Demokrati og borgerinddragelse

Demokrati og borgerinddragelse gennem udviklingsorienteret indsats

- i samarbejde med Århus Kommunes Biblioteker: Gellerup Bibliotek blev arrangeret en række debatmøder med fokus på følgende emner:

- Etniske kvinder og isolation (Integrationsministeren), en række etniske kvindeforeninger

- Etniske unge, uddannelse og fritid (Uundervisningsminister), en række etniske unge og

          ungeforeninger

- Frivilligt socialt arbejde og etniske minoriteter (Socialministeren), en række etniske

           foreninger samt integrationsrådet

- Kultur, værdier, normer og etniske minoriteter (Kulturministeren), en række etniske

          opinionsdanner,

- Realkompetencer og arbejdsmarkedet (Beskæftigelsesministeren) Borgere i lokalområdet

         

Som led i ÅKBs Integrationsindsats er det planen at fremme etniske folks muligheder i samfundet. Der er allerede mange spændende udviklingsprojekter og indsatser i gang. Blandt andet huser Gellerup Biblioteket i øjeblikket Sundhedshuset (bestående af jordemødre, sundhedsplejere og tandplejere), Folkeinformation (som tager sig af rådgivning og vejledning) samt IT-guideforeningen (som tager sig af grundlæggende computer undervisning).

Som dansk folkeoplysningsinstitution vil ÅKB også være med til at udbrede den demokratiske tankegang og vise vejen til danske værdier og normer, som ellers nogle gange er svære at definere. En af disse værdier er den korte vej mellem de folkevalgte og borgerne, som er karakteristisk for Danmark samt det at blive hørt og have mulighed for at give sin mening tilkende uden at blive forfulgt for sine synspunkter. Ministrenes deltagelse som politisk valgte vil være en klar demonstration af disse værdier og desuden vil dette gøre mange mennesker i det lokale område glade, da nøglen til integration er anerkendelse og respekt.

Ligeledes går idéen ud på at debattere forskellige emner inden for integration og vigtigheden af udviklingsorienterede projekter, som beboerne i lokalområdet er indblandet i enten direkte via implementering af projektet eller indirekte som bruger.

 

Nøgleordene for debatmøderne er:

•             Uddannelse

•             Arbejdsmarked

•             Familien

•             Skab eget liv og tag ansvar for eget liv

•             Netværk og Netværksdannelse

•             Religion

•             Kultur, normer og værdier

•             Foreningsliv

 

Ministrene sidder sammen med en række ressourcestærke etniske folk i et panel for at debattere de omtalte emner. Paneldeltagerne bestod af folk, som på en eller anden led har beskæftiget sig med dagens debatemne samt interesserede og engagerede borgere/ildsjæle i de lokale område. 

 

1. Debatmøde: Etniske kvinder og isolation; 26. sept. på Gellerup bibliotek. Paneldeltagere:

1.           Integrationsministeren: Rikke Hviilshøj (København)

2.           Iman Yacob fra Libanon

3.           Medine Karaman fra Tyrkiet

4.           Hawa Hirsi Hussein fra Somalia

Ordstyrer: Mina Harding Iranzas, dansk/iraner

Dette arrangement blev omtalt i TV2 Østjylland kl. 22.30 samme aften.

 

2. Debatmøde: Frivilligt socialt arbejde og etniske minoriteter; 21. nov. på Gellerup biliotek.

Paneldeltagere:

1.           Socialminister og minister for ligestilling: Eva Kjer Hansen (København)

2.           Afif Aballah fra Libanon

3.           Gülümser Yidirim fra Tyrkiet

4.           Mustafa Jama fra Somalia

Ordstyrer: Mina Harding Iranzadm dansk/iraner