhængen mellem en sund sjæl i et sundt legeme.

 

6. sept.: Dystopi vs. utopi - fokus på bæredygtighed i kulturen i samarb. med Culture|Futures Forskellige oplægsholdere og et lokalt band forvandlede Studentercaféen til en grøn oase, hvor der i et ungt, åbensindet og ikke mindst hyggeligt miljø blev sat fokus på bæredygtigheden i kulturen. Eftermiddagens tema var Utopi vs. Dystopi og bød på følgende spændende og diskussionslystne gæster: Esben Bjerggaard Nielsen er PhD i Retorik og er ved at færdiggøre sin afhandling om dommedagsretorik i klimadebatten. Han argumenterede på underholdende vis for nødvendigheden af at skære ned for de dystopiske fremtidsvisioner og i stedet fokusere på hvad der sker i verden her og nu, og handle. Læs mere her: http://www.au.dk/om/nyheder/nyhed/artikel/skru-ned-for-dommedag-i-klimadebatten/.  Peter Skjalm er arkitekt i den grønne sags tjeneste. Sammen med Bureau Detours har han stået for opførelsen af legepladsen SKANSEN på Frederiksbjerg. Han mener, at bæredygtighed bør "være latent i vores hoveder", og han argumenterede for vigtigheden af debat og kontinuerlig udvikling, så bæredygtigheden ikke bare bliver et buzzword uden egentlig indhold.

http://www.gogreenaarhus.dk/gogreenaarhus/sider/artikler/skansen-og-peter-skjalm/

 

9. sept.: At studere med et handikap 

Livet som universitetsstuderende kan ind imellem synes vanskelig og tiden kan ofte synes knap - specielt hvis man har en funktionsnedsættelse. Derfor er det vigtigt at man retter sin energi og fokus de rigtige steder hen og kender til sine styrker og muligheder. Hvordan kan man som studerende med en funktionsnedsættelse bedst udnytte sine kompetencer til at lykkes som studerende på et universitet. Oplægsholder var Thomas Wibling, og han gav inspiration og ideer til at møde udfordringerne så tilværelsen som universitetsstuderende bliver lettere og bedre. Udover at være forfatter, coach og foredragsholder har Thomas en svær hørenedsættelse og kender selv til det at skulle tilpasse sig omverden, som har det handicap, at den ikke er tilpasset alle. 

 

17. sept.: Dansk madkultur - hvordan spiser du dig til en dansk ven?

40 danske og internationale studerende mødtes i skolekøkkenet på Katrinebjergsskolen og lavede dansk mad, mens de drøftede madkultur, venskaber på tværs af kulturer og danskernes ”lukkede” åbenhed.

 

24. sept.: Tag del - Ta' ansvar!

Ta' del og vær med til at finde løsningerne på samfundets store udfordringer. Vær med til at udvikle ideer, udbrede politisk forståelse hos borgerene og fremme socialt entreprenørskab.

TAGDEL.dk er en platform, hvor borgere og organisationer sammen forsøger at finde løsninger på samfundets store udfordringer. Vær med til at sætte aftryk på (morgen)dagens Danmark. Foreningerne FOSIA og Parlamentet.dk udviklede sammen med de studerende ideer til at udbrede den politiske forståelse hos borgere, og til at fremme socialt entreprenørskab. Processen blev faciliteret af udviklingskonsulent Josefine Aggeboe fra Center for Entreprenørskab og Innovation.

 

3. okt.: Friendship Ambassador - hvorfor er danskerne så lukkede, How to get a Danish friend!

Med smørrebrødsbyggeri, matchning af ambassadørpar på tværs af den dansk-internationale kulturbarriere og masser af gode snakke tog 200 studerende første skridt til at blive venskabsambassadører for hinanden med det formål gensidigt at nedbryde fordommene om de lukkede danskere og de isolerede internationale studerende.

 

7. okt.: Bring the fun back in giving - ”Wanna pop some tags? Only got 20 dollars in your pocket?”

Med et anderledes auktions- og genbrugsbutikkoncept satte en gruppe studerende fra Erhvervsakademi Aarhus fokus på den danske indsamlings- og velgørenhedsindustri med det formål at ”gøre det sjovt at give”

 

22. okt.: Borgmesteren tjekker sine løg - gør du?

Byens mandlige studerende blev inviteret til at tjekke deres løg, sammen med borgmesteren, Kræftens bekæmpelse m.fl. Fokus på testikelkræft, og mænds helbred med musik, underholdning, besøg af overlæger, tidligere patienter samt præmier og goodiebags for 25.000 kr. I optakten til arrangementet blev 200 løg delt ud i Aarhus midtby.

 

29. okt.: Fra Humaniora til forretningsforståelse - kan humaniora bruges i erhvervslivet?

Det er en alment udbredt opfattelse, at humanistiske uddannelser ikke er umiddelbart anvendelige i det private erhvervsliv. Der blev sat spørgsmålstegn ved den påstand, da Cand.mag. Tina Bøgevald, ansat i udfordrende og spændende job i den private virksomhed kommaMEDIA, fortæller om, hvordan man som nyuddannet humanist bliver attraktiv og værdiskabende i det private erhvervsliv.

 

30. okt.: Handikap på cv'et - er der plads til de uperfekte på arbejdsmarkedet?

