Hjemløs - Det er her jeg bor

Hjemløs - det er her jeg bor

- i samarbejde med Den gamle By og Grønløkke Aftenskole/Tranbjerg.

Udstillingen af en hjemløse-bolig var åben fra 13. okt. til 31. dec.

Den hjemløse Ulrik havde indrettet et hjem i en baggård i Den Gamle By. Præcist som det ville se ud, et hvilket som helst andet sted i Aarhus, han villa have bosat sig. Ulrik er hjemløs og i Den Gamle By kunne man besøge hans midlertidige bolig og fornemme, hvordan man bor og lever, når man ikke har fast adresse og tag over hovedet. Ulrik kontaktede selv Den Gamle By, og spurgte om de kunne tænke sig at fortælle om de hjemløses boligforhold og levevilkår i dagens Danmark ved at udstille hans hjem. De takkede omgående ja, for hjemløses livsvilkår fylder ikke meget på de danske museer.

 

Peter Pedersen har gengivet  Den Gamle Bys hjemløse-udstilling i Hus Forbi. Projektet blev gennemført i et tæt samarbejde med den århusianske forening Oplysning om Gadeliv og værestedet Jægergårdsgade 107. Projektet modtog støtte fra Kulturstyrelsens hastesum.

 

Åbent hus den 13. og 14. oktober 2012

Hjemløs Ulrik Szkobel, konsulent George Zeuthen og museumsinspektør Anneken Appel Laursen tog imod besøgende. På de første to åbningsdage stod ovennævnte klar til at besvare gæsternes spørgsmål. Der var en stor og positiv interesse for Ulrik Szkobels hule og hans levevis. Mange blev stående længe, studerede fotoudstillingen og reflekterede samtidig over samfundets indretning og at der er mange måder at indrette sig på, for at få et godt liv. Museet blev mødt med positive tilkendegivelser om, at man fandt initiativet godt og væsentligt, at det var et emne, som var vigtigt at få på dagsordenen.

 

Hjemløsedagen den 17. oktober 2012 blev gennemført i samarbejde med Værestedet i Jægergårdsgade og foreningen ”Oplysning om Gadeliv”.

Dagen indledtes med Poverty Walks med guider af ”gadekloge”. De førte grupper gennem Aarhus og præsenterede byen set fra bagsiden. Turene sluttede i Den Gamle By ved Ulrik Szkobels hule. Museumsdirektør Thoams Bloch Ravn bød velkommen. Preben Brandt, psykiater og stifter af foreningen ”Udenfor” og Ove Abildgaard, leder af Værestedet holdt taler med klare budskaber. Gademusikanterne Sonni og Klaus underholdt på harmonika, sav og skeer.

 

Debatarrangementer om Hjemløshed. 1., 7. og 8. november 2012

I forbindelse med en dokumentarfilm om Ulrik Szkobel og hjemløshed, skabt af filmkunstneren Thomas Castro, afholdtes der åbne debatarrangementer omkring emnet. Debatterne blev tilrettelagt i samarbejde med Værestedet. Medarbejdere fra Værestedet, Thomas Castro og museumsinspektør Anneken Appel Laursen deltog i debatpanelet.

Der blev gennemført 3 debatter med et meget forskelligt publikum (både borgere, studerende og lærere fra VIA University College), hvilket førte til 3 meget forskellige, men alle gode og tankevækkende debatter. Afsættet for debatten var filmen, og stikord til debattens emner formede deltagerne ved en brainstorm. Herefter gik debatten livligt, hvor mange fik svar på deres spørgsmål, og der blev reflekteret over hvad hjemløshed er for en størrelse.

Der har været overraskende mange reaktioner på debatarrangementerne, både mundtligt og pr. mail: De afslører at debatterne har sat tanker i gang; positiv tilkendegivelse over at der skabes rammer for debatter i offentligheden om svære emner og at museet også kan bruges til at være debatsted. Endvidere opstod der nye netværk efter debatarrangementerne, hvor deltagerne efterfølgende ville sætte aktiviteter i værk.

 

Se film om udstilling og arrangementer:

http://www.youtube.com/watch?v=G0FNY2-415w

 

Tal og fakta om hjemløshed

• I Danmark var 5.290 mennesker berørt af hjemløshed i 2011. Antallet er steget fra 4.998 i 2009. Der er betydelig usikkerhed om tallene.

• Cirka halvdelen af landets hjemløse opholder sig i hovedstadsområdet.

• I Aarhus var der 588 hjemløse i 2011.

• Der opholder sig omkring 178 hjemløse personer sig i Odense, 231 i Aalborg, 1053 i mellemstore provinsbyer og 502 i mindre provinsbyer.

• Psykisk sygdom, misbrug, økonomiske problemer, udsættelse og boligmangel er hyppige årsager til hjemløshed.

Kilde Statens Nationale Forskningscenter for velfærd