D-factor

D-factor projekt

- Samarbejdspartner: Verdens Børn

 

D-factor (d for dialog) bragte mange hundreder unge med dansk og anden etnisk baggrund sammen om at løse dilemmaer og konflikter, der opstår i det flerkulturelle Danmark. De unge gik ud og viste forumteater- en teaterform, hvor publikum (også unge) selv kom med løsninger på typiske konflikter og dilemmaer. Disse kunne være alt fra Muhammedtegningernes efterspil, unges alkoholvaner, kæresterier på tværs af etniske skel, problemer ved anderledes navn og udseende til fordomme om lyshårede, festklædte piger. På nettet blev samtidigt oprettet et mødested for de unge, hvor debat, meningsudveksling og netværksudvikling kan fortsætte og udvikle sig...

 

D-factor gjorde de unge bedre og hurtigere i stand til at danne fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel. Dermed modvirkes spændinger og forebygges vold. D-factors overordnede formål var at skabe aktiviteter, der giver kontakt og dialog på tværs af etniske, kulturelle, sociale og religiøse forskelle mellem danskere og etniske minoriteter, således at integration kan fremmes.

D-factor viste sig som respekt, inspiration, udfordring, overvejelse og forståelsesudvidelse omkring ”de andre”. Det kunne være øjeblikke eller stunder, hvor ”den andens” holdning, liv og kultur var lige så interessant og vedkommende som ens egen. Eller hvor man blev bevidst om, hvordan ens eget liv, kultur og opvækst har farvet én, så man på en måde er blevet blind – og derfor ikke har kunnet se ”den andens” synspunkt.  

 

Hovedaktiviteterne bestod i - med udgangspunkt i aftenskole- og ungdomsskolelovgivningen - at ”uddanne/oplære/engagere” unge (16- ca. 25 år) til at være frivillige ambassadører (dog m. symbolsk betaling til evt. tab af mindre lønudgifter) for D-factorprocesser, og med dette som fundament tage ud til beboerhuse, skoler, arbejdspladser og uddannelsessteder for at igangsætte D-factorprocesser. Forestillinger fordeltes ligeligt mellem traditionelle ”danske-” og ”indvandrermiljøer”. Desuden afvikledes 3 – 4 tværgående forestillinger, hvor både danskere og etniske minoriteter deltog. Endelig oprettedes platform på nettet, med mulighed for at fortsætte meningsudvekslinger og danne tværgående virtuelle netværk, som evt. kan føre til øget overvejelse, eftertanke etc. (D-factor) hos brugerne. 

 

Midlet til at skabe D-factorprocesser var

1. D-factortrups egen indføring i og praksis med D-factorprocesser via kursus i ca. 5 mdr. Her var der også oplæring i elementær teaterteknik.

2. Udvikling af dilemmaspil, som gengav vanskelige problemstillinger ved integration – spændinger mellem danskere og etniske minoriteter, diskrimination osv. Disse baseredes på virkelige hændelser, dels fra D-factortrups egne erfaringer, dels fra forudgående besøg på spillestederne, som blev opfordret til at finde oplagte konfliktfydte hændelser frem, som D-factortrup bearbejdede og tog med i efterfølgende forestilling.

3. Forudgående udsendelse af D-factor-avis eller blad, hvor publikum forberedtes til D-factor mind-set og D-factor forestillinger. 

 

4. Forumteaterforestillinger med dilemmaspil, hvor publikum ikke alene skulle være publikum, men direkte blev involveret i problemløsning (vedr. Forumteater se www.forskellighed.com). Forestillinger bestod dels af nogle dilemmaspil, som var de samme fra spillested til spillested, dels nogle dilemmaspil, som kun vedrørte de enkelte spillesteder, der selv havde leveret de konfliktfyldte hændelser.

5. Debat internt blandt publikum, som blev placeret ved små cafeborde, og opfordret til at diskutere under forestillinger.

6. Glimt fra forestillinger er lagt ind på D-factors hjemmeside via billeder, video og citater fra publikum. Ved hver forestilling blev den bedste D-factor respons udnævnt.

7. Dernæst har brugeren mulighed for at indgå i ”dialog” og meningsudveksling med ”de andre” via debatfora og chatrum på D-factors hjemmside. ”Hvorfor mener du sådan, når nu …......?”

8. Mulighed for at der spontant eller med støtte fra D-factortrup eller D-factors koordinator opstår tværgående virtuelle netværks-grupper, som man kan deltage i og fortsætte ny meningsudveksling og finde meningsfællesskab i.

 

VerdensBørn er en frivillig organisation uden offentlige tilskud,der arbejder på at fremme dialog og forståelse i Danmark. To vigtige støttegrupper:

1. Bestående af repræsentanter for de væsentligste samarbejdspartnere, såsom FO-Aarhus, Gjellerupscenen, klubberne i Gellerup, ungdomsklubben etc.

 2. Bestående af unge ”danske og indvandrer-” netbrugere, som gav ideer, konstruktiv kritik og testede udviklingen af D-factors online debat- og netværksfora.

www.verdensboern.com

 

Forestillinger

Mandag 3/12 kl. 18.00 havde D-factor premiere. Det skete på Lykkeskolen i Gellerup. Her kunne 8. og 9. klasse og deres forældre opleve og deltage i D-factor, der er et intenst teaterstykke, der med konflikt-teater nedbryder etniske fordomme og konflikter blandt unge – og involverer publikum.

Teaterformen hedder forumteater og går kort fortalt ud på, at en gruppe unge med mikset etnisk baggrund gennemspiller forskellige konflikter, der tager udgangspunkt i kulturelle og religiøse forskelle eller fordomme og diskrimination.

De unge fra Lykkeskolen blev inviteret til at deltage i stykket ved at forslå ændringer, der ultimativt kan være med til at løse konflikterne. Hermed lærte publikum både om fordomme, om kulturforskelle og om, hvordan man løser dem, ved selv at involvere sig og have indflydelse.

 

Stykket blev i alt opført 3 gange i løbet af efteråret: på Lykkeskolen, Godsbanen og i Herredsvang beboerhus.  Instruktion: Chadi Abdul-Karim.

 

Videre debat på Facebook

Det stoppede ikke efter forestillingerne, men fortsatte og fortsætter på D-factors facebook-side.

Vi ER forskellige, og det er faktisk godt nok!, sagde Karen Nørskov, projektleder og initiativtager til D-factor.

 

Reza der er oprindelig flygtning fra Afghanistan, men opfatter sig som dansker, fortæller, hvorfor han var med:

- I D-factor er vi virkelig forskellige i vores tankegang og måde at se verden på. Men vi holder ikke vores forskelle tilbage. Alligevel har jeg fået mange virkelig gode venner. Vi mødes nu ofte uden for D-factor også. Det er fantastisk at det lader sig gøre!!, siger Reza Wali fra Aarhus.

 

Ane, der er pæredansk, fortæller om, hvad hun kan bruge D-factor til fremover:

- D-factor har lært mig, at jeg har fordomme, som jeg ikke troede, var der. Nu er jeg mere bevidst om dem – og så kan jeg gøre noget ved dem, siger Ane Joy Fokdal fra Aarhus.

 

www.verdensboern.com

www.d-factor.dk

www.facebook.com/dfactor.dk