Skal du skrive din funktionsnedsættelse i jobansøgningen eller frygter du at blive afvist på forhånd? Kan du måske omvendt skrive din funktionsnedsættelse i kompetencelisten på CV’et? Eller direkte bruge funktionsnedsættelsen som et springbræt ved at målrette din faglige og karrierermæssige profil? Hvordan man kan forholde sig til sin funktionsnedsættelse i jobsøgningen, hvad enten det er som dimittend på udkig efter det første job eller som studerende, der skal finde et studiejob eller en praktikplads. Sidsel Munkebo Hansen, som selv har en funktionsnedsættelse og er kommende dimittend fra Københavns Universitet, fortalte og lagde op til diskussion. Efter et kort oplæg var der mulighed for at diskutere fordele og ulemper ved at bruge sin funktionsnedsættelse aktivt i jobsøgningen og måske hente inspiration til sin egen situation.

 

12. nov.: Election Night – valgkamp for international studerende

Alle EU borgere bosiddende i Danmark havde mulighed for at stemme til kommunalvalget i efteråret 2013. Derfor havde Studenterhus Aarhus arrangeret debat på engelsk med 5 modige kandidater, der efter en kort introduktion til det danske valgsystem, debatterede og svarede for sig i en til tider ophedet, men dog særdeles aktuel debat om internationale studerendes vilkår i Aarhus.

 

25. nov.: 9/11 - de syv tårne

Styrtede tvillingetårnene i virkeligheden til jorden på grund af sprængladninger i bygningen, og ikke på grund af flyvemaskinerne? Det mener Kemikeren Niels Harriet - er du enig? Videnskabsmanden Niels Harrit gør alt, hvad han kan, for at overbevise omverdenen om, at World Trade Center faldt sammen på grund af sprængladninger i bygningen – og ikke på grund af de flyvemaskiner, der bragede ind i bygningerne. I de fleste menneskers bevidsthed var World Trade Center (WTC) to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af et jetfly den 11. september, 2001. Færre mennesker ved, at centeret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv. Den syvende af disse bygninger var halvt så høj som tvillingetårnene, men ragede trods alt næsten 200 m. op med sine 47 etager og dækkede et grundareal lidt mindre end en fodboldbane. Endnu færre mennesker ved, at denne bygning styrtede sammen sent på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly.

I første del gøres bl.a. rede for den officielle forklaring på sammenstyrtningen af Bygning 7, som den er fremsat i en rapport fra National Institute of Standards and Technology, september, 2008. Denne holdes op imod nogle enkle observationer og Newtons love. I anden del inddrages de to tvillingetårnes kollaps, og der præsenteres en alternativ hypotese, som understøttes af teknisk dokumentation – incl. de nyeste opdagelser. 

 

27. nov.: Skriv for liv!

Dine ord kan redde liv. Hjælp med at redde mennesker fra dødstraf, tortur og andre krænkelser.

Skriv for Liv handler om at skrive breve til mennesker, der sidder uretfærdigt fængslet, eller på anden måde får deres rettigheder krænket. Du kan også skrive breve til dem, der står bag krænkelserne og kræve handling. Dit brev giver håb til mennesker, der føler sig glemt af omverdenen. Og det tvinger de ansvarlige til at gøre noget ved uretfærdigheden. Fordi det virker. Ingen myndigheder kan ignorere tusindvis af breve fra hele verden. Amnesty har stået bag brevaktioner i over 50 år, og hvert år er hundredvis af mennesker blevet løsladt eller har fået forbedret deres forhold.

 

27. nov.: Optimer dig og dit handicap til et godt resultat til eksamen

Som universitetsstuderende med en funktionsnedsættelse kan det kræve en ekstra indsats at få den optimale struktur i eksamenslæsningen og arbejde fokuseret under pres. Fokus var på, hvordan eksamensforberedelse bliver lettere og sjovere for studerende med funktionsnedsættelse og hvordan eksamen bliver en god oplevelse, med et resultat man kan være stolt af. For at opnå dette dykkede vi bl.a. ned i erfaringsdeling og ideudvikling i forhold til, hvordan man holder fokus og struktur, samtidig med at nervøsiteten og frustrationen er på et niveau, hvor det ikke dræner den enkelte.

 

4. dec.: Bæredygtig jul – gør din jul lidt grønnere

UPCYCLE DIT SHIT! Er du også træt af forbrugsfest og miljømisbrug? Har du brug for lidt kreativt indspark til julegaveræset? Og er du bare lidt i julestemning? Bæredygtig jul og recyclet julestemning blandet op med godt humør og bæredygtighed! UngEnergi lavede forskellige workshops, hvor kompetente kreative mennesker vejledte i at forvandle genbrugsmaterialer til personlige julegaver, der samtidig sparede en masse CO2! Man kunne upcycle og recycle i fem forskellige workshops:

  • Spar på elregningen og skån miljøet ved at udnytte solens energi med din helt egen hjemmelavede solcelle-mobiloplader. 

  • Med et fedt tryk, kan du give nyt liv til dine gamle t-shirts.

  • Weekendens tomme vinflasker kan med lidt snilde forvandles til fine stemningsfyldte lamper. 

  • Opgrader julefrokost-outfittet med lidt ekstra lir, og bliv overrasket over mulighederne i et par lynlåse og nogle gamle cykelslanger. 

  • Opfrisk dine evner bag en symaskine, og afprøv de uendelige muligheder der findes i et lækkert stykke stof. 

    Hvis man ikke selv havde materialer i gemmerne, havde UngEnergi samlet diverse genstande sammen, som stod til fri afbenyttelse for alle.