By i Byen

By i Byen

Den Samarbejdende Kulturby Aarhus

 

Idéen om By i By udsprang af en række tværfaglige netværk i Aarhus, hvor summen af de fælles drøftelser har været ønsket om at sætte handling bag ord og skabe et fælles projekt, der forener byen og dens mange drivkræfter i et konkret håndgribeligt og visionært projekt med udviklingspotentiale også set i internationalt kontekst.

Aarhus er kendt for sine kreative kvaliteter med bl.a. en række af landets mest anerkendte arkitektfirmaer i spidsen, men også designere, kunstnere, musikere, et stærkt uddannelses- og vidensmiljø, markante kulturinstitutioner samt et aarhusiansk erhvervsliv, der stikker næsen frem, og i stigende grad været med til at markerer Aarhus som verdens mindste storby.

Aarhus er også kendt for sine subkulturer og kreative iværksættere, der på en gang skaber nye retninger, nye samarbejdsformer og ser nye muligheder, hvorefter de bedste udvikles over tid og får en formaliseret form. Miljøet omkring Meljgade med Frontløberne og Kaospiloterne er nogle af byens synlige eksempler, mens begrebet ”8210” er blevet en national betegnelse for andre kulturelle strømninger der bl.a. har betydet at nye generationer har fundet nye udtryksformer som ikke bare præger kulturlivet i Aarhus, men kan spejles udover byens forstæder.

Aarhus er en by der vokser og udvikler sig markant, hvilket i disse år betyder skabelsen af helt nye byområder f.eks. omkring de bynære havnearealer, men også betyder en ”genfødsel” af byområdet Gellerup – alt dette og mere til blev samlet og udtrykt i byens fælles projekt By i Byen.

 

Visionen med By i By:

- At opbygge, skabe og give liv til en midlertidig og organisk voksende kulturby af høj indholdsmæssig og æstetisk kvalitet omkring det centrale byrum Bispetorv i Aarhus fra den 22. juni til den 12. oktober 2012 via en forenet by båret af frivillighed og engagement på tværs af fagligheder, brancher, miljøer, holdninger og udgangspunkter.

 

Fundamentet for By i By:

Projektet skulle illustrere det kulturelle samarbejde som allerede findes i Aarhus og stimulere udviklingen af nye samarbejdsprojekter/former på tværs af byens miljøer. 

By i By blev bygget af lokale firmaer fra byggebranchen, studerende fra byens uddannelsesmiljøer og kunstnere i mere eller mindre formelle samarbejdsformer. By i Byen var mere end blot en fysisk ramme. Mens byen blev skabt, blev der liv i den. Livet og indholdet i byens skabtes af kulturlivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og borgere i Aarhus.

By i By var en levendegjort manifestation af, hvad der er muligt når en hel by i fælleskab samler sig om ét projekt. Man kan tale om udlevet netværk.

By i Bys helt grundlæggende DNA var at lave et projekt, der samler Aarhus på tværs af faglighed, udgangspunkt, miljø, alder m.m. 

By i By var en KulturBy, så det naturlige udgangspunkt var Kunst og Kultur, men derudover var byens erhvervsliv inviteret indenfor. Erhvervslivet var med både i konkrete byggeprojekter og kunstprojekter, men også i det organisatoriske arbejde bag projektet.

 

Udover at projektets grundide var, at samle forskellige miljøer sigtedes der også efter at lave skæve og nye samarbejder i de konkrete underprojekter – både byggerier/installationer og events.

Det var håbet at projektet på grund af dets størrelse og lange liste af forskellige aktører, kunne være banebrydende i forhold hele Aarhus' selvforståelse som et sted, hvor man arbejder sammen om udfordringer og hele tiden søger nye konstellationer.

Projektet blev dokumenteret, evalueret og vurderet både i processen, men også efterfølgende dels for at danne læring for byen og fremtidige projekter, men også for at stille denne nye viden og indsigt til rådighed for andre med lignende tanker og ambitioner.

