Care about you

Care about you

Europæisk involveringsprojekt for og med unge startede i Aarhus 2012 og spredes som ringe i vandet mod 2017.

CARE ABOUT YOU projektet handler om dyb involvering af unge i udviklingen af en historierække,

der bl.a. skal blive til en film, novelleserie og en række teaterstykker om unges udfordringer,

glæder og sorger. Miniprodukterne præsenteres løbende, men planen er at afslutte med en stort

fælles event i forbindelse med Aarhus som Europæisk kulturhovedstad 2017.

”Samtidig med at de unge udvikler noget konkret styrkes deres selvbevidsthed, selvværd og

selvtillid. Deres potentiale og talent bliver støttet, og vi arbejder på at gøre dem til lokale

ambassadører”, siger medstifter Morten Toft.

Med en anderledes, nytænkende og kreativ tilgang tager projektet CARE ABOUT YOU fat om den

universelle udfordring med de unge.

 

På en to-dags workshop på Teater Katapult ved Godsbanen i Aarhus d. 30. - 31. oktober startede projektet op, som det første sted i Danmark, og tog afsæt til at skabe et innovativt koncept og værktøj, som unge kan og skal turde bruge til at spørge sig selv: Hvem er jeg og hvad drømmer jeg om. Se mere om workshoppen på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=25Jz5z_RXM0&feature=youtu.be

 

Der er lagt op til interaktiv videndeling med søsterprojekter i England og Sverige til at starte med -

inden CARE ABOUT YOU tager ud i hele Europa.

I workshoppen lavede projektet "positiv voodoo” på de unge deltagere med forskellige kreative og

mentale teknikker, og de kom med på en rejse, hvor deres opmærksomhed flyttes over på

deres egen livssituation, drømme og oplevelser. For i sidste ende at hjælpe dem med at forstå:

Hvem er jeg og hvad drømmer jeg om, og give de unge styrke og støtte til at tage fat i deres drømme og udfolde deres fremtidsmuligheder. Således er det de unge selv, der skal på banen og reflektere over deres eget og andres liv, men også drømme, håbe og tydeliggøre de positive erfaringer og oplevelser, de unge allerede har, og som fungerer i deres unge liv.

Workshoppen og hele projektets fælles udgangspunkt er den delvis fiktive historie om de to unge

personer Max og Antonia - skabt af Rachel Roucenfield fra England og Morten Toft fra Danmark.

Resultaterne af workshoppen og de unges efterfølgende arbejde med sig selv og deres kreativitet får et større og højere formål. En større del af historien om Max og Antonia er skrevet færdig, men en vigtig del af historien skal en mangfoldighed af unge deltagere lave færdig via deres deltagelse i den kreative co-creationproces, hvor de unge med deres bidrag fra personlige oplevelser og

erfaringer skaber det sidste af historien.

 

Se her hvad de unge selv siger om projektet: http://www.youtube.com/watch?v=G62MPjj9BeE&feature=youtu.be. Et ungt filmhold fra Filmbyens talentfabrik, Potemkin og Gjellerup Film projekt arbejder i øjeblikket på at lave en dokumentar film om CARE ABOUT YOU. Det vigtige er hvad de unge siger – de kan lide det. Næste workshop: januar 2013 med unge Center 10 på Frydenlundskolen.

 

Projektet bygger på erfaringer med involvering af 1000 unge i England:

"CARE ABOUT YOU-projektet er ikke en idé, der kommer ud af det blå. Den bygger bl.a. på vores erfaringer fra ”The Butterfly project” som Rachel Roucenfield og jeg igangsatte og var med til at gennemføre i byen Peterborough nord for London. Her lykkedes det at involvere 1000 unge og mange blev lokale ambassadører og igangsatte selv initiativer til gavn for byen og dem selv. Mange af de principper og værktøjer, vi brugte i det projekt, bruger vi også i det nye. Noget af det vigtigste er at gøre de unge til ligeværdige samarbejdspartnere omkring udviklingen af noget konkret og værdifuldt. At skabe medejerskab og medansvar gennem aktiv involvering” - siger Morten Toft.

CARE ABOUT YOU bruger kulturen og kreativiteten som et værktøj til at opnå forskellige mål og positive forandringer ved at igangsætte, skabe og udvikle de unge både personligt, socialt og

uddannelsesmæssigt. Samtidig vil projektet også gerne medvirke til at forandre og udbygge

lokalsamfundet og skabe nye kreative iværksættervirksomheder, kreative talenter og aktive medborgere.

Derfor er projektet i Aarhus også bredt forankret i forskellige aarhusianske institutioner inden for kunst og kultur, uddannelse og social udvikling bl.a. FO-Aarhus, Potemkin Filmskole, Teater Katapult, Svalholm dans, Subart music production, Insights Nordic.

”Vi er afhængig af økonomiske midler og der søges i øjeblikket hos diverse fonde i Danmark. Men også meget gerne midler fra Aarhus Kommune, RegionMidt, EU og Kultur, Social og Undervisnings ministeriet. Det er jo et projekt, der favner bredt og med høj grad af mangfoldighed. Vi håber også kendte personligheder inden for kunst og kulturlivet vil støtte os” – slutter Morten Toft.

 

4 minutters film fra demo workshop i England med 20Twenty teater: www.careaboutyou.net

Forfatter, forandringsagent og coach Morten Toft har tidligere været initiativtager til en del projekter bl.a. til De Danske Hospitalsklovne og The Butterfly project i England.

”I am very excited to be a part of ‘Care About You’ as it is a unique and new-thinking initiative designed to support young people in discovering their potential and talent. Through passion and innovative learning styles ‘Care About You’ enables young people to acquire key competencies that support their personal development while facilitating diverse and global mindsets.“

Karina Boldsen, Head of Global HR-Delivery, VestasWind Systems A/S

(Advisory board member CARE ABOUT YOU)