Indledning

Indledning

 

Århus skal sprudle

Århus Kommunes fritids- og idrætspolitik har følgende vision for de kommende år: ”Århus sprudler af mangfoldighed og forskellige fritidsaktiviteter for alle. Fritidslivet er præget af nytænkning og udvikling. Gennem aktiv deltagelse og medbestemmelse i foreningslivet og voksenundervisning udvikler byens borgere deres interesser og evner.”

FO-Århus har igen i år give sine igangsættende og nyskabende bud på, hvordan disse kulturpolitiske visioner kan opfyldes. I fire år har folkeoplysningsloven indeholdt den regel, der siger, at 10 % af tilskuddene til folkeoplysningsforbundene, skal anvendes til debatskabende aktiviteter (= Debatpuljen).

 

Vester Alle 8 skal sprudle

I 2004 har FO-Århus atter medvirket til en optimal udnyttelse af eksisterende lokaliteter: Beboerhuse, lokalcentre, skoler, institutioner, teatre, gader og torve, sognegårde, haller, foyerer, biblioteker, biografer m.v. - men vi har også fået en gammel drøm opfyldt: køb af en bygning (Vester Alle 8), hvor vi gerne vil skabe en fornyelse af folkeoplysningen og en modsætning til de kolde og kedelige klasselokaler, som mange forbinder aftenskolen med: et hus med miljø, hygge og atmosfære, lyse og venlige lokaler, hvor der er liv og stemning både dag og aften. Hvor der er frivillige eller personale til stede og hvor der kræses lidt med kaffe, blomster og måske endda dug på bordene. Denne opgave arbejder vi nu på højtryk for at løse og debatpuljearrangementer vil indgå som en naturlig del af dette miljø.

Vi håber i Vester Alle 8 at kunne indrette et byrum og samlingspunkt for tværgående kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper, for derigennem at skabe mere livskvalitet for mennesker i storbyen. Det er vigtigt for at huset bliver åbent og tilgængeligt for alle, også f.eks. handicappede og flygtninge og indvandrere. Desuden er det vort ønske at kunne inddrage erhvervslivet og f.eks. beboerforeninger, gadeforeninger, selvhjælpsgrupper m.v. noget mere i et samarbejde omkring det kulturelle og bl.a. på dette område afprøve nye typer af partnerskaber, alliancer og aktivitetsformer.

 

Folkesundhed med støttestav

FO-Århus har også i 2004 samarbejdet med og givet støtte til projekt Vigør og Århus 1900, bl.a. omkring stavgang og sundhedsdag i og omkring Musikhuset. De grønne guider har arbejdet med sund kost og sund levevis og på foredragssiden har Merete Kasten og Henrik Qvortrup Geisling (begge kendt fra TV) lagt op til debat om sundhed.

 

Flygtninge og indvandrere inddrages i folkeoplysningen

Flere af FO-Århus’ debataktiviteter har i 2004 haft flygtninge og indvandrere som målgruppe og som aktører, f.eks. udstilling på Rådhuset om kristendom og islam sammen med Århus Stiftsudvalg, udstilling og skoleforedrag om flygtninge i samarbejde med Red Barnet og Landsforeningen Press og Kaywan Mohsens provokerende ungdomsfilm om integration i Århus. Desuden kan igen nævnes det store Mosaik-projekt i Gellerup.

 

Udvikling af byens kulturprofil

FO-Århus er også sammen med sine samarbejdspartnere vedr. debatpuljen en del af fødekæden til kulturen i Århus. Mange af vores samarbejdspartnere henvender sig ofte selv med en debatidé, som de ikke ville kunne føre ud i livet, uden støtten fra Debatpuljen. Og så er vi glade for at kunne fremme både debatten og tilstrømningen af tilhørere/deltagere via tilskud. Nogle af vores kulturelle samarbejdspartnere i 2004 har været Kulturselskabet Swung, HUSET, Hovedbiblioteket, Teater Katapult, DOClab, Århus Filmværksted, landsforeningen af Højskoleelever og ikke mindst Århus Festuge og Århus Musikhus.

Desuden er FO-Århus medlem af både City-foreningen og Guldsmedgades Handelsstandsforening, fordi vi mener det er vigtigt, at have et tæt samarbejde med erhvervslivet i byen. Vi kan bidrage med det kulturelle og erhvervslivet kan bidrage med gode råd og kontakter.

 

Borgerinddragelse

Byrådets ”Århusmodel for borgerinddragelse” er at byrådet skal sikre, at borgerne har reelle muligheder for at få indflydelse og for at deltage i processen. Og her har FO-Århus i mange år været på banen med borger-debatter i samarbejde med bl.a. Århus Kommune, enkelte magistratsafdelinger og andre parter. F.eks. har vi i 2004 arrangeret debat om arbejdsmarkedspolitik i Århus i samarbejde med Socialrådgiverforeningen samt en temadag om det tværkulturelle i Århus i samarbejde med Mag. 1. og 4. Afd. og Århus Politi.

Samtidig har FO-Århus siden januar 2003 administreret grøn-guide-ordningen i Århus Kommune og fra sin Debatpulje stillet underskudsgaranti til en del af guidernes løn og aktiviteter. Den grønne guide i Århus Syd er f.eks. tovholder på Århus Kommunes vandkampagne, den grønne guide i Århus Nord har lavet rekreative sti- og cykelkort i samarbejde med Århus Kommunale Værker og guiderne har samlet givet Kommunen og Affaldskontoret gode råd omkring fremtidig affaldshåndtering. 

 

Børn og unge som kulturforbrugere

Mange klager over at de helt unge glimrer ved deres fravær i forenings- og kulturlivet og er svære at nå for folkeoplysningen. Måske fordi de ikke har lyst til at "begrave sig" i langtidsholdbare og måske stive bestyrelser og organisationer. FO-Århus' erfaring er at unge gerne vil engagere sig og lægge kræfter i det, de interesserer sig for - men som regel kun i aktuelle éngangsprojekter. Derefter er de hurtigt videre til det næste, der optager dem. Det gælder derfor om at give de unge rum og mulighed for at udfolde sig på deres egne zapper-præmisser. FO-Århus har bl.a. givet støtte til det store Mosaik-projektet med målgruppen børn og unge i Gellerup-området. Desuden har FO-Århus støttet foredrag om børn og sund kost, mobning i skoler og teenageres problemer med forældre (eller var det omvendt?)

 

Handicappede som folkeoplysningsaktører

Igen i år har FO-Århus støtte aktiviteter ikke bare for, men også med handicappede. Projekt Billedspor, hvis deltagere er mennesker med psykiske lidelser, har opført teaterstykker og projekt Opgang 2, som har belastede unge som målgruppe, har ligeledes lagt op til debat med et teaterstykke, i øvrigt om integration.

 

Selvoverraskelse

FO-Århus håber med sin støtte at kunne skabe et handlings- og oplevelsesorienteret undervisnings- og debatmiljø i Århus, hvor livslæring er omdrejningspunktet og hvor borgerne aktivt tager ansvar for egen læring og udvikling med samarbejde, socialt samvær og selvoverraskelse som værktøjer.