Praktikanter - kort introduktion

Kære praktikant!

 

Det er altid lidt forvirrende at starte et nyt sted - ikke mindst hos FO-Aarhus/Gimle fordi, der udover de mange medarbejdere færdes f.eks. lærere, kursister, gæster, samarbejdspartnere ind og ud af huset.

På den anden side, så er det også det, der gør FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle til noget specielt - nemlig en arbejdsplads, der syder af liv og byder på mange daglige små og store overraskelser.

SPØRG LØS, hvis der er noget, du er i tvivl om. Vi vil nemlig meget gerne vise dig til rette, så du hurtigt finder dig godt tilpas og så du bliver glad for at være hos os.

FO-Aarhus' formål er at udbrede folkeoplysning inden for almene, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner, samt at arbejde for de idealer, FN står for.

FO-Aarhus er oprindeligt startet af en kreds fra Det radikale Venstre. FO-Aarhus' grundlag er Folkeoplysningsloven.

Hæftet Klovnefisk, (spørg efter den, hvis du har lyst til at læse den!), giver et godt indtryk af, hvordan FO-Aarhus er bygget op.

 

ARBEJDSFELT:

Udover almindelig aftenskoleundervisning, som fremgår af de halvårlige kursusprogrammer, har vi under FO-Aarhus en mængde jobsøgningsprojekter. Desuden har FO-Aarhus sin egen daghøjskole GIMLE og tilbyder f.eks. ordblindeundervisning og undervisning for sindslidende og sent udviklede.

FO-Aarhus driver endvidere ES-Sprog og zoneterapiskolen Logos.

FO-Aarhus har en meget stor kontaktflade inden for undervisningsmiljøet og kulturmiljøet i Aarhus, hos Aarhus Kommune og Jobcentre. Det store adressekartotek på mere end 1700 kontaktpersoner/samarbejdspartnere i Outlook afspejler disse samarbejdsrelationer.

______________________________________________________________________________

KONTORETS ADRESSE:

FO-Aarhus, FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C. NB. Der må IKKE parkeres i gårdene.

KONTORETS TLF. NR.:

87 46 45 00 + lokalnumre (se liste over lokaltelefon-numre her: http://foscale.kida.dk)

NÅR DU TAGER TELEFONEN:

Når du tager telefonen, svarer du (langsomt) "FO-Aarhus" eller det firma, der står på dit tlf.display og siger dit navn.

- Husk altid ved opringninger til skolelederen, at der skal lægges besked også selvom vedkommende selv vil ringe igen senere.

 FO-byen-ny

HJEMMESIDE OG E-MAIL

FO-Aarhus har egen hjemmeside på internettet: www.fo-aarhus.dk

Hver medarbejder har sin egen e-mail, som du kan finde ved at kigge på hjemmesiden under kontaktpersoner (her er der også billeder af de ansatte, så du har lettere ved at koble navne og ansigter i administrationen).

Det anbefales, at hvis du en dag ikke rigtig har noget at lave, at du så går ind og kigger på hjemmesiden og orienterer dig om de mange aktiviteter, FO-Aarhus har gang i, så du er bedre rustet til at betjene vores kunder.

 

ÅBNINGSTIDER for butikken:

Man-tors. kl. 10-16 og fre. kl. 10-15.00 (dog kan butikken lukkes fredag, hvis medarbejderne er på kursus).

FO-Aarhus' logo ser sådan ud. Brug altid logoet i dets helhed. Det må ikke beskæres.

 FO-logo-grøn

___________________________________________________________________________

ARBEJDSMILJØ

ArbejdsPladsVurderingen (APV) kan ses på hjemmesiden /FOAarhus/Arbejdsmiljoe.aspx

___________________________________________________________________________

IT-REGLER

Fordi vi har programmet Outlook på alle maskiner, er det meget vigtigt at ingen sender jokes, kædebreve, sjove figurer/billeder som vedhæftede filer til mails. Den slags kan få systemet til at gå helt ned. Hvis I skulle modtage den slags udefra, så slet det straks - og send det aldrig videre i huset.

Du må ikke have spil liggende på din computer, ligesom det heller ikke er tilladt at downloade spil fra internettet. Også her er virus-risiko for stor.

Det er forbudt at lægge piratkopier af programmer ind på firma-computere.

Vedr. e-mails:

Skolelederen forbeholder sig ret til ved medarbejderes fravær (ferie, sygdom, kursus m.v.) at kunne gå ind på deres e-mails for at lede efter nødvendige oplysninger til presserende sagsbehandling i fraværsperioden.

Hvis det bliver aktuelt at gå ind på en medarbejders e-mail, vil vedkommende selvfølgelig blive orienteret herom efterfølgende, straks han/hun er tilbage på arbejde igen. Ved fratræden forbeholder FO-Aarhus sig til at holde medarbejderens e-mail åben et stykke tid, for ikke at miste vigtige meddelelser (jvnf. afgørelse fra Datatilsynet nedenfor).

Det er ikke forbudt for medarbejderne at sende og modtage private e-mails, men de må selv sørge for at få dem slettet, hvis de vil være 100% sikre på, at udenforstående ikke ser dem.

Inden du forlader os, skal du have drøftet med din kontaktperson, hvad der skal gøres med de filer og det indeks, du evt. har bygget op på vores fælles K-drev.

 

Facebook

FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle værdsætter, at de ansatte er til stede på Facebook og andre sociale medier, fordi det kan være med til at styrke brand og tiltrække nye medarbejdere.