 

Disse bidrog til at gøre By i By til en realitet:

Alectia, AND (Center for Arkitektur, Ny teknologi og Design), Arkitektskolen, Arkitema, Aros, restaurant BETA, Bellastok Denmark, Billedkunstcenteret, Borgerservice, udv. Afd – fokus på udenlandske tilflyttere, Byggeselskab Olav de Linde, Bureau Detours, Børnekulturhuset, Center for Urban Kunst, CF. Møller, COWI, Cubo arkitekter, Danske Bank, Danske Fragtmænd, Domkirken, Erhverv Aarhus, ErhvervsKlynge 1, Eventuelt.org, FO, FoodFestival, FrivillighedsCenter Aarhus, Frontløberne, Geiger, Harboe Skilte, Himmelhaven, Holdet bag ”Foden”, IDoArt, INCUBA science park, Institut for (X) - Godsbanearealet, Journalisthøjskolen, Kaospiloterne, Komma Kommunikation & Marketing, Kraft, Kulturhovedstad 2017, Kulturnatten, LETT advokatfirma, Litteratur på scenen Læseforeningen, Lumo arkitekter, Mediehus Aarhus, Mengel Ejendomme, MT Højgaard, Musikhus Aarhus, NIRAS, Nörd, AarhusGruppen: (Lindberg, Pressalit, Systematic, Casablanca, Kiers Fond, Nordea, JS World Media), Pakhus 13, Pecha Kucha, Pixels and Paper, Poetklubben, Promus, Radar, RadissonBlu, Scenekunstcenteret, Scenekunstnetværk Region Midtjylland, Skansens Hus og Have, Smagløs, Smart Aarhus, Studenterhus Aarhus, TorbenBrandi Projektudvikling, Turbinehallen, Urban Media Space/Aarhus Bibliotek, Vild Med Ord, Visit Aarhus, Vovemod, Wake Up, We Make Space arkitekter, Wick Kommunikation, World Perfect, Wunderland, Aarhus Filmfestival, Aarhus håndværkerforening, Aarhus Jazzfestival, Aarhus Kommune ITK, Aarhus Kunstakademi, Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Produktionsskole, Aarhus Stiftidende/Berlingske medier, Aarhus Sustainability festival, Aarhus Teater, Aarhus Tech.

 

ByggeKoncept

ByplanlægningsGruppen bestod af:

Lars Thiis (Cubo arkitekter). Trevor Davies (2017), Torben Nielsen (Rektor Aarhus  arkitektskole), Thorkild Green (Byrumsafd v. kommunen), Jonas "Pindhund" Halberg (Kulturnatten m.m.) og Christian Dietrichsen (ByiBy koordinator).

 

Byplanlægningsgruppen lavede følgende dogmer for de byggerier, der udgjorde By i By:

• Inden noget bygges på pladsen optegnes konturerne af By i By med streger (tape) a la Dogville, for at give Aarhus borgere en fornemmelse af visionerne og omfanget af projektet.

• Alle byggerier skal baseres på utraditionelle (nye) konstellationer med forskellige snit i forhold til faglighed og “etablerethed”.

• Det tilskyndes at hvert byggeri er tiltænkt en levetid (holdbarhed, ide, funktion) der rækker langt ud over By i By, og derfor også er konstrueret, så de kan flyttes.

• Det tilskyndes at byggerierne bliver spektakulære, skøre, smukke eller på anden måde skiller sig ud. Det er vigtigt at de ”er noget” også når der ikke er aktivitet.

• ReTænk…..materialer, form, samarbejder, ide osv

• By i By vokser over de 16 uger med ca. en bygning om ugen

 

Eksempler på byggerier:

• SpontanBygget Mobil Kunsthal: 2 kunstnere, en arkitekt, og 5 håndværkere lavede i fællesskab nogle byggedogmer omkring funktionalitet, materialer og forholdet mellem planlægning fri improvisation.

 

• MedborgerHus – CoLab: Bygggeselskab Olav de Linde gav fri adgang til sine haller med genbrugsmaterialer. Et hold af arkitektstuderende, unge kunstnere og håndværkere byggede i fællesskab By i By´s medborgerhus. KaosPilot Oliver Christensen og et hold af frivillige sørgede for livet og aktiviteterne i medborgerhuset. Projektet besøgte ud over By i By også Northside Festival og Sustainability Festival.

