Borgernes dagsorden til EU

Borgernes Dagsorden til EU: Giv et skub til Europa-debatten

I 2005 stemte både franskmændene og hollænderne nej til forslaget til en ny forfatningstraktat for EU-samarbejdet. På den baggrund valgte den danske regering at aflyse den planlagte danske folkeafstemning og i stedet iværksætte en bredere debat om, hvordan danskerne ønsker, at fremtidens Europa og EU skal se ud.

Hvordan skal Europa se ud i fremtiden? Hvilken form for samarbejde skal der være mellem landene? Kan borgerne påvirke udviklingen? Diskussionen om Europas fremtid står mere åben end nogensinde, efter at EU’s regeringsledere har erklæret tænkepause.

I tænkepausen skal ikke kun politikere, men også borgerne diskutere. Det skal give regeringslederne det bedst mulige grundlag for at afgøre, om forfatningen skal på bordet igen, om den skal ændres, eller om de skal starte et helt andet sted.

De fem centrale spørgsmål, som debatten skal fokusere på, er:

*      Hvilke grænseoverskridende problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse - og hvilken rolle skal EU spille?

*      Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses? 

*      Hvordan skal debatten om Europas fremtid og en evt. ny traktat organiseres for at sikre bredde, dybde og legitimitet?

*      Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU?

*      Hvor går Europas grænser?

www.borgernesdagsorden.dk

 

FO-Århus lavede 3 arrangementer:

1. ”Ulvenes Dal”, Tyrkisk film – mandag den 17. april kl. 18.30

Sted: biografen Øst for Paradis.

Film og efterfølgende debat med oplæg fra folketingsmedlem (S) Hüseyin Arac. Ordstyrer: Henrik Gram Nielsen fra FO-Århus.

”Ulvenes Dal” er en kontroversiel film, der vender de traditionelle helte- og skurkeroller på hovedet. Amerikanske sadister dræber kvinder og børn i flæng, mens tyrkere og arabere er ”the good guys”. En stærkt anti-vestlig film, som kan være en bombe i kultursammenstødet mellem Vesten og Mellemøsten. Filmen taler til nationalistiske og religiøse følelser og giver en mellemøstlig tolkning af konflikter. (50 deltagere)

 

2. Fyrtårnsmøde med Svend Auken og Jens-Peter Bonde – 24. april kl. 14.15

Sted: Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU?

Mødet satte spot på hvad borgernes tænker om og ønsker af EU og målet med mødet var i fællesskab at komme frem til hvilke tiltag der vil kunne give folk mulighed for indflydelse på de beslutninger der træffes i EU.

Tanken bag er, at de fleste opfatter det som et demokratisk problem, at så få forholder sig til EU, hvor flere og flere politiske beslutninger træffes. Men forudsætning for engagement er muligheden for indflydelse. Og forudsætningen for at føle medejerskab til beslutninger er, at man føler sig inddraget. Men hvordan sikrer vi så, at beslutningssystemet i EU giver folk mulighed for indflydelse?

Er det nok at borgerne er repræsenteret via det repræsentative demokrati og skal Kommissionen bare forklare sig bedre? Får EU nogensinde legitimitet, hvis ikke vi finder nogle former hvor folks demokratiske engagering også kan fungere i forhold til beslutninger der træffes på EU-niveau?

Medarrangører:

Politologisk Forening på Århus Universitet, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa, DEO.

 

3. EU og u-landene – onsdag den 26. april kl. 19.00

Sted: U-Huset.

Skader EU ulandene? Med oplæg af journalist og forfatter Knud Vilby. EU og medlemslandene står i dag for en betydelig del af verdens samlede udviklingsbistand. Samtidig findes der en række ordninger i EU, specielt den fælles handels- og landbrugspolitik, der direkte skader u-landenes muligheder for at opbygge et selvstændigt produktionsapparat. Hvad er det for ordninger der fungerer til skade for u-landene? Og hvordan får vi dem ændret?

Medarrangører: Udviklingsorganisationen IBIS og Oplysningsforbundet Demokrati i Europa, DEO. (42 deltagere)