Ferie: Ny ferielov - Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse

En medarbejder, der ikke har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret.

Fristen for indberetning af feriegodtgørelse til FerieKonto afhænger af lønperioden i din virksomhed. Hvis I beregner timeløn senest ved udgangen af en måned, er fristen for indberetning den 15. i den efterfølgende måned. Slutter jeres lønperiode senest den 15. i måneden, er indberetningsfristen ved månedens udgang.

Eftersom medarbejderen skal have mulighed for at afholde betalt ferie, måneden efter at ferien er optjent, skal feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto samme dag, eller første bankdag efter indberetningsfristen.

Ved beregningen af medarbejderens løn i ferieåret består den samlede løn af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb.

Personalegoder, som ikke er fradragsberettigede i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen, er inkluderet i beregningen af medarbejderens løn.

Bonus eller lignende ydelser, som er omfattet af funktionærlovens § 17 a, indgår også i beregningsgrundlaget af feriegodtgørelse. Dette gælder både for så vidt angår præstationsbaseret bonus og fastholdelsesbonus, og uanset om udbetalingen sker løbende eller årligt. Herudover skal arbejdsgiver beregne feriegodtgørelse af medarbejderens bidrag til:

  • Pensionsordninger
  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Medarbejderinvesteringsselskaber

Bemærk, at arbejdsgiver ikke skal beregne feriegodtgørelse af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, som altså fratrækkes. Arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår heller ikke i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse og ferietillæg.

Feriegodtgørelse indbetales til FerieKonto. Ved forsinket indbetaling af feriegodtgørelse skal arbejdsgiveren betale renter af godtgørelsen med 1,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.

Det er medarbejderen, der anmoder om at få udbetalt feriegodtgørelse på borger.dk ved brug af NemID, og arbejdsgiver skal således ikke attestere anmodningen eller på anden måde involveres i udbetalingen. FerieKonto udbetaler feriegodtgørelse til medarbejderen hurtigst muligt efter medarbejderens anmodning herom.

Hvis en medarbejder foretrækker at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, er det også en mulighed. Særligt ved meget variable former for aflønning kan det være at foretrække. I det tilfælde skal medarbejderen anmode herom, før optjeningsåret begynder, og vil i så fald mod-tage 12 % og ikke 12,5 %.