Socialøkonomiske virksomheder

Samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder

23. nov. kl. 15.30-17.30 i FO-Byen, Vester Allé 8, lokale 105, Aarhus C

At drive en socialøkonomisk virksomhed kan være udfordrende, fordi der skal tages hensyn til flere bundlinier ud over de økonomiske. Og to et halvt år med Corona har ikke gjort det nemmere.

Samtidig har den politiske opmærksomhed på socialøkonomiske virksomheders potentiale stået stille de seneste år. Alt i alt er der god grund til at feltet for socialøkonomiske virksomheder kigger indad, og ser på om virksomhederne f.eks. gennem større samarbejde kan styrke sig selv og feltet generelt. Til dette arrangement så man derfor på hvilke muligheder der er for, at de socialøkonomiske virksomheder i Region Midt kan øge deres samarbejde” til fælles bedste.

Gennem en fælles debat og dialog forsøgte deltagerne at indkredse forskellige samarbejdsmuligheder:

• Fælles markedsføring af virksomhederne

• Fælles henvendelser til medier og offentlighed

• Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til private kunder

• Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til offentlige kunder

• Etablering af en løbende dialog med det offentlige med henblik på at få områdets kommuner     til at blive fast aftager af vores ydelser

• Oprette og vedligeholde en fælles portal for markedsføring

 

Program

15.00-15.10: Velkomst og introduktion til debat og dialog. Anne Stecher, FlexVirk og Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark.

15.10-15.30: Præsentationsrunde

15.30-16.15: Forslag om samarbejdsmuligheder fra de deltagende virksomheder og debat og dialog om disse.

16.15-16.45:  Prioritering af samarbejdsforslag

16.45-16.55: Hvordan kommer vi videre?

16.55-17.00: Afrunding

Arrangementet var gratis og blev afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart og Sociale Entreprenører i Danmark.