Politik vedr. hjemmearbejdsplads

 

FO-Aarhus' politik vedr. hjemmearbejdsplads/distancearbejde

 

Distancearbejde er arbejde, der udføres midlertidigt i hjemmet.

Hjemmearbejdspladsen hører organisatorisk under hovedarbejdspladsen.

Distancearbejde er altid frivilligt. Ingen kan mod sin vilje tvinges til at påtage sig distancearbejde og det får således ingen konsekvenser for medarbejderen at sige nej til distancearbejde.

Ordningen skal være til gavn for både arbejdstager og og arbejdsgiver.

Den enkelte medarbejder bevarer sit sædvanlige hovedansættelsesforhold hos arbejdsgiveren og nyder samme lønbeskyttelse, som alle andre på arbejdspladsen og forringer ikke karriere- og uddannelsesmuligheder.

Distancearbejde er altid en mindre del af arbejdstiden og hvis det foregår ud over normal arbejdstid må det max. udgøre op til 37 timer pr. år (= flekstiden, der er nævnt i ansættelseskontrakten).

Det er i princippet alle typer opgaver, som kan udgøre distancearbejde - så vidt de tekniske muligheder for det er til stede.

 

Teknisk udstyr og indretning

Det er altid arbejdsgiveren, der stiller det tekniske udstyr, opkobling og forbindelser til rådighed - samt betaler for nedtagelsen igen. Arbejdsgiveren sørger for sikkerheden omkring personfølsomme oplysninger og hackerangreb på udstyret.

Hvis medarbejderen ønsker indkøbt særlige møbler/lamper til hjemmearbejdspladsen, sørger arbejdsgiveren for dette.

Der henvises i øvrigt til regler for skattefri mobil og internet (i Medarbejderhåndbogen).

Udstyret er forsikriket via arbejdsgiverens forsikring.


Sikkerhed og etik

Medarbejderen skal sørge for at ingen andre, heller ikke i husstanden, får viden om brugernavn og adgangskoder til firmacomputeren/netværket og udstyr, der er stillet til rådighed af FO-Aarhus/Gimle må ikke bruges af andre end medarbejderen (heller ikke af andre i husstanden).

 

Sikker hjemmearbejdsplads

Nedenstående retningslinjer vil sørge for en sikker brug af hjemmearbejdspladser.

 • Hjemmearbejdet skal foregå på udstyr (pc’en) der er leveret, ejet og installeret af FO Aarhus
  • Skal være udstyret med login og adgangskode fra FO Aarhus
  • Den udleverede pc skal være installeret med FO Aarhus’ benyttede antivirus program og brugeren skal løbende holde dette opdateret.
  • Det udleverede udstyr må ikke benyttes af andre f.eks. i husstanden og der må ikke installeret andre programmer end de arbejdsrelaterede
  • Forbindelse til FO Aarhus arbejdspladsen skal ske via en VPN-klient med selvstændig adgangskode
   • Dette sikrer at al kommunikation mellem hjemmearbejdspladsen og arbejdet er krypteret
   • Adgangskoden til VPN-forbindelsen må ikke gemmes på pc’en (VPN-klienten), men skal indtastet ved hvert login
   • Login til Fjernskrivebord (RDP) foretages med medarbejderens generelle firmalogin
    • Denne adgangskode må ikke gemmes på pc’en (RDP klienten), men skal indtastes hver gang
    • Adgangskoden skal være forskellig fra VPN-adgangskoden
    • Hvis man arbejder direkte med filer der ligger på arbejdet, må der ikke kopieres filer med personfølsomt indhold over på den lokale computer.
    • Efter endt arbejde skal man logge ud af fjernskrivebordet (sessionen må ikke stå åben) og man skal afslutte VPN klienten

FO-Aarhus/Gimle fralægger sig ansvaret for uheldig/ulovlig brug af forbindelsen.

 

(Se desuden FO-Aarhus'/Gimles regler vedr. e-mails, sociale medier, jokes/kædebreve).

Vedtaget nov. 2012 – revideret jan. 2018