Livslang læring

Af Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus

Hvad gør man i dagens Danmark, når man er sent udviklet, bogligt svag, frustreret over manglende muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdspladsen, har dårligt fungerende "normal"-venskaber, og i det hele taget ikke kan klare "normal"-kravet?

Case: Bente
Som f.eks. Bente (navnet ændret - red.), der har fået sin 2-årige dreng tvangsfjernet og nu bor med en ny kæreste i en ny by uden familie i nærheden. Det er et følelsesmæssigt stort problem, at hun ikke må beholde sin søn, ja, hun føler det som et personligt overgreb.

Bente er klar over, at hun må have styr på sin egen tilværelse og kunne klare sig selv bedre, for at have håb om at få en tættere kontakt til sin søn. Derfor ønsker hun at blive bedre til dansk og regning og andre skolefag. Målet og motivationen for skolegangen er at blive bedre til at tackle problemerne og få en mere hensigtsmæssig adfærd i omgang med andre.

Bente har været så heldig at komme på en specialundervisningsskole med kompenserende undervisning, hvor hun er glad for at gå. Der diskuteres meget, hun har fået nye venner, opgaverne i dansk og regning hentes ud af hendes egen hverdag og bliver derfor helt konkrete og brugbare. Hun har endda fået lyst til at skrive sin egen historie, og dette vil givet være endnu et skridt på vejen mod at styre sin vrede og løse konflikter i stedet for at flygte fra dem.

Bentes drøm er at få et arbejde, men hun har sammen med lærerne fundet ud af, at hun endnu mangler noget i at være robust nok til at modtage kritik, til at kunne løse opgaver efter andres anvisning og til at kunne lægge privatlivet på hylden, mens man arbejder. Men Bente er stabil og på vej.

Bentes specialundervisningsskole hører under folkeoplysningsloven, som netop rummer masser af muligheder for sent udviklede: undervisning på små hold, aktiviteter i tilknytning til undervisningen, individuelle hensyn og faglig undervisning efter ønske og behov også i fag med social udvikling og støtte til at opnå bedre livskvalitet.

Selvom det ikke er kompetencegivende undervisning, er det et springbrædt til opkvalificering til arbejdsmarkedet og det giver kvalitet i fritidslivet fordi, der også er undervisning i det helt nære og konkrete: hvordan får man et parforhold til at fungere? - hvordan kommer jeg i snak med andre? - livet omkring mig - hvad er der af tilbud for mig i fritiden? - hvordan kommer jeg i gang med at bruge dem?

Denne slags "livsfag" er måske langt vigtigere for de sent udviklede end dansk og regning i første omgang. Og her er folkeoplysningens fleksible muligheder ideelle: intet fag er for dumt eller for "lavt" - folkeoplysning er kort og godt livslang læring om livet. Og når vi nu alle sidder i livet til halsen, er det jo ikke så ringe endda.

Case: Søren
Søren (navnet ændret - red.) er rastløs, sidder sjældent roligt på en stol i undervisningen, men er derimod gabende, ukoncentreret og nervøst grinende. Under mindre arbejdsopgaver har han tydelige problemer med at fastholde koncentrationen og tempoet. Tankerne bliver hurtigt afledt, og han bruger uforholdsmæssigt megen tid og energi på at vende tilbage til arbejdsopgaven.

Søren går på et projekt under folkeoplysningsloven "Tilværelse med Udsigt", som er en kombinaiton af aktiviteter og undervisning for forstandshandicappede voksne med generelle indlæringsvanskeligheder. Forløbet består af ½ år i projektets lokaler og derefter 1½ år, hvor projektets jobkonsulent følger hver deltager i en aktivitet/et job, og Søren har selvfølgelig valgt det, der tiltalte ham mest, og som netop derfor giver ekstra motivation til at lære noget. Dog er det vigtigste på projektet at fremme den enkelte elevs sociale udvikling, at sætte løsningen af deres ensomheds- og isolationsproblemer i fokus. De har alle brug for at lære at arbejde sammen med andre, at skabe kontakter, at tale sammen og at knytte bånd - også til mennesker uden for projektet.

På projekt "Tilværelse med Udsigt" handler det om at tilegne sig ny arbejdskultur, hvor deltagerne mangler færdigheder, som er nødvendige for at klare sig på arbejdsmarkedet, og at kunne holde i tomgang, mens man afventer og/eller træffer sit valg om kommende arbejde. Denne søgen tager tid og kan indebære ventetid. Projektets rolle er at skabe grund for den påkrævede læring, dels via tæt vejledning, dels via generel undervisning.

Det er faktisk lykkedes for Søren at skaffe sig og fastholde et job endda på almindelige vilkår. En støtte til denne proces har givetvis været den livslæring og livserfaring, han har hentet på Tilværelse med Udsigt.

Den fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Et andet eksempel på hvordan sent udviklede kan komme videre via folkeoplysningen, er fire unge, der deltog i "Tilværelse med Udsigt" som et afklaringsforløb for at finde ud af om de kunne og ville gennemføre Den fri Ungdomsuddannelse. Tre ud af de 4 har faktisk siden gennemført en 2-årig FUU.

Men det er desværre langt fra alle sent udviklede, der er så heldige at kunne klare et almindeligt job eller en ungdomsuddannelse og da slet ikke på fuld tid. Måske kunne folkeoplysningen også komme til at spille en positiv rolle her. Den kunne være et supplement til deltidsarbejde med undervisning til støtte for at klare et beskyttet arbejde. Den halve dag på arbejde, den anden halve dag til undervisning i hvordan man klarer sig og fastholder sit job: hvordan omgås man arbejdskammerater? - hvordan tackler man arbejdsmarkedets skrevne og uskrevne regler? - hvordan kan man være effektiv i skyggen af uløste, personlig problemer? - hvordan lærer man at tage kritik? og helt aktuelt: hvad gør man i tilfælde af arbejdskonflikt?

Folkeoplysningen
Folkeoplysningen kunne blive stedet, hvor man sammen med andre finder ud af, hvad man egentlig har lært i dag, både fagligt og menneskeligt, og hvordan man så i morgen kan bruge det, man har lært.

De sent udvikledes uudnyttede ressourcer kunne være til stor gavn for arbejdsmarkedet, hvis man etablerede denne form for støtte. En underviser eller en slags "formand" til at yde både de sent udviklede men også arbejdspladsen støtte til at fastholde den sent udviklede i jobbet og i læreprocessen.

De små årgange af unge er på vej ind på arbejdsmarkedet, og derfor er det nødvendigt for samfundet, at alle ressourcer udnyttes fuldt ud. Også de sent udvikledes. Vi har ikke råd til at lade være, hverken økonomisk eller menneskeligt.

Til toppen