Flere kvinder i politik

Flere kvinder i politik

På initiativ af Århus Kommunes Ligestillingsudvalg og med et enigt Byråd bag, søsatte Århus Kommune i 2008 (og fortsat i 2009) en række initiativer, der sammen med flere lokale aktører skal medvirke til en målrettet indsats for en mere ligelig kønsfordeling til kommende kommunalvalg. Målet er samtidig at få en styrket mangfoldighed af kvinder på listerne.
Udgangspunktet er Århus Kommune markering af 100 året for vedtagelse af loven om kvinders kommunale valgret. Loven blev vedtaget den 20. april 1908 og året efter den 12. marts 1909 blev de første 2 kvinder valgt ind i Århus Byråd. I dag sidder der 8 kvinder i Århus Byråd. De udgør dermed godt en fjerdel af byrådets medlemmer på i alt 31.

For at understøtte debatten om flere kvinder i byrådet har Århus Kommune udvalgt en række temaer, som kommunen i samarbejde med FO Århus tilbyder at arrangere for de politiske partiers lokale vælgerforeninger og ungdomsforeninger. Kendte lokale og nationale politikere, forskere og fagfolk invitere med udgangspunkt i et konkret tema og egne erfaringer til dialog på tværs af partiskel om, hvorfor der er så få kvinder i kommunalpolitik og hvad der skal til for at øge kvindeandelen i Århus Byråd.

Århus kommune ønsker gennem dialog og synliggørelse af rollemodeller at styrke kvinders mulighed og lyst til at stille op som kandidater ved de kommende valg til Århus Byråd.

Århus Kommune markering af 100 året for kvinders kommunale valgret er en del af Århus Kommunes Ligestillingsudvalgs ”Handlingsplan til fremme af ligestilling og mangfoldighed 2006 – 2009”. Sammen med 12 medarbejder- og lederrepræsentanter fra Århus Kommune står følgende 6 Byrådsrepræsentanter bag handlingsplane:

Susan Arac (S) Formand  

Rabih Azad-Ahmad (R) 

Laura Hay (V)

Cemal Metin (SF)  

Ali Nuur (V)

Reza Tamerian (S)

 

Borgmester Nicolai Wammen:

"I 2008 var det 100 år siden kvinder fik kommunal valgret. Ved det første valg med den nye lov (den 12. marts 1909) blev to kvinder valgt ind i Århus Byråd, svarende til en lav repræsentation af kvinder på 1,3 % Der er sket meget siden. Men kvinder udgør stadig en mindre andel af byrådet. Ved sidste kommunalvalg i 2005 blev resultatet en kvindeandel på kun 25,8 % af byrådet. På landsplan et tallet 27,4 %. En procentdel, der har været næsten uændret de seneste 15 år.

  • Hvad betyder det for demokratiet, at der er så forholdsvis få kvinderne i politik?
  • Hvad skal der til for, at det bliver mere attraktivt for kvinderne at gå aktivt ind i kommunalpolitik?
  • Er der forskelle i kvinders og mænds motivation og krav til et aktivt liv i kommunalpolitik?
  • Hvilken rolle spiller de politiske partier?

Århus Kommune opfordrede samtlige lokale partiforeninger og politiske ungdomsforeninger til at sætte spørgsmålene om barrierer og muligheder for flere kvinder i lokalpolitik på dagsorden".

 

Med initiativet "Flere Kvinder i Byrådet" håbede man at inspirere partiforeningerne til at tage aktiv del i dialogen om, hvad der skal til for at øge kvindeandelen i Århus Byråd.

Der blev udarbejdet en folder med forslag til debatarrangementer, som partiforeningerne kunne bestille:

Hvad kræver det egentlig at gå ind i kommunalpolitik? Om at springe ud i det. Hvilke faglige og personlige kompetencer er i spil? Om egne og andres forventninger til byrådspolitikere.

Find balancen! Om at finde balancen mellem arbejdsliv, familieliv og det politiske arbejde. Hvilke overvejelser skal inddrages for at få en dagligdag som byrådspolitiker til at gå op?

Hvorfor gik vi ind i politik? Hvilke overvejelser og motiver ligger bag kvindelige politikeres indgang til byrådsarbejdet. Hvorfra hentede de opbakning og støtte til at træffe beslutningen om at blive byrådspolitiker? Hvad overraskede dem?

Første dag på arbejde i Byrådet. Hvordan var det at være ny og kvinde i Byrådet? Hvordan forbereder man sig? Hvor kan man hente hjælp og støtte?

Kvinder velkommen! Hvordan kan partiforeningerne medvirke til styrke kvinders lyst og mulighed for at stille op til byrådsvalget? Hvilken rolle spiller partiforeningen?

Kasketten giver muligheder! Hvilken indflydelse i lokalområdet og i kommunen medfører arbejdet som byrådspolitiker? Hvem lytter og hvilke muligheder giver det?

