Gellerup kulturuge

Gellerup Kulturuge

Foredrags- og debatarrangement 9. juni i samarbejde med Kivik og Urbanprogrammet Bydel i Bevægelse.

Hvilke fælles værdier har vi for vores liv i Vestbyen? Hvad er god opførsel? Hvilken plads skal religionen have i det offentlige rum? Hvordan spiller demokrati og religion sammen? Kan religion være en ressource i hverdagen? Personlige livsberetninger om religionens og demokratiets rolle i hverdagen fra borgere i Vestbyen med henholdsvis kristen, muslimsk og ikke-tro som udgangspunkt. Arrangementet sætter fokus på demokrati og religion. Med afsæt i forskellige oplæg ud fra emnet, indbydes enhver til debat og dialog i grupper, der skal bidrage til større indbyrdes kendskab og forståelse.

Sted: Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6B. Arrangementet er et led i Gellerup Kulturuge.

Oplægsholdere: centerleder for KIVIK Peter Fischer-Nielsen, stud. mag. Louise Lassen, URBAN-leder Sonja Mikkelsen og professor Mehdi Mozaffari.

Deltagerne fik mulighed for at skrive sig på en mail-liste og er siden blevet informeret om lignende arrangementer.