Større arrangementer - Oversigt

Større arrangementer med støtte fra FO-Århus’ debatpulje 2001

 

Projektnavn

Samarbejdspartner

Foredragsholder/arrangementstype

Titel

Antal delt.

MåskeMoske

Projektgruppe

Repr. fra projektgruppen

Åbningsdebat: Fra skyttegravskrig til kulturdialog

30

Morten Østergaard, Hicham Chouceir og Achmed Aqqarie, Johannes Leh-bech

Afsløring af 36 kvm. stort banner med Moske

100

Orakel 1: Mehdi Mozzafari

Debat om multikultur

75

Bilal Abdullah og Sunday Leaq

Kulturmøde i Århus

5

Frivillige

Skal vi aldrig ses? Nabobesøg

40

Kjeld Holm

Religionsfrihed i Danmark – vision, illusion eller utopi?

35

Orakel 2: Lars Mortensen

Problemfyldte multikulturelle lande

5

Orakel 3: Bengt Østerberg

 Kista – et svensk mirakel

15

Orakel 4: Nita Kapoor

Rådgivning for den norske kulturminister

20

Go-cards 

26.000 kort blev lagt frem på cafeer i 4 storbyer. 91% blev udvalgt og taget med hjem af unge

23.660

Debat på hjemmeside:

www.maaskemoske.dk

2 konferencer blev etableret, hvortil der kom 40 indlæg. I alt besøgte 4.368 hjemmesiden

4.368

Alfa og Omega

Kulturselskabet Stilling

Jørn Rønnau, Kenn André Stilling,  Saeed Fadavi, Arkitektskolen, Åsen Teater, Jesper Buhl, Jan Sonnergaard, Peter Laugesen, Erling Olsen, Peter Larsen, Jes Brinch

Kunstinstallationer til debat, bl.a. ordklode, park af flamingobogstaver, arkitektonisk meditation over blindealfabet, kæmpemaleri, børneteater, operauddrag, foredrag, causeri, test af sprogets musikalitet alt sammen i byens rum

Hundredvis

Hjemmeside:

 www.alfabetet-alfaomega.dk

 

 

By / Lyd

Kulturselskabet Swung

Installationskoncert i byens rum

Århus by blev omdannet til gigantisk koncertsal med alle tilstedeværende på gaderne som tvangsindlagte tilhørere

Tusindvis

Carstens og Kromann

Lydkunstens århundrede

20

Karl Aage Rasmussen

Man hører ikke et kvæk, man hører en frø

35

Staffan Mossenmark og Martin Stig Andersen

Denne by bliver aflyttet

25

Tobias Trier

Støj eller lydpoesi

35

Hans Sydow

Ambience og Dada

40

Blue Foundation

Århus, the definition of Silence

50

Hjemmeside: www.swung.dk/HTML/lydby.asp

 

 

Vi skal jo alle sam-men være her

Mira-teatret, MS, FOs landsforbund og Århus Kommunes Sprogcenter

Forumteaterforestilling, som er interaktiv teater, hvor publikum debatterer med og kan ændre på forløbet

Om modsætninger, der kommer i spil når ny- danskere skal ind på arbejdsmarkedet.

Der blev spillet i alt 3 forestillinger

400

Forbrugermesse

 

Forbrugermesse i Marselisborghallen.

Tema: Sundhed

Opslag om FO-Århus’ debatarrangementer, tegnekonkurrence, tipskupon, musemåtte, der betjenes med fødderne, provokationer som f.eks. klorflaske i akvarium.

Hundredvis

En nats eventyr

Opgang 2

Opgang 2’s Livsteater v/ Søren Marcussen, der også har udarbejdet undervisningsmateriale til forestil-lingen.

Et eventyr om kærlighedens veje og vildveje mellem unge danskere og indvandrere

1510

Folkemøde

Øko-netværk

Konference med oplæg fra Steen Gade, Peter Larsen, Steen Møller, Jan Holm Ingemann m.fl.

Regeringens strategi for bæredygtig udvikling i Danmark

90

Natur i teltet

Naturvidenskabeligt Fakultet

Udstillinger, musik, kemi-shows, natur- og teknikaktiviteter for børn, eksperimentarium

Formidling af naturvidenskab

Hundredvis

Thomas A.E. Andersen

Rumfart år 2001

55

Ebbe Thue Poulsen

Matematisk retfærdighed

40

Idrætslandskab i Århus

Spacemakers

Debataften med indlæg fra Niels Erik Eskildsen, Morten Glenthøj, Henrik Løvschall og Peter Vestergaard

Århus som idrætshjerte i Norden

140

Hjemmeside:

www.idraetslandskab.aarhus.dk

 

 

Hvor går grænsen?

 

Cafédebatter:

Peter Thyssen, Jørgen Skov, Ango Winther, Marie Louise Ebdrup, Miljøgruppen M 97

Bilerne ud af byen? Hvordan er det gået?

20

Arn Gyldenholm, Jan Pedersen, Rikke Bagger Jørgensen

Gensplejsede fødevarer

15

Svend Andersen, Torben Brask, Majken Belusa

Organdonation

15

Lokal-global bæredygtighed

Grøn Guide i Århus Midtby

Opstilling af pileflettet elefant i fuld størrelse, udstilling af bæredygtige produkter, konkurrence, udgivelse af avis, uddeling af smagsprøver, film

 

Hundredvis.

301 deltog i konkurrencen

Gade-debat: Lotte Heise

Angreb på danskernes dobbeltmoral, når det gælder økologi

60

Civilsamfundet

FVN-forbundet

Konference i samarbejde med det nordiske FNV-forbund

Jan Olsson

Ligheder og forskelle i den civile sektor i Europa

27

Dag Arne Syverinsen

Offentlig styring af frivillige organisationer

27

Arne Carlsen

Det civile samfunds betydning for demokratiopdragelsen

27

Lea Vatanen

EU's holdning til civilsamfundet

27

Kulturnat

Grøn Guide og Idrætsdaghøjskolen

Natløb for børn og deres forældre

Temaet ”Hvad gør vi med vores affald?” blev belyst ud fra kendte eventyr

100

Århusianere mod terror

FN-forbundet og Multikulturel forening

Fakkeloptog med oplæg fra Nicolai Wammen og Sabine Bech-Hansen

Reaktioner på 11. sept. 2001

100

Levende by

Århus Miljøgruppe M97, Frederiksbjerg Aktion 2000, Fore-ningen udsigten, Ven-ner af Den gamle By

Debat på internettet

Hjemmeside:

www.levendeby.dk

Plakater og løbesedler.

Debat om byplanlægning, f.eks. om Bruuns Galleri, Prismet, Langelinjeprojektet og Havneudvidelsen.

Hundredvis