Større Arrangementer

Større arrangementer 2003

Deltagere

Besøg på hjemmesider m.m.

Bevilget beløb

Grønne Guider

 

 

410.000

Humorfestival

300

900

22.000

Havnen på spil

150

 

66.000

Ringen Fri

30

 

5.000

Legenden om de tre ring

362

 

20.000

Gran-debat

150

 

 2.750

Værdispil

45

 

4.621

Multihal i Gellerup

700

 

39.337

Billedspor

150

 

20.000

Århus Festuge – Kasernen

927

 

50.000

Fremtidsambassadører

750

 

    34.500

EU-østudvidelsen (Go-cards)

148

38.300

ca. 15.000

Kulturnatten: Natløb

120

 

3.500

Kulturnatten: Magasin-arr.

600

 

16.000

12 gratis foredrag med Fl. Knudsen og Eskildsen

423

 

36.000

FNV-konference

25

 

 

Budgetspil

182

 

 

Vandprojekt

70

 

 

I alt pr. 28. okt.

 

 

768.708