Kulturbazar 2

Kulturbazar #2

Dato og tid: Søndag den 2. oktober kl. 13-17.

Sted: Ridehuset, Vester Allé 1, 8000 Aarhus C

 

Det primære formål med Kulturbazar #2 var at få flygtninge integreret i det danske civilsamfund ved at introducere dem til og på sigt involvere dem i eksisterende fællesskaber inden for kultur, sport og fritid. Kulturbazar var et møde mellem forskellige kulturer, som skulle øge forståelsen for hinandens forskellige kulturer, bringe nye venner sammen og styrke samskabelsen i Aarhus.

Det er vigtigt at have fokus på, at integration går to veje. Dels skal flygtninge integrere sig i det danske samfund, men omvendt skal aarhusianere åbne op for, at flygtninge bliver inviteret til at være en del af samfundet. Derfor er der to målgrupper for Kulturbazar #2:

• Flygtninge, som er blevet boligplaceret i Aarhus og som har været i Aarhus i op til tre år.

• Aarhusianere i almindelighed, som er nysgerrige på at stifte kendskab med vores nye borgere og deres kultur, og som ønsker at knytte bånd med en flygtning.

Hele Kultur og Borgerserivice var involveret i arrangementet og bidrog alle med personaleressourcer og indhold. Kulturforvaltningen var overordnet tovholder på arrangementet.

Der var nedsat en planlægningsgruppe med min. en repræsentant fra hver forvaltning. Derudover deltog Dansk Flygtningehjælp samt en frivilligkoordinator fra Jobcenter Aarhus.

Der var involveret eksterne aktører som bidragsydere som eksempelvis GoBaad, Ramallah Spejderne, Café Venligbo, Skolen for Kunst & Design og DFUNK i samarbejde med Ungdomskulturhuset- UKH.

Programmet bestod af:

• Madbazar med kulinariske smagsprøver fra verdens brændpunkter. Dansk Flygtningehjælp arrangerer dette.

• Musikprogram med bl.a. Aarhus Symfoniorkester, World Music Center, Ramallah Spejdernes tromme og sækkepibeorkester, Aarhus Musikskoles Stompers.

• Somalisk dans ved GoBaad.

• Male workshop v. Saeed Fadawi, Skolen for Kunst og Design.

• Idræts- og spejderaktiviteter ved aarhusianske foreninger.

• Spillecafe ved Bibliotek og Borgerservice.