Nyt værktøj i undervisningen

Af Benedikte Obel

Vi er tusinder af gamle elever som ved at den undervisning, som foregår i aftenskoler, daghøjskoler og højskoler, og som kaldes "ikke-kompetencegivende", i høj grad er det modsatte. Vi ved, vi blev meget dygtige til mange forskellige ting, at vi overraskede os selv og andre - sammen med andre. Det er vores egen erfaring.

Men hvordan kan undervisningen blive endnu bedre?
Og hvordan kan vi gøre det synligt, at Folkeoplysningen gør nytte?
Det er en god idé at give Folkeoplysningen lidt hjælp til at blive synlig for dem, som tvivler. Ikke mindst fordi de som tvivler, i nogle tilfælde kan være de samme mennesker, som skal bevilge de tilskud, som den moderne folkeoplysning er blevet afhængig af.

De 7 kompetencer
De 7 Kompetencer er groft sagt de syv hovedingredienser i det, som man med N. F. S. Grundtvigs ord kalder "det hele menneske". Derfor er De 7 Kompetencer også et arbejdsredskab, som skal hjælpe læreren til at styrke alle kompetencer hos eleverne.

Både de "hårde", altså de rent faglige, og de "bløde", altså de rent menneskelige kompetencer.

Undervejs eller mod slutningen af kurset kan man bruge De 7 Kompetencer som en slags tjekliste: Hvad er den enkeltes stærke sider, og hvad kan blive bedre?

Fidusen er, at når vi systematisk, gør os mere bevidste om, hvad der er vigtigt, lærerigt og nyttigt i undervisningen, så kan vi også se, om eleverne får det, vi godt vil give dem.

Og altså ikke mindst gøre resultaterne af undervisningen mere synlig.

Fidusen er også, at De 7 Kompetencer er et værktøj, som kan bruges, uanset hvem man underviser, og hvad man underviser dem i.

Lærerne og de 7 kompetencer
Daghøjskolen Gimle ansætter i større og større grad lærere, som kan og vil arbejde med De 7 Kompetencer. Planen er, at lærerne i Frit Oplysningsforbund på lignende vis i højere og højere grad skal kunne arbejde med nogle af De 7 Kompetencer i deres undervisning.

For de flestes vedkommende betyder det, at de efterhånden skal kunne arbejde med to eller tre kompetencer, eftersom der jo er langt mindre tid at gøre med i aftenskolen i forhold til, hvad man har på et fuldtidshold. Hvis nogen lærer skulle være i stand til at nå alle kompetencerne igennem på sit aftenskolehold, er det simpelthen helt fantastisk!

Mange lærere bruger nok allerede nogle af De 7 Kompetencer - uden at vide, at det hedder noget særligt... Og det skal de altså være velkomne til at blive ved med!

Her er De 7 Kompetencer:
NB: Stikordene er kun stikord og skal ikke følges slavisk som et reglement. De er ment som ideer til samtalen med den enkelte elev.

1. At kunne vælge og at kunne handle
Når man træffer et valg, sker det tit efter en diskussion/samtale. Og valget følges ofte op af en handling. Men at kunne vælge og at kunne handle har meget med selvtillid og selvværd at gøre. Ligesom de to begreber også har indflydelse på, hvad man vælger.

Eksempel:
Deltagerne/eleverne må støttes og inspireres til at finde ud af, hvad de har lyst til og mulighed for. Hvadenten det gælder arbejde eller uddannelse.

Læreren kan støtte og inspirere deltagerne ved undervisning, samtale og vejledning.

Stikord er desuden: Analyse og overblik, modtagelighed for indlæring, arbejdsevne og engagement.

2. At kende historien - som baggrund for at fungere socialt. Samt etik!
At have historisk kompetence er at forstå sin egen placering i samfundet, at kende samfundsforhold og traditioner, rettigheder og pligter. Også, når det gælder arbejde og uddannelse.

Eksempel:
Man deles om bordpladsen, lærerens tid og skiftes måske til at tage kaffe med. Eleverne rydder op efter sig, så andre kan bruge lokalet næste dag.

Læreren henstiller til en fremmedfjendsk person på holdet om at opføre sig lige så ordentligt over for Fatima fra Tyrkiet som over for Birthe fra Vestjylland.

Stikord er også: Etik, normer, menneskerettigheder, samarbejde og omsorg, disciplin, åbenhed.

3. At kunne kommunikere: At bruge sproget og at kunne se kulturforskelle
Evnen til at kommunikere er at kunne tale, læse og skrive. (Det kan altså også være at kunne skrive en god ansøgning og at kunne klare en jobsamtale.) Men kommunikation handler også om at være åben og tolerant over for den, der er anderledes end en selv. Det handler om at forstå - og om at kunne få øje på de kulturforskelle, som ind imellem spærrer for forståelsen.