 

• Udendørs Auditorium/Scene: Tegnestuen C.F. Møller tog sig af at tegne denne og samle holdet der kan realisere den. Efterfølgende blev Auditoriet bruges på Institut for (X).

 

By i By for Aarhus borgere:

By i By var borgerinddragende på flere planer. Man kunne donere materialer m.m. til de byggerier, der baserede sig på genbrugsmaterialer, man kunne melde sig som frivillig til et byggecrew eller tage en frivilligtjans i forbindelse med en event. Alle foredrag, koncerter, workshops osv. der foregik i By i By var gratis at deltage i.

 

Indhold i By i By:

By i by var en mosaik af konferencer, koncerter, foredrag, performances, hygge, dans, debatter, workshops, teater, dagligdagsliv m.m.

• Enkeltstående arrangementer. Fx Koncerter og Danseforestillinger

• Ugentlige faste indslag: fx 16 forfattere skrev noveller og 16 spørgsmål til livet (foredragsrække)

• Aktiviteter, der knyttede sig til en bygning: fx Medborgerhuset, Mediehuset

• Hele byen påtog sig en samlet ”identitet”. Fx Jazzfestival og White Week

• Faste ubemandede installationer: fx Stillerummets ydre, Pecha Kucha videoer,

 

By i By gav rum til performances, fester, formidling, workshops, foredrag, koncerter, udstillinger og dagligdags liv. Der blev bygget et auditorium og hvor der blev afholdt foredrag, workshops m.m. Emnerne var mange og afspejlede de aktiviteter og udfordringer der var i projektet, fx. Byrumsarkitektur, Bæredygtighed, "Byens psykologi - om at leve sammen", "Burning Man - om at give....for at give", Samfund & Individ m. fl.

Alle arrangementer bliver gratis at deltage i.

 

Formidling:

By i By havde sit eget mediehus, der producerede historier om By i By og resten af verden set i gennem By i By´s optik – Tovholder: Mediehus Aarhus. Der blev indgået en mediepartneraftale med Berlingske Medier, Journalisthøjskolen lavede en App, som blev katalysator for realiseringen af ”Wake Up” - et nyt magasin i spændingsfeltet mellem kultur, erhverv og uddannelse (blev udgivet gennem Aarhus Onsdag og Kulturguiden i 170.000 eks.) Ud over egen hjemmeside og sociale medier stillede mange af By i Bys samarbejdspartnere deres kanaler til rådighed, fx Visit Aarhus, Kommunens kommunikationskontor og flere kulturinstitutionerne. Flere af byens kommunikationsbureauer var med til at lægge strategierne.

 

Arrangementer:

Juli

Søndag den 1. juli                                                          Samtaler om livet med Troels Kløvedal

Onsdag den 11. juli                                                        Filosofisksamtale i BY i BY ved Kresten Thue                                                                              Andersen

Onsdag den 18. juli                                                        Filosofisksamtale – det er godt at være nysgerrig ved Kresten Thue Andersen

Onsdag den 25. juli                                                        Filosofisksamtale – det er godt at være nysgerrig ved Kresten Thue Andersen

 

August

Søndag den 5. august                                                   Samtaler om livet m/Merete Ipsen

Onsdag den 8. august                                                   Filosofisksamtale ved Kresten Thue Andersen

Søndag den 12. august                                                 Samtaler om livet m/Peter Olesen

Fredag den 17. august                                                   Lancering af Aarhus Affairs

Onsdag den 22. august                                                 Arkitekturvandring

Onsdag den 22. august                                                 Kunstvandring

Torsdag den 23. august                                                 Værkstedsvandring

Torsdag den 23. august                                                 Havnevandring

Torsdag den 23. august                                                 Musikvandring

Fredag den 24. august                                                   Fiskehandlervandring

Fredag den 24. august                                                   Rådhusvandring

Fredag den 24. august                                                   Arbejdervandring

Fredag den 24. august                                                   Street art-vandring

 

September

Lørdag den 1. september                                              Foredrag med Troels Bendix om smagsteknikker

Søndag den 2. september                                             Samtaler om livet med Peter A.G.