Men det er ikke tilladt på disse sociale medier at:

- bagtale kolleger

- omtale arbejdspladsen eller chefer i illoyale vendinger

- lække forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger

Desuden gælder følgende regler for brug af Facebook og andre sociale medier på internettet:

• Virksomhedens IT-afdeling kan i spidsbelastningsperioder eller på tidspunkter, der er kritiske for virksomhedens IT-system, udstede midlertidigt forbud imod at logge på Facebook eller andre sociale medier - når det er sagligt begrundet i virksomhedens drift. Det er ledelsens ansvar at informere i god tid, og sørge for at alle  medarbejdere får beskeden.

• Det er tilladt at afvise ”online-venskab” med ledende medarbejdere eller kolleger på Facebook og andre sociale tjenester.

• Ledelsen kan ikke kræve adgang til medarbejdernes profiler på Facebook eller andre sociale tjenester.

• Der må downloades og gemmes filer fra sociale medier på arbejdscomputeren.

• Virksomhedens generelle IT-sikkerhedspolitik skal overholdes.

• Hvis medarbejderne internt i virksomheden benytter Facebook eller andre sociale tjenester til arbejdsrelateret kommunikation og/eller vidensdeling, gælder de almindelige regler for god tone, mobning og chikane på arbejdspladsen.

• Det er ikke tilladt at publicere internt materiale fra virksomheden på Facebook eller andre sociale tjenester uden aftale med ledelsen.

____________________________________________________________________________

FERIE

Hvis du arbejder i administrationen er der tvungen ferie fredag efter Kristi Himmelfartsdag, i de tre hverdage før påske, i uge 42 (efterårsferien) og mellem jul og nytår. Desuden er 1. maj, 5. juni, 24. og 31. dec. hele fridage.

_____________________________________________________________________________

FROKOSTPAUSE/MORGENMØDE

Hvis du er her mere end 4 timer dagligt, har du en halv times frokost og må selv bestemme, hvornår du holder den.

Giv evt. receptionen besked om, hvornår du er til frokost.

Torsdag fra kl. 8.30-9.30 er der personalemøde på 1. sal i køkkenet.

______________________________________________________________________________

PÅKLÆDNING I RECEPTIONEN

Vi har nu besluttet, at lave nogle generelle retningslinjer for påklædning i receptionen.

Sørg for at du klæder dig på, så du ikke kommer til at støde andre mennesker og tænk på, at det kan godt være at andre har en anden grænse end dig.

Husk på at butikken er vores ansigt ud ad til og vi derfor alle skal være opmærksomme på de signaler, vi sender til vores kunder.

Følgende påklædning er derfor udelukket, når man er i receptionen:

  • Mavebluser (altså ingen bare maver)
  • Meget nedringede kjoler, trøjer m.m.
  • Gennemsigtigt tøj
  • Cykelshorts
  • Meget korte shorts/nederdele
  • Joggingtøj

Det anbefales alle, der skiftes til at sidde i receptionen, at tage hensyn til disse ting hver dag, så de altid kan træde til i receptionen – ved sygdom, ferie o.lign.

_________________________________________________________________________

RYGEPOLITIK

Der må ikke ryges indendørs i nogle af firmaernes lokaler, hverken kontorer, undervisningslokaler, frokostrum, fællesarealer m.v.

Det er tilladt at ryge på udendørs arealer i forbindelse med bygningerne f.eks. på parkeringspladser, men ikke så røgen generer inde i bygningerne.

Lærere skal orientere deres elever om rygepolitikken.

Overtrædelse af forbuddet vil medføre en advarsel og i gentagne tilfælde kan det betyde afskedigelse.

FO-Aarhus har desuden en misbrugspolitik (Find den i andet faneblad her i Personalehåndbogen.)

________________________________________________________________________

SYGEMELDING

Du skal ringe og melde dig syg om morgenen kl. 8.30 på tlf. 87 46 45 41 eller 87 46 45 30 eller 87 46 45 50 og tale med henholdsvis Lisbet eller Inge eller Jette (eller den, der er din kontaktperson). Hvis ikke du kan få fat på en af dem, så send i stedet en mail til Inge: im@fo-aarhus.dk eller en sms på Annes mobil: 40 90 40 61.

Hvis arbejdspladsen er ferielukket, skal du sende en mail til Anne Thorø Nielsen (atn@fo-aarhus.dk), eller prøve at nå Anne på tlf. 40 90 40 61 (indtal evt. på telefonsvareren - og husk at angive dato og tidspunkt for indtalingen eller send en sms).

Samtidig skal du orientere om, hvor lang varighed du mener sygdommen har! Såfremt du er usikker på varigheden, skal du kontakte kontoret hver morgen kl. 8.30 på samme måde som ovenfor beskrevet.

Der gives fri til at gå til læge og til 2 årlige tandlægebesøg.

Medarbejdere har ret til fri på deres mindreårige børns 1. og 2. sygedag. Denne ret kan dog indskrænkes, hvis arbejdsgiveren mener, at den misbruges.

Man kan holde fri med løn på sit barns første og anden sygedag, når

  • - hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt
  • - forholdene på tjenestestedet tillader det
  • - barnet er under 18 år og
  • - barnet er hjemmeværende

FO-Aarhus og Gimle har pligt til at indberette sygefravær til Danmarks Statistik.

Der henvises i øvrigt FO-Aarhus' fraværspolitik (spørg efter den, eller læs den evt. selv i Outlook)

___________________________________________________________________________

TAVSHEDSPLIGT

Sammen med denne velkomsthilsen får du udleveret en erklæring om tavshedspligt, som du skal underskrive.

Spørg desuden din afdelingsleder om der er særlige persondata-regler, du skal tage hensyn til i dit arbejde.