Budgetaarhus.dk

www.budgetaarhus.dk - et budgetspil for århusianere

1. december slutter byrådets høring om næste års budget for Århus Kommune.
Som borger kan det være svært at komme med realistiske forslag til alternative besparelser og dermed blande sig i debatten for alvor. Derfor har repræsentanter for Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SF har i samarbejde  lavet et budgetspil, der skal gøre det lettere for borgerne at deltage i prioriteringen.

På www.budgetaarhus.dk findes en række forslag og deres beløb, som man kan svare "ja" eller "nej" til. Budgetforliget er lagt ind som udgangspunkt. Så er man utilfreds med budgetforligets prioriteringer skal altså blot erstatte nogle ja'er med nogle nej'er.
Der er kun én regel. Forslaget skal som minimum ende på -116 mio. kr. - som er spillets udgangspunkt.

Forslagene er, for overskuelighedens skyld, en grovskitse af budgetforliget og er, som alternativerne, taget fra officielt materiale. 

Borgerne deltager anonymt, men resultaterne indsendes samlet som et høringssvar inden 1. december. Herunder bemærkningerne. Spillet er ikke er en meningsmåling, men en en simulering af det politiske spil. På denne måde får borgerne adgang til se om deres holdninger ville have udmøntet sig i et andet forlig og dermed inspiration til at kaste sig ud i debatten. 
Gå til www.budgetaarhus.dk

Om projektet: Morten Østergaard (2946 0035). Yderligere samarbejdspartnere: Torsten B. Jakobsen fra Det radikale Venstre, Lars Lyngsdal fra Socialistisk Folkeparti og Niels Brammer fra Dansk Folkeparti.

Spillet er udviklet i samarbejde med MetroXpress & Frit Oplysningsforbunds debatpulje. MetroXpress og FO-Århus har ingen holdning til de forestående besparelser i Århus Kommune og deltager alene for at fremme den offentlige debat. MetroXpress er politisk uafhængig.

(Der kom i alt 182 høringssvar via hjemmesiden)