Vand-Projekt

Vandprojekt

Med støtte fra Danida

Er rent drikkevand en selvfølge eller ren luksus? Midt i den travle julehandel fredag d.19/12 mellem kl. 15 og 18sætter FO-Århus fokus på drikkevand og de modsætningsfulde forhold for mennesker i i- og u-lande i områder med vandknappe ressourcer. Med deltagere fra bl.a. Regnskovsgruppen Nepenthes, Dansk Internationalt Bosætningsselskab, Grøn Guide i Århus Nord, Vest og Syd sætter vi spot på drikkevandsressourcer og på hvad vi kan gøre for at bevare, at der kommer rent kildevand ud af vores vandhaner. Du kan få svar på eventuelle spørgsmål om dit drikkevand, tippe dig til præmier, og se de festlige afrikanske dansere fra gruppen Seelolube, som kigger forbi og ”giver en regndans” i løbet af eftermiddagen (ca. 16.30). Så kom forbi Klostertorv, stop op og få lidt andet at tænke over end julegave-ræs.

Arrangementet er iværksat af FO-Århus i samarbejde med Oplysningscenter om den 3. Verden (O3V) og Magistratens 5. afdeling/Århus Kommunale Værker med støtte fra Danida. Det følges op med et debatarrangement i det nye år om vandmiljøet samt med konkurrencer på FO's hjemmeside med tipskupon og præmier – blandt andet også for det bedste (nye) spareråd og historier om det værste/dyreste vandspild, du måtte have oplevet.

(60-70 deltagere kiggede forbi og fik udleveret materiale)