The tall Ships Races

THE TALL SHIPS RACES

Formål:

FO-Aarhus satte i samarbejde med The Tall Ships Races Aarhus fokus på Carstens Jensens medrivende sømandsroman, da 104 af verdens smukkeste sejlskibe lagde til kaj i Aarhus Havn 4.-7. juli 2013 (se www.tsraarhus/program)

 

Tall Ships Races Aarhus 2013 (TSR) ønskede på progressiv vis at give aarhusianere og andre besøgende en bred maritim, kulturel og vidensbåren oplevelse, der bl.a. stillede skarpt på Aarhus’ udvikling gennem tiderne i kraft af havnen som port til Verden - til drømmene, oplevelserne og erkendelserne. Som et element i det samlede aktivitetsprogram, tematiserede de forfatter, ’opdagelsesrejsende’, samfundsdebattør og skippersøn Carsten Jensens maritime dannelsesværk ”Vi, de druknede” på publikumsengagerende vis. Romanen beskriver medrivende og konsekvent menneskets evige længsel efter fjerne horisonter og den eksistentielle balancegang mellem liv og død, og skaber derigennem en stærk bevidsthed i modtageren om mennesket som ’en lille aktør i den store verden’. Samme oplevelse, som de deltagende skibe under TSR bragte frem i de besøgende.

 

Aktiviteter:

1) Arkitektonisk illustration af udvalgte citater fra romanen direkte i havnemiljøet: Tre arkitektstuderende fra Arkitektskolen Aarhus skabte et publikumsengagerende oplæg om, hvordan havneområdet på Mellemarmen kunne udsmykkes under Tall Ships Races. Her præsenterede de særligt udvalgte citater fra ”Vi, de druknede” på bolværk, kraner, skrot osv., og skabte stof til eftertanke for de besøgende.

Idé: Katrine Gramstad, Karoline Kastbjerg Schrøder og Hildegunn Grønningsætter.

 

2) Præsentation af den premiereaktuelle fortælleforestilling ”Vi, de druknede” fra Grønnegade Teater. Grønnegade Teater (Egnsteater i Næstved) havde netop haft premiere på deres transformering af Carsten Jensens digre værk til scenen. En forestilling med blot én fortæller/skuespiller og én musiker på scenen. Carsten Jensen var særdeles begejstret ved premieren, og skrev i en mailkorrespondance med Charlotte Aaby fra TSR-sekretariatet: ”Jeg var meget glad for Grønnegade Teatrets forestilling. De har virkelig fået deres helt egen, sammenhængende fortælling ud af ”Vi, de druknedes” tusind historier, og så formår de med meget enkle virkemidler at skabe en forestilling, der både på lydsiden, og hvad angår det visuelle, er fantastisk suggestiv. Og Peter Holst er jo meget mere end fortæller, han glider ubesværet mellem de mange roller, fra sadistisk skolelærer til koket ung pige. Det var virkelig en stor oplevelse for forfatteren - selv om jeg jo ikke kan påstå, at jeg ikke kendte historien i forvejen.”

Under TSR spillede forestillingen to aftener i Filmby Aarhus’ Studio 1, som ligger lige ud til eventpladsen.

 

Forestillingen er en fængslende slægtsfortælling om fire generationer af sømænd. Mere end 100 års sømandshistorier, drengestreger, krig og manddomsprøver blander sig med skumsprøjt og skrøner fra de 7 verdenshave. Og i centrum for fortællingen står mennesket…

Forestillingen er en komposition af fortælling (Peter Holst), musik (Sune Skuldbøl Vrå Nielsen) og lysdesign (Pernille Plantener Holst). Instruktør: Leiv Arne Kjøllmoen.

http://www.gronnegadeteater.dk/da/program-2012---2013/vi-de-druknede.aspx

Forestillingen kunne for øvrigt opleves igen i jan. 2014 i Hermans i Tivoli Friheden.

 

3) Carsten Jensens egen eksistentielle fascination af havet og sømandslivet

Det var desværre ikke muligt at præsentere Carsten Jensen in persona under TSR i Aarhus, da han var på familieferie den pågældende uge. De var dog i tæt mailkontakt med ham, og det ærgrede ham, at han ikke kunne deltage ’live’. I stedet stillede han hellere end gerne op til et mediestunt, der blev vist under TSR.

http://www.tsraarhus.dk/da/Progam/Teater-Vi-de-druknede.aspx