Bedre Barsel

Bedre Barsel: Barselshuset

Barselshus

Bedre Barsel blev søsat i februar 2017 ud fra en tese om at mange kvinder mistrives under deres barsel. De har med god hjælp fra støttegivere til projektet foretaget en omfattende interviewundersøgelse af mødres erfaringer med at være på barsel samt interviewet sundhedsplejersker fra fem forskellige kommuner omkring deres møde med kommende og nybagte mødre. Denne indsamlede viden om barsel bruger de nu i Barselshuset i Aarhus, som har til huse i Stiften Loungen i FO-byen.

 

Initiativer på baggrund af undersøgelsen

•  debatsaloner med titlen “Når mødre taler ud” i Aarhus og København.

•  være en del af Parental Leave Forum, som er et ekspertpanel der arbejder med barselskulturen i Danmark og har fokus på, at barselsorlov kan gøres til et vækstparameter for virksomheder og ansatte i stedet for en økonomisk hæmsko.

• netværket udvides løbende og består af jordemødre, sundhedsplejersker, familiebehandlere, erhvervsfolk, jurister, slyngevejledere, psykologer, coaches m.fl.

• et barselshus i Aarhus

 

Hvem står bag?

Kristine Vestergaard Bjerre, kandidat i oplevelsesøkonomi, iværksætter og selvstændig i sin enmandsvirksomhed, hvor hun arbejder freelance primært med kommunikation. Louise Cathrine Nørmark, socialrådgiver, tidl. selvstændig mentor hos Aarhus Kommune, medforfatter til fagbogen "Social analyse og handling", kandidat i pædagogisk sociologi.
Barselshuset er et værested, et netværks- og aktivitetshus for primært kommende og nybagte forældre. En grundlæggende værdi for huset er, at der er forskellige nuancer af forældreskab, og at der skal være plads til alle typer forældre i huset. Barselshuset danner grundlag for at forældre på barsel kan mødes parallelt med de digitale mødesteder, som ofte benyttes af barslende. Huset tilbyder spædbørnsvenlige faciliteter, netværksdannende arrangementer, legeområde, debatsaloner, workshops og oplæg omkring emner, der relaterer sig til at være forældre og til det at være på barsel. Desuden faciliteres der arrangementer til virksomheder, hvor viden omkring barselsperioden, tilbagevenden til arbejdsmarkedet, medarbejderfastholdelse, work-life balance formidles og debatteres. Huset er i løbende dialog med brugerne for at kunne tilbyde relevant indhold og være på bølgelængde med brugerne.

Samarbejder: FO-Aarhus har stillet lokaler gratis til rådighed og hjælper ed tilmeldinger og andet administrativt. Barselshuset er en del af Parental Leave Forum, et selvudnævnt barsels-ekspertpanel med bred faglighed omkring barselsområdet. Center for Social Nytænkning og Steffen Rasmussen hjælper med fondsansøgninger og evaluering.