Byrådspolitiker – en karrierevej? Hvilke fremtidsmuligheder ligger i kortene for en kvindelig byrådspolitiker? Hvad betyder arbejdet i byrådet for den personlige karriere?

Styrk netværket! Hvilken rolle spiller netværket? Hvordan klædes baglandet på? Hvilke relationer har betydning i dagligdagen som byrådspolitiker?

Kvindelige kolleger i byrådet søges! Hvad indebærer arbejdet som byrådspolitikere? Hvordan er dagligdagen? Hvad kan Byrådet og partiforeningen tilbyde nye byrådspolitikere? Hvad er med til at gøre arbejdet attraktivt?

At blive set og hørt! Hvordan håndteres pressen? Pressen som medspiller og modspiller. Hvem sætter dagsorden? Hvordan trænger man igennem med sine centrale budskaber?

 

En række lokale og regionale politikere tilbød (og tilbyder stadig i 2009) at deltage i en dialog om kvinder i kommunalpolitik i din politiske partiforening. Med udgangspunkt i et konkret tema inddrager de egne erfaringer for at belyse, hvorfor de mener, der er så få kvinder i kommunalpolitik og hvad der skal til for at øge kvindeandelen i Århus Byråd.

Følgende politikere deltager gerne enkeltvis eller parvis:

Rabih Azad-Ahmad (B) Medlem af Århus Byråd siden 1. februar 2007 for Det Radikale Venstre.

Læs mere om politikeren her: www.aarhuskommune.dk/byraad

 

Marc Perera Christensen (C) Medlem af Århus Byråd siden 8. marts 2006 for Det Konservative Folkeparti.

Læs mere om politikeren her: www.aarhuskommune.dk/byraad

 

Louise Gade (V) Rådmand for Børn og Unge, 2. viceborgmester og medlem af Århus Byråd siden 1. januar 1994 for Venstre

Læs mere om politikeren her: www.aarhuskommune.dk/byraad

 

Laura Hay (V) Medlem af Århus Byråd siden 1. januar 2006 for Venstre

Læs mere om politikeren her: www.aarhuskommune.dk/byraad

 

Dorthe Laustsen (F) Rådmand for Sundhed og Omsorg siden april 2006, 1. viceborgmester i Århus Byråd og medlem af Århus Byråd for Socialistisk Folkeparti.

Læs mere om politikeren her: www.aarhuskommune.dk/byraad

 

Keld Hvalsø Nedergaard (Ø) Medlem af Århus Byråd siden 1. januar 2002 for Enhedslisten De Rød-Grønne.

Læs mere om politikeren her: www.aarhuskommune.dk/byraad

 

Der var også forslag til arrangementer med eksperter udefra:

Kommunal valgret 100 år efter V/ Kirsten Brosbøl, MF (S)

Hvordan går det med ligestillingen i Danmark 100 år efter, kvinder fik kommunal valgret? Hvor langt er vi kommet, og hvorfor er det egentlig så vigtigt med ligestilling i politik? Hvad er barriererne for at flere kvinder stiller op til valgene, og hvad kan vi gøre i foreningerne, i partierne, og fra politisk hold for at mindske barriererne?

Læs mere om foredragsholderen på http://www.folketinget.dk/default.asp?ptag=vismedlem&akro=SKIBR eller http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=kirstenbrosboel

 

Er det politik eller kvinder, der er noget galt med?  - Kortlægning og diskussion af de barrierer, der holder kvinder fra ledelsesposter.

Et dobbeltforedrag med Kontrabanderne Mette Bom og Stine Carsten Kendal, der fremlægger fakta om kvinder i politik og ledelse, og diskuterer, hvorfor der ikke er flere kvinder på ledende poster – også i politik.

Mette Bom er medforfatter til bøgerne Femail, Nu er det Nok, Udslag, og Pakidanerdialogerne, har som journalist skrevet om ligestilling, politik og kvinder, er bestyrelsesmedlem i Albrightgruppen og Dannerhuset, tidligere webredaktør og initiativtager til ligestillingsnetværk i Socialdemokraterne og medarbejder på kampagne for at få flere kvinder i kommunalpolitik. Mette er i dag seniorrådgiver i Kontrabande og holder foredrag om ligestilling og politik.

Stine Carsten Kendal er medforfatter til bogen, Grib magten – om kvinder og ledelse, og rådgivningschef i Kontrabande. Stine har skrevet om mediernes dækning af kvinder i valgkampe, om andelen af kvinder i politik, mediernes ledelse og erhvervslivet. Stine er medlem af K2 netværket og Albrightgruppen

Læs mere om Kontrabande på http://www.kontrabande.dk/

NB. Dette foredrag kan kun bestilles, hvis 4 vælgerforeninger går sammen om det.

 

Medier, Magt og Køn i dansk politik V/ Christina Fiig, lektor, ph.d., Center for Kønsforskning, Aalborg Universitet.

