Demokrati og borgerinddragelse

Demokrati og borgerinddragelse gennem udviklingsorienteret indsats

- i samarbejde med Århus Kommunes Biblioteker: Gellerup Bibliotek blev arrangeret en række debatmøder med fokus på følgende emner:

Som led i ÅKBs integrationsindsats er det planen at fremme etniske folks muligheder i samfundet. Som dansk folkeoplysningsinstitution vil ÅKB også være med til at udbrede den demokratiske tankegang og vise vejen til danske værdier og normer, som ellers nogle gange er svære at definere. En af disse værdier er den korte vej mellem de folkevalgte og borgerne, som er karakteristisk for Danmark samt det at blive hørt og have mulighed for at give sin mening tilkende uden at blive forfulgt for sine synspunkter. Ministrenes deltagelse som politisk valgte vil være en klar demonstration af disse værdier og desuden vil dette gøre mange mennesker i det lokale område glade, da nøglen til integration er anerkendelse og respekt.

Ligeledes går idéen ud på at debattere forskellige emner inden for integration og vigtigheden af udviklingsorienterede projekter, som beboerne i lokalområdet er indblandet i enten direkte via implementering af projektet eller indirekte som bruger.

Nøgleordene for alle fem debatmøder var:

•             Uddannelse

•             Arbejdsmarked

•             Familien

•             Skab eget liv og tag ansvar for eget liv

•             Netværk og Netværksdannelse

•             Religion

•             Kultur, normer og værdier

•             Foreningsliv

Mandag den 30. januar 2006 kl. 15.00-16.30 på Gellerup Bibliotek

Hovedemne: "Familien og en meningsfuld dagligdag" med undertitlen: "Fysisk og psykisk overskud til at have en meningsfuld dagligdag - hvordan?

Paneldeltagere: Lars Barfoed Familie- og forbrugerminister (K)

Seycan Bal, 34 år uddannet Pædagog. Født i Tyrkiet. Citat fra Seycan:”Giv familien mulighed for kvalitetssamvær med børnene og støt derved børnenes sunde identitetsdannelse.”

Malihe Davari, 50 år, født i Iran. Bachelor i Litteratur & Geografi: Mashhad Univercity Iran, uddannet pædagog fra Danmark. Citat fra Malihe: ”En meningsfuld dagligdag opfyldes for etniske minoritetsfamilier - især for mødrene, når de er aktive og får positive roller på det danske arbejdsmarked.”

Abdirashid Sheikh Mohamud, 40 år, født i Somalia, uddannet landmand, teknisk assistent, MST- terapeut. Han kom til Danmark sammen med sin familie i 1987.

Citat fra Sheikh ”En meningsfuld daglig skabes af forældrene i samspil med samfundet. Det er forældrenes ansvar for at klæde deres børn på til en fornuftig fremtid, samtidig styrke børnenes udvikling og deres behov, dér hvor børnene færdes uanset tid og rum.”

Orderstyrer Mina Harding Iranzad

 

Mandag den 27. febr.  Kl. 15-16.30 på Gellerup Bibliotek:

Hovedemne: Væk med kriminalitet – ud i livet – den positive udvikling i Århus Vest: Hvordan forankrer vi den? Hvordan udbreder vi den? Hvem har ansvaret?

Paneldeltagere:

Justitsminister: Lene Espersen, cand. oecon. (K)

Ikran Mohamed Layle, 22 år og studerende. Kom til Danmark som 6-årig med sin familie i 1990. Forkvinde for kvindeafdelingen i Somali Community i Danmark. Har været med til at starte projektet Den somaliske Familiehøjskole og arbejder som aktivitetsmedarbejder i Globus1.

Mohammed El-Zeinab, 42 år og uddannet mentor. Født i Libanon og kom til Danmark som 26-årig. Har tidl. arbejdet som diplomat. I dag afd.leder ved Unge Team Vest i Århus Kommune. Initiativtager til ”Fædregruppen”.

Fadi Kassem, 22 år og under udd. til ungdomspædagog og i gang med at tage flycertifikat. Født i Libanon, kom til Danmark som 7-årig. Opvokset i Gellerup og projektmedarbejder i Kontaktstedet. Foredragsholder og frivillig i Unge for Unge.

Lars Bro, 40 år og udd. sømand og politiassistent. Bor i Gellerup og leder af nærpolitiet i Brabrand. Engageret i nærmiljøet.

Ordstyrer Mina Harding Iranzad.