En hængende have

Konkurrence: En hængende have

Fonden Ryesgade 7 og FO-Aarhus søgte idéer til udformningen af en hængende have placeret i FO-byen, hvor den gule baggårdsmur er på tegningen nedenfor. Opgaven lød:

 

Den hængende have skal forbinde de to baggårde til Vester Alle 8 og Frederiksgade 78. Dvs. der skal være adgang mellem de to gårde via en trappe.

Forbilledet er den hængende have i baggården til Guldsmedgade 25 i Aarhus, der blev indviet i 2001.

Muren, der skiller de to baggårde samt garagen i Frederiksgade 78 rives ned og i stedet etableres en have, der forlænger baggården i Frederiksgade 78 og rager ud over den række p-pladser i Vester Alle 8, der er tættest på muren. Der skal stadig være plads til at store lastbiler (flyttebiler, skraldebiler m.v.) kan komme ind og vende i begge baggårde.

En del af baggården i Vester Alle 8 er solgt fra. Dette skal der tages hensyn til i forslaget og nærmere oplysninger herom gives på mødet den 5. nov. kl. 15.00.

Forslaget skal indeholde bud på belysning og beplantning i haven.

Der kan indgå følgende i haven:

- et havehus/pavillon

- etablerede ”legepladser” som f.eks. petanque-bane, kæmpe skakspil/kryds-og-bolle-spil

- gangbro til niveau 1 i Vester Alle 8, indgang A (husk plads til de store biler)

- sansehave

- skulpturer

- solenergidrevet springvand

- kompoststation

- kunstport mellem de to gårde

- elementer fra den nordiske mytologi

Formelle krav

Der skrives en tekst, der forklarer forslaget og forbinder øvrige bilag/modeller.

Arealredegørelse/tegninger/planer udfyldes i målestol 1:100. Dog kan modeller også udarbejdes i målestol 1:50.

Så meget af forslaget som muligt samles i form af et A4- eller A3-hæfte og en CD/DVD med tilsvarende materiale.

Der må kun indleveres 1 forslag pr. deltager i konkurrencen.

Der bliver i nærmeste fremtid bygget på den nordlige del af baggården i Vester Alle 8, dvs. op mod muren til venstre på dette billede. Dette skal der tages højde for i det færdige haveprojekt.

 

Regler for konkurrencen

Alle er velkomne til at komme og kigge på arealerne, måle op og tage billeder eller hvad man nu har behov for at kunne lave et forslag (henvendelse sker til Inge Madsen på tlf. 87 46 45 30).

Den 5. nov. kl. 15.00 vil der ved skoleleder Torben Dreier være en uddybning af konkurrencen indhold og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Mødested er FO-Aarhus, Frederiksgade 78 C.

Forslagene skal sendes til FO-Aarhus, att. Torben Dreier, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C og de skal være os inden den 1. april 2010. Vi beder kun om skitser/tegninger/modeller inkl. et prisoverslag (max. 2 mill. kr.) og altså ikke færdigt materiale.

Et lille udvalg med tidl. rådmand Peter Thyssen og nuværende rådmand Laura Hay i spidsen vil kigge på forslagene og udvælge det eller de mest spændende af dem.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på forslagets brugbarhed, æstetik, holdbarhed, slidstyrke og overholdelse af offentlige bygningsreglementer.

Der er en præmiesum på 50.000 kr. til det mest spændende forslag eller til deling mellem flere forslag, hvis udvalget vælger flere vindere.

Præmien/præmierne vil blive overrakt, når vinderen er fundet.

FO-byens bestyrelse ("Fonden Ryesgade7") vil efterfølgende beslutte om vinderidéen/idéerne skal realiseres.

 

Uddeling af præmier til vinderne af konkurrence om en hængende have i FO-byen

FO-Aarhus har nu, sammen med en dommerkommitte bestående af nuværende rådmand Laura Hay og tidl. rådmand Peter Thyssen, besluttet sig for vindere i konkurrencen om en hængende have og afsløring af disse samt præmieoverrækkelse vil ske i FO-byen, Café Nicolai, Vester Alle 8, Aarhus C tirsdag den 22. februar kl. 15.30.

 

1. præmie (20.000 kr.):

Forslag D fra Poulsen & Partnere/Thing & Wainø

Begrundelse: Et rigtig godt og realistisk projekt, som er en klar forbedring af gårdmiljøet og som forbinder de to gårde på smukkeste vis og samtidig giver en masse nye opholdsmuligheder. Trappemiljøet er placeret, hvor det ikke direkte kan kigge ned på det fra andre bygninger, hvilket også er en fordel. Eneste minus ved projektet er, at man risikerer at tabe for mange p-pladser. Der skal desuden tænkes handicapadgang ind i konstruktionen.

 

Laura Hay sagde ved præmieoverrækkelsen bl.a.: De hængende haver stammer fra Babylon fra Nebukadnezer den andens tid og de var et eksotisk og spændende element. Både det eksotiske og spændende går igen i alle de indkomne forslag, som sprudler af idérigdom og spænder over et meget bredt spekter, så valget har ikke været let. Vi har i valgene lagt vægt på følgende elementer:

- hensynet til den bevaringsværdige bygning

- projektet skal være økonomisk realistisk

- det kreative og nyskabende

- det bæredygtige

Den første vinder har lavet et godt og realistisk forslag, som på smukkeste vis forbinder de to baggårde. De eneste minusser er at det går ud over for mange p-pladser og så mangler der handicapadgang til haveområdet.

 

2. præmie (15.000 kr.):

Forslag E fra Renier Garcia

Begrundelse: Et godt og gennemarbejdet projekt, som både er smukt og poetisk med masser af kvaliteter, men man får sandsynligvis ikke tilladelse til at lave en gangbro til Folkeoplysningens Hus og at lave et dække over parkerede biler vil kræve store omkostninger og udfordringer i forhold til bærende konstruktioner.

Laura Hay: Vinder nummer to har leveret et meget smukt og poetisk forslag, men det bliver meget svært at få tilladelse til at lave en gangbro over til den bevaringsværdige bygning og projektet er nok også urealistisk rent økonomisk.

 

3. præmie (10.000 kr.):

Forslag A fra Bjarne Rønnow Jessen

Begrundelse: Projektet har en flot grøn profil, er gennemtænkt bæredygtigt og økonomisk realistisk.

Peter Thyssen sagde ved præmieoverrækkelsen bl.a.:

Når man bygger et hus, har man altid nogle specielle ønsker fra starten, f.eks. grøn profil, god kunst, fornuftig økonomi osv. Alle disse ting er repræsenteret i de indkomne forslag med forskellig vægtlægning.

Den tredje vinder har lagt vægten på den grønne profil og det bæredygtige, som jo er FO-Aarhus' adelsmærke.

 

4. præmie (5.000 kr.):

Forslag F fra Hans Krull

Begrundelse: Dette er det kunstnerisk bedste forslag, hvorfra man kan tage nogle få elemeneter og tilføje haven, f.eks. et par figurer, et gavlmaleri eller udformning af en kunstnerisk mur.

 

Peter Thyssen: Vinder nummer fire leverer en meget stærk kunstnerisk åre. Hans værker kan bl.a. ses på Aarhus Katedralsskole, hvor han har udsmykket en hel trappeopgang med en detaljerigdom, som matcher arkitekten Hack Kampmanns.