Arbejdsmarkedspolitik i Aarhus

Arbejdsmarkedspolitik i Århus

- i samarbejde med Socialrådgiverforeningen

Debatmøde i Jægergårdens hall, der den 1. juni kl. 16-19.00 indrettedes til cafe-debat. Der var især tre temaer på programmet:

1. Aktivering/straksaktivering

2. Flygtninge- og indvandrergruppen

3. Udlicitering af sociale opgaver

Arrangementet var primært for ansatte (f.eks. socialrådgivere) i kommunen, politikere og andre interesserede.

Debatten blev indledt med et oplæg af chefen for Kirkens Korshær og medlem af Rådet for sociale Udsatte Bjarne Lenau Henriksen: Findes der fattigdom i Danmark? Hvilken betydning har nedsættelse af offentlige ydelser? Fremmer aktivering/straksaktivering muligheden for selvforsørgelse? Hvad er de frivillige/privates organisationers interesser og hvilke tendenser ser han i dagens Danmark. Derefter spørgsmål og uddybning.

 

Herefter var der 3 cafeborde med hvert sit emne. Hvert cafebord fik 30 min. til interview, spørgsmål fra salen, uddybning osv.

Cafebord 1: "Aktivering/straksaktivering"

- straksaktivering: "et projekt for de stærkeste"

- 75% af de personer der modtager off. overførelsesindkomst, skønnes ikke til rådighed for arbejdsmarkedet - er selvforsørgelse her realistisk?

- skræmmeeffekten/resultatmålet

- er der et arbejdsmarked for denne målgruppe?

Indledning v/Büyamin Simsek, byrådsmedlem for V og udspørgning v/Carsten Andersen, socialrådgiver.

 

Cafebord 2: "Flygtninge/indvandrerindsats, hvad er opgaven og hvad bestemmer indsatsen?

- muligheder for denne gruppe?

- hvordan gøres de parate til arbejdsmarkedet?

- kulturforskelle

- traumatiserede flygtninge

- varig udstødte

- for "gode" til pension

- det offentliges/privates ansvar?

- har vi råd til ikke at bruge deres ressourcer?

Indledning v/Flemming Knudsen, rådmand og udspørgning v/Flore Ghosh, socialrådgiver.

 

Cafebord 3: "Udlicitering af offentlige opgaver, hvorfor og hvordan"

- en politisk trend?

- økonomisk/ideologisk spørgsmål?

- de privates sociale engagement

- hvad kan det private som det offentlige ikke kan?

- hvad viser resultaterne indtil nu?

- kvalitet/kvantitet i arbejdet

Indledning v/Hans Skou, byrådsmedlem for V og udspørgning v/Keld Hvalsø Nedergaard, socialrådgiverstuderende og byrådsmedlem for Ø.