Ligeværd: Foredragsrække

Ligeværd - foredragsrække

Hvor ikke andet er anført foregik i Frøberts Auditorium i Kulturhus Bunkeren, Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

 

18. jan. kl. 17-21.00: Kirsten Callesen: Få konkrete råd til hverdagen med et barn i mistrivsel

Dit barn viser tegn på mistrivsel og stressbelastning og vil måske sjældent i skole. Som forælder skal du støtte dit barn i at komme i skole, men samtidig skal du sikre, at dit barn har det godt og kan magte sin hverdag. Og lige nu virker det umuligt at få begge dele til at lykkes. Kan du genkende det pres, og føler du dig måske utilstrækkelig? Kirsten Callesen gav konkrete råd til hverdagen med et barn i mistrivsel. Til hvordan man som forælder kan sikre en stabil hverdag i familien. Deltagerne fik konkrete råd til at støtte deres barns læring og skærme det mod urimelige krav. Kirsten talte om at sikre børns trivsel i hjemmet. Om gode søvnmønstre, forberedelse og struktur i hverdagen, socialt samspil med familie og venner. Og om (mis)trivsel i skolen, ufrivilligt skolefravær, social isolation og bekymringer for, om børn kan magte deres hverdag i skolen.

Oplægget lagde op til dialog i mindre samtalegrupper mellem forældrene med fokus på at øge forståelse og udveksle strategier.

Program

Kl. 17.30-18.30: Oplæg ved psykolog Kirsten Callesen - Skolegang, stress og strategier for forældre til børn med særlige behov

Kl. 18.30-19.30: Sandwich og netværkssamtaler i mindre grupper

Kl. 19.30-20.00: Opsamling i plenum, feedback fra grupperne og opsamling af strategier og konkrete tiltag

Om Kirsten Callesen: klinisk psykolog med speciale i Autisme og ADHD samt øvrige neuropsykiatriske tilstande. Kirsten er stifter af Psykologisk Ressource Center, som er en privat praksis med speciale i Autisme, ADHD og Traume- og belastningstilstande. I 2014 skabte Kirsten en højt specialiseret dagbehandlingsskole i København, Søstjerneskolen, hvor hun har specialiseret sig i uddannelse og behandling af normalt begavede børn og unge med autisme, som har en kompleks komorbiditet, herunder PDA, Belastningsreaktioner, PTSD og Kompleks PTSD.

Kirsten er medforfatter til KAT-kassen, som siden 2002 har været et vigtigt og autismevenligt kognitivt samtaleværktøj for personer med neuroaffektive udfordringer.

 

25. febr. kl. 10-13.00: Hvordan finder jeg den rette hjælp til mit skolebarn i mistrivsel?

Har du brug for hjælp til dit skolebarn i mistrivsel? Og er hjælpen svær at finde, fordi kommunens tilbud kan være lidt af en jungle? Inspirationsdag i Kulturhus Bunkeren, hvor aktører fra Aahus Kommune fortalte, hvilken hjælp de kan tilbyde, og hvordan man får den. Man blev klogere på det spørgsmål, som mange forældre stiller sig selv: hvordan finder jeg den rette hjælp til mit skolebarn i mistrivsel? Der var besøg af Helle Mølgaard, PPR - Mette Bach Jeppesen, Familiecentret - Julie Fabian, Ligeværd. Udover kommunens oplægsholdere fortalte sidstnævnte Julie Fabian, hvordan Ligeværds rådgivningstjeneste LigeLinie kan hjælpe med at finde det rette blandt de mange tilbud.

Program

11.00-12.00: Oplæg og spørgsmål

12.00-12.10: Pause

12.10-13.00: Samtalesalon i små grupper – kun for forældre

 

2. marts kl. 19-21.00: Malene Gerd Peters: Søskende til børn med særlige behov skal i familiekalenderen

Søskende til børn med særlige behov står overfor en livslang opgave som pårørende. En opgave, som forældre ofte er i tvivl om, hvordan de ruster søskende til. Denne aften fik man som forælder konkrete bud på, hvordan man passer på søskende til børn med særlige behov, da Malene Gerd Petersen og Matlhe Weiss Beskos delte deres erfaring og viden om søskendes liv og udfordringer og behov. Der var fokus på søskendes liv og på at skabe fællesskaber omkring dem. På at invitere dem med uanset alder og give dem mulighed for at erfaringsudveksle og spejle sig i andres liv. Man ved for eksempel, at fællesskaber, søskendekurser og inspiration fra andre giver søskende øget forståelse og større accept af den opgave, de er født ind i. Oplægget lagde op til dialog i mindre netværksgrupper med fokus på erfaringsudveksling imellem forældrene, og Malthe og Malene var naturligvis til rådighed med både ideer og inspiration.

