Diversity in Action

 

Diversity in Action

“Vi må acceptere at religion- og kulturforskelle findes og give gyldighed til hinandens opfattelser. I stedet for at prøve at benægte og prøve at ændre hinanden må vi indse, at der er forskelle, og at det er godt nok”! Som ung rejser man ofte ud i verden og har oplevelser og møder med andre kulturer, som udvikler og danner dig som menneske. Men hvorfor ikke få den slags oplevelser her i Aarhus? Måske har man haft en følelse af, at “de andre” virker lukkede. Måske har man oplevet at blive set ned på og blive set på som anderledes. Men hvad nu hvis man kunne være sammen med unge på tværs af forskelle og føle sig accepteret som den, man er – uden at skulle lave om på sig selv?”

Dette var tanken bag nogle dialogmøder, som blev holdt i 2014 under navnet Diversity in Action. Unge med pæredansk og anden etnisk baggrund mødtes nogle gange. “Dialogvejlederne” kom og lavede en workshop, arbejdede i grupper, og blev på forskellig vis klogere på hinanden på tværs af “dem og os” og på tværs af forskelle i kultur, religion og etnicitet. Det gik op for dem, at opsplitningen “dem og os” var sværere at komme helt fri af end de først havde troet. Men de havde nogle fantastiske møder, hvor det lykkedes fuldt ud. Det var lærerigt og smukt.

13. marts: Opstartmøde

17. juni: Debat, dialog, planlægning

24. juni: Dialogworkshop med dialogvejledere fra Center for Konfliktløsning

Unge med dansk og anden etnisk baggrund mødtes for at finde nye måder at være sammen på, uden at traditionelle forskelle i kultur, religion og etnicitet skal skabe skel. Med besøg af Dialogvejlederne - en gruppe, der tager rundt og laver dialog-workshops om, hvordan man kan opnå gensidig respekt og forståelse - selv når man som udgangspunkt er uenig. Dialogvejlederne stammer fra Dialogambassadørerne, der rejste rundt i Mellemøsten og Danmark for at skabe interkulturel forståelse - i kølvandet af Muhammedkrisen. Aftenen var planlagt for at danne en ny tværetnisk ungdomsforening ved navn Diversity in Action.