Lørdag den 8. september                                              Tegne-workshop

Fredag den 28. september                                            Paneldebat – Musikparlamentet

 

Oktober

Fredag den 5. oktober                                                    Vanebrydning v. Ane & Roselil

 

Derudover

Fællesskaberhuset lavede borgerinddragende processer/idegenerering omkring at udvikle Aarhus på forskellige områder.

  • FællesSkaberHuset havde åbent i uge 36 under festugen. Temaet var Kulturby 2017.
  • I uge 37 var temaet Unge & Ældre i den Digitale Tidsalder. Antal besøgende
  • AND – Center for Arkitektur, teknologi og Ny Design, havde åbent i deres formidlingsmodul de sidste 2 uger af By i BY.

 

Mere udførligt om udvalgte arr.

Co:lab (medborgerhuset) inviterede hen over sommeren til FÆLLESskaberMØDER, hvor der var mulighed for at hilse på andre medskabere af BY i BY og dele tanker og idéer om medborgerhusets funktion og rolle. 

 

I den anden weekend i juli blev der afholdt åbningsfest og perleplade-workshop på Bispetorv, og det første sceneinterview, ”Samtaler om livet – med mennesker, der selv har prøvet det” med Troels Kløvedal, løb også af stabelen.

 

Konkurrence: Paller mod likes!

I starten af juli var der 545 paller på Bispetorv.  Efter en uge var det tal oppe på ca. 2500. Til at starte med var der 499 likes på BY i BY’s facebook-side: http://www.facebook.com/byibyaarhus

 

http://www.facebook.com/events/101129406697157/

http://www.youtube.com/watch?v=arJDZtIY8Y0

http://www.youtube.com/watch?v=RABm5GpTghI

http://www.youtube.com/watch?v=uiGEeGLzrLY

 

Søndag d. 01.07. kl. 12-16: Perleplade Marmelade

En hemmelig klub var der workshop for både voksne og børn, hvor der blandt andet var mulighed for at trække en udfordring i perl-o-maten samt deltage i perleplade-sudoku og –kryds & bolle.

 

Søndag d. 01.07. kl. 14-15: ”Samtaler om livet – med mennesker, der selv har prøvet det” med Troels Kløvedal, der blev interviewet af Carsten Vengsgaard, forlagsredaktør på Forlaget Klim, i en samtale om de vigtigste ting i livet.

http://www.facebook.com/events/466676990009034/

 

11-17. aug.: Træmandsworkshop

En helt unikke mulighed for at deltage i træmandsworkshoppen. Det var den islandske kunstner Aðalheiður S. Eysteinsdóttir, der leder workshoppen, og da ugen var omme var BY i BY’s indbyggere blevet skabt. Se mere her: www.facebook.com/events/319617274798785.

 

12. aug.: Peter H. Olesen, kendt fra bl.a. De Efterladte og hedengangne Olesen-Olesen i scenesamtale med CS Nielsen. Om kunsten og livet, sortsyn og lyssyn. Peter om sig selv: "Ufaglært sanger, sangskriver og forfatter. Derudover korrekturlæser, museumsforvalter plus det løse. I min fritid ejer jeg et pladeselskab og en altan." CS Nielsen er sanger og sangskriver og en af Danmarks fremmeste fortolkere af country, folk og americana. Ved at stille skarpt på de erindringer, erfaringer og oplevelser, der i særlig grad har bidt sig fast, forsøgte deat indkredse, hvad der er det vigtigste i livet – det, der giver os brændstof til at leve videre.

Interviewet er den tredje i en række "Samtaler om livet - med mennesker, der selv har prøvet det".

Bag samtalerækken står bl.a. FO-Aarhus, Aarhus Domkirke og Aarhus Litteraturcenter.

 

Presse

Der har været artikler i bl.a. JP og Stiften.

Like & spred By i By på Facebook: http://www.facebook.com/byibyaarhus

Gruppen for dig der er med: http://www.facebook.com/groups/288642247893196/

Twitter: Hashtag er #byiby.

Der var en interne FB gruppe - omdrejningspunktet i den interne kaoskommunikation med ideudveksling og nyheder: http://www.facebook.com/groups/288642247893196/

Hjemmeside: www.byiby.dk