Eksempel:
Ibrahim siger til mig, at Skelager Nyt er en dårlig avis. Først synes jeg, det lyder fjollet. Selv kalder jeg det en slags beboerblad. Men det viser sig, at det ikke er en selvfølge for Ibrahim, at folk går sammen i foreninger, og at selv lokalsamfund udgiver deres egne tryksager. For ham er alt med en fornuftig tekst - som altså ikke er en reklame - en avis.

Det handler altså om en af de kulturelle forskelle på Danmark og Libanon. Vores sprog kan ikke skilles fra vores kultur!

4. Det kreative element
Det musiske og æstetiske er med til at give os allesammen mere livsglæde. Både for kursisten selv og for vedkommendes familie og omgangskreds. Samtidig er det en konkret og vigtig kompetence i en række kreative fag. Men uanset fagområde stimulerer det "de små grå", så vi kan præstere mere - også fagligt.

Eksempel:
En lang række fag i aftenskolen er pr. definition en styrkelse af dette område i livet. Navnlig når den personlige stil begynder at dukke op efter mange timers arbejde med selve teknikken i eksempelvis akvarelmaling. Deltagerne kan male den samme opstilling og alligevel få højst forskellige billeder ud af det!

Stikord er desuden: Kreativitet, kvalitetsbevidsthed.

5. Kroppen og bevægelsen
Arbejdsstillinger, sport, motion, ernæring, sundhed. Altsammen handler det om kroppen og det at have et bevidst forhold til den. Ikke mindst for dem, der har et ansvar for andre - for eksempel forældre. Kropssproget betyder meget, når man taler med andre mennesker. Også ved en jobsamtale!

Eksempel:
Læreren er den, der har den største erfaring med det fag, der undervises i. Derfor kan vedkommende temmelig sikkert vejlede kursusdeltagerne i den eller de arbejdsstillinger, som er bedst for både resultatet og kroppen. Dette gælder med hensyn til, hvordan man holder sin pensel, sidder på stolen og står ved staffeliet.

I sprogfagene kan man tale om kroppen og kropssproget på det pågældende sprog. Og lave teatersport af forskellig slags.

Stikord er desuden: Helbred, rytme og musikalitet.

6. Økologisk bevidsthed: Sammenhængen mellem menneske og natur
At kunne se og forstå sammenhænge mellem menneskers aktiviteter og den natur vi lever i og af. At se disse problemstillinger i øjnene.

Eksempel:
Det er vigtigt at være bevidst om de ressourcer, vi bruger på forskellige ting og i forskellige fag, hvadenten det er strøm, papir, varme eller vand.

Keramiklæreren viser eleverne, hvordan man sætter så mange lerting i ovnen som muligt - uden at fremprovokere uheld - og derved sparer på strømmen. En del af papiret kan genbruges - næste skitse kan for eksempel tegnes på bagsiden af den foregående. Og hvilke miljøvenlige materialer findes der?

I sprogfagene kan man også eventuelt læse tekster om miljø og diskutere problemstillingerne.

7. Faglig kompetence og teknologisk bevidsthed
Den 7. kompetence handler om at få helt konkrete, faglige/håndværksmæssige kvalifikationer ud af kurset. Men også om at få indsigt i den teknologiske udvikling og forholdet mellem teknologien og mennesket.

Eksempel:
Birgit går til engelsk for at forbedre grammatik og udtale. Når hun skriver opgaver på skolen, bruger hun computer, hvilket hun aldrig har prøvet før. Hun opdager, at det giver hende nogle nye muligheder. Samtidig får hun indblik i mange flere muligheder ved skærmen. Hun går i gang med at undersøge, hvad Internet egentlig er, og hvordan man "surfer". Tidligere kendte hun udelukkende Internet af omtale fra bl.a. TV-Avisen.

Stikord er også: Tekniske færdigheder, håndelag, faglig interesse.

Grundtvig var først!
De 7 Kompetencer kom i hænderne på en person, som ved en masse om N. F. S. Grundtvig, som jo er "far" til Folkeoplysningen. Og denne udbrød: "Jamen, det er jo lige de visioner, Grundtvig skrev om i et brev til kongen - om alle mulighederne ved akademiet i Sorø!"

Efter Grundtvig har bl.a. tyske Oscar Negt arbejdet med De 7 Kompetencer. Og Undervisningsministeriet er opmærksom på dem i forbindelse med daghøjskolerne.

Så nogen brand-ny opfindelse er de altså ikke. Det nye er at sætte dem i system til konkret brug i forskellige former for undervisning.

Til toppen