Program

Kl. 19.00-20.00: Oplæg ved Malene Gerd Petersen og Malthe Weiss Beskos

Kl. 20.00-21.00: Sandwich og samtale i mindre grupper

Om oplægsholderne

Malene Gerd Petersen er konsulent og har arbejdet med søskende til børn med særlige behov siden 1999. Malthe Weiss Beskos er medstifter af søskendeforeningen SØF og har erfaring som pårørende til en bror med handicap. De to mødte hinanden i et ring-ind-til værterne-radioprogram, hvor Malene deltog sammen med en 9-årig pige, og Malthe ringede ind og fortalte om sin nystiftede forening SØF. Lige præcis den vinkel på søskende-arbejde havde Malene kigget efter i flere år, og siden har de samarbejdet i flere projekter.

 

27. april kl. 18-20.30: Fie Hørbye:Forældrenes relation er den vigtigste i et barns liv

Dette arrangement foregik på Diakonhøjskolen, Lyseng Alle i Højbjerg.

Forældrenes relation er den vigtigste i et barns liv. Det gælder også når forældrene lever hver for sig. Og det gælder, selvom et barn mistrives og kræver en stor del af forældrenes opmærksomhed.

For det vand, der flyder mellem mor og far, er det vand, børnene svømmer i, vokser og bliver til i. Og alt hvad der flyder af kærlighed, irritationer, skænderier, uudtalte drømme og længsler, tomrum, forventninger, grin, glæde, sorg, seksualitet, nærvær og kontakt farver vandet imellem os og former vores børn. Derfor er den vigtigste relation den mellem forældrene. Alligevel sker det tit, at vi prioriterer vasketøjet højere.

Foredraget med Fie Hørby gav konkret viden om denne vigtigste relation i dit barns liv, der for mange forældre nogle gange føles som den mest besværlige. Hun gav indblik i, hvad kærlighed egentlig er, og hvorfor vi kan være elsket højt af vores partner og alligevel ikke mærke det. Hvad der giver kærligheden, trygheden og tilliden de bedste betingelser for at trives i parforholdet eller med sin medforælder, og hvordan kærligheden til os selv, afspejler sig i det forhold. Parforholdet bliver som alt andet slidt af daglig brug. Og det kan især være hårdt at være forælder til et barn i mistrivsel. Så hvis vi ikke prioriterer hinanden eller formår at lytte og tale os igennem konflikterne, risikerer vi at svække kærligheden mellem os – og dermed næringen i familien. For når vi ikke trives sammen, trækker vi os væk fra hinanden og ind i os selv. Kærligheden får de bedste betingelser i familien, når vi hver især føler os set og elsket som dem, vi er. Når vi har retten til at have det, som vi har det. Det betyder ikke, at vi skal have vores vilje. Det er to forskellige ting.

Det gælder om at holde hovedet koldt og hjertet varmt – både når vi lever sammen og adskilt.

 

11. maj kl. 17.30-19.30: Konflikthåndtering v/Jan Odgaard

Konflikter i familien kan være ubehagelige for mange. Både forældre og børn. Men konflikter er en naturlig del af det liv, vi lever sammen med andre. Jo mere forskel der er i vores måde at tænke og være i verden på, jo større er chancen for, at der opstår konflikter. Blandt andet fordi vi ikke forstår os selv eller den anden, og de behov vi eller de har. Så i stedet for at forsøge at undgå konflikt, kan det være en god ide at lære konflikterne at kende.

Jan Odgaard lagde via en konflikthåndteringsmodel op til, hvordan man kan undersøge og afdække de behov, der ikke er blevet tilgodeset og dermed skaber konflikten. Endvidere gav Jan Odgaard forslag til, hvordan man kan håndtere konflikter på en måde, hvor man undersøger og leder efter de behov, så en konflikt kan blive til en ny og rolig måde at kommunikere og samarbejde på. Både mellem voksne og børn i familien.

I den sidste del af oplægget var der mulighed for, at forældrene i små grupper kunne tale om og afprøve metoderne på nogle kendte konflikter fra deres eget liv.

Jan Have Odgaard er indehaver af JHO Consult og har 27 års praksiserfaring fra arbejdet med børn, unge og voksne med neurologiske handicap. Han er selv udredt med ADHD og autistiske træk. Sammen med sin kone, der ligeledes har ADHD og autisme, har han tre børn, som alle er på spektret. Oplæggets indhold hvilede dermed på såvel et solidt professionelt virke som fra en indre forståelse fra et liv med neurologiske handicap. Praksiserfaringerne er dels kommet via driften af egen skole for børn med neurologiske handicap, samt ved arbejdet med familiebehandling og terapi. Dels via supervision og rådgivning til en bred vifte af relevante faggrupper i hele Danmark. Desuden afholder JHO Consult mange kurser indenfor området rettet mod såvel berørte, pårørende og fagprofessionelle.