Hvordan tegner billedet sig af forholdet mellem medier, magt og køn i dansk politik i disse år, hvor medierne fremstår som en magtfuld politisk arena for forhandling af politik, kompetence og køn? Forskningen har påpeget forskelle i de måder, som kvindelige og mandlige politikere portrætteres i og bruger medierne på.

Læs mere om foredragsholderen på http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/2356/ eller på http://personprofil.aau.dk/Profil/110237


"Kvinder i ledelse - hvorfor er der så få - og hvorfor skal vi bekymre os om det?" V/ Mette Verner, lektor ved Handelshøjskolen i Århus.

Omfattende studier af danske virksomheder viser at andelen af kvindelige topledere har ligget stabilt på et meget lavt niveau (4 %) længe. Hvordan kan det være, når det faktisk er vist at virksomheder med kvindelige ledere klarer sig mindst lige så godt som virksomheder med mandlige ledere? Hvilke faktorer er det der spiller ind, når forfremmelserne uddeles? Og hvilke samfundsstrukturer fastholder de klassiske kønsrollemønstre? 

Læs mere om foredragsholderen på http://www.asb.dk/staff.aspx?i=mev

 

Sprog, kommunikation og køn i Århus Byråd og i TV. V/ Lektor Kirsten Gomard, Institut for Historie og Områdestudier.

Kvindelige og mandlige politikere i live-udsendelser i tv af krydsildstypen.  Hvad kan der ske, og hvad skal man være opmærksom på, når det drejer sig om mikro-niveauet i den politiske kultur, hvor hverdagens samarbejdsklima skabes? Kan man f.eks. forpligte sin partigruppe på nogle "kulturelle spilleregler" ?

Læs mere om foredragsholderen på http://www.kvinfo.dk/side/383/ (søg på navnet)

 

Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner - danske kvindelige politikere ifølge pressen - og sig selv. V/Ulrikke Moustgaard, redaktør, journalist, forfatter, foredragsholder.

Kvinder er for alvor blevet synlige i dansk politik, hvor flertallet af de danske partier nu har kvindelige ledere. Men er vilkårene for mænd og kvinder i politik de samme? Ja, siger de kvindelige politikere - i hvert fald inden for Christiansborgs mure. Anderledes ser det ud i medierne. Køn kan være en genvej til rampelyset, men prisen er høj, når medierne puster liv i sejlivede fordomme om kvinder og politik.

Læs mere om foredragsholderen på http://www.kvinfo.dk/side/383/ (søg på navnet)

 

"Pigerne går efter socialudvalget" - Kvinder i kommunalpolitik 1909-1950. Ved Anna Wowk Vestergaard, museumsinspektør Horsens Museum.

Hvordan var vilkårene for de første kvindelige kommunalpolitikere? Ud fra en undersøgelse af kvindelige kommunalpolitikere og deres arbejdsområder gennem 11 kommunalvalg i perioden 1909-1950 gives bud på arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder i sogneråd og byråd - og på hvordan omverdenen, de mandlige kolleger og ikke mindst kvinderne selv så på de kvinder, som var blandt de første til at betræde den politiske arena. I oplægget inddrages masser af konkrete eksempler og gode historier fra det politiske liv i perioden 1909-1950.

 

Se desuden hjemmesiden http://flerekvinderipolitik.fo-aarhus.dk

 

En del af kampagnen "Flere kvinder i politik " var en

International konference "Bridges and Barriers" - hvordan rekrutterer man kvinder til lokalpolitik i resten af Europa?

Rådhushallen, Århus Rådhus onsdag den 17. december 2008 fra kl. 13-16.00.

Konferencen satte fokus på kvinder i lokalpolitik: erfaringer fra andre europæiske byer

og afsluttende paneldebat, hvor samtlige partier fra Århus Byråd deltog. Der blev stillet skarpt på synspunkter, erfaringer og initiativer fra andre europæiske storbyer. Målet var sammen at få ideer til, hvordan vi i Århus Kommune får flere kvinder ind i lokalpolitik.

Program:

13.00: Velkomst ved borgmester Nicolai Wammen

13.15: Hvad sker der i resten af Europa? Oplæg om bl.a.:

• Hvorfor skal der flere kvinder i lokalpolitik?

• Hvorfor bliver kvinder interesserede i lokalpolitik?

• Hvem er lokalpolitikeren M/K? Portrætter og profiler

• Er køn et godt vælgerargument?

• Kvoter: den eneste løsning?

Oplæg ved studerende fra Europastudier, Århus Universitet (Oplæggene foregik hovedsageligt på engelsk.)

14.55: Kaffe, kage og snak med de studerende

15.15: Paneldebat med århusianske politikere: Rabih Azad-Ahmad (B), Jette Jensen Clay (Ø), Dorthe Laustsen (SF), Ali Nuur (V), Reza Taremian (A) og Anne Mette Villadsen (C)

16.00: Konferencen slutter

Arrangører: Europastudier ved Århus Universitet i samarbejde med Århus Kommunes Ligestillingsudvalg.