Viden, puls og rødder

Viden, puls og rødder

Århus har siden 2003 haft ambitioner om at være Danmarks mest attraktive uddannelsesby med et bredt udvalg af uddannelser og uddannelsesinstitutioner med et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune. Uddannelse er en livslang proces og kan ske på mange forskellige måder livet igennem. Gennem sine mange uddannelsesinstitutioner er Århus en vidensstærk by og viden er som bekendt forudsætningen for enhver debat. Samtidig har Århus en stærk puls, et stærkt drive med masser af engagement og livlig debat. Men både viden og puls har en forudsætning: rødder, som her er Århus' historie og udvikling lige siden de første mennesker slog sig ned i området i 700-tallet. Først når rødderne og historien er kendt og får betydning, kommer der værdi i debatten.

FO-Århus prøver med sin debatpulje at leve op til Århus' visioner om netop viden, puls og rødder.

 

Viden

Stort set alle vores debatarrangementer tilfører deltagerne ny viden, men særligt skal nævnes de grønne guiders undervisningstilbud til skoler om affald, udvikling af skoletjeneste om vand, natur og varme - samt vandkampagnen i Solbjerg. Også vores EU-debatarrangementer var spækket med viden, serveret af eksperter på området.

 

Puls

Pulsen og den livlige debat i FO-Århus' arrangementer ses f.eks. i Amatørernes Dag (kor, orkestre, teatre og dansere), i det store arrangement på Bispetorv "Til glæden - for respekt, dialog og tolerance" og i den stadigt kørende Respekt-kampagne. Hjertets puls var repræsenteret i "Share your Heart" og den høje puls i sundhedstemadagen for ældre.

 

Rødder

I de fleste af vores debatarrangementer ligger rødderne som et naturligt fundament og en naturlig forudsætning, f.eks. når der blev holdt oplæg om fagforeningernes betydning og det mangeårige arbejde med unge i Vestbyen (Straksafklaringen) eller når den tidligere borgmester Thorkild Simonsen fortalte om processen frem til det nye Danmarkskort.

Men oftest dækker vores arrangementer over viden, puls og rødder på én gang. Byens Stemmer er et mønstereksempel: en borgerinddragelsesproces, hvor viden om byens historie og hidtidige struktur er forudsætning for den puls og nerve, der giver de bedste idéer og visioner for fremtidens Århus.