Bye Bye Beirut

Bye Bye Beirut

- i samarbejde med Opgang 2

 

Et sjælebillede af Søren Marcussen om krig, angst og livets skønhed, baseret på Bilal Abdallahs liv – produceret i samarbejde med billedkunstner Connie Utsen. Sjælebilledet er et debatskabende input om at blive integreret, som trænger ind og påvirker. Det handler om, hvordan det er at komme fra krigshelvedet i Libanon til en tilværelse i Danmark. Bilal Abdallah er født i krig og kaos i flygtningelejren Al-Rashidii i 1976 og sad i 1982 som 6-årig i en gade i Beirut på trappetrinet uden for huset, hvor han boede, mens bomberne faldt. I lyd- og billedfragmenter fremkaldes oplevelser og opdagelser i erindringsspring mellem barndomsårene i et krigshærget Beirut og opvækst i Århus Vest. Hvad havde den 10-årige Bilal med sig, da han kom til Danmark i 1986 og hvad har 20 år i Danmark betydet for hans liv?

Biskop Keld Holm, Århus Stift, har udtalt:

”Når kunst er god, kan den gøre en menneskeskæbne nærværende, så det ikke blot bliver noget, vi overværer. Det synes jeg, vi oplever i Bye Bye Beirut, nemlig at et menneske, man ikke kender, pludselig bliver til en, som man syntes, man kendte. Bye Bye Beirut er en enhed af ord, af billeder og af toner – og som – alt andet lige – rummer et umådeligt håb.”

Bye Bye Beirut er desuden støttet af Århus Kunstråd v/ Århus Kommunes Udviklingspulje og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

 

Efter forestillingerne har der følgende datoer været debat:

7. maj kl. 14.30-17.00: Dialog ved Marianne Jelved og gymnasieelev Negin Bazrafkan.

8. maj kl. 19.30-22.00: Debat ved Jørgen Skov fra Bazar Vest og Fadi Kassim, leder af Kontaktstedet

10. maj kl. 19.30-21.30: Dialog ved Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen og lyriker Bilal Abdallah.

 

Forestillingen har været på turne i 2006 og 2007 og spillet i alt 47 gange, f.eks. på Videnscenter for Integration og Sprogstøtte, VUC, Ungdomsskoler, Højskoler, kulturhuse, seminarier og biblioteker.