Kulturnatten

Kulturnatten

8. okt. blev holdt kulturnat i sædvanligt samarbejde med Idrætsdaghøjskolen IDA.

Denne gang med temaet ”Fremtidsdrømme”. Rundt om i skoven stod der væsner som skulle repræsentere fremtidens drømme. F.eks. en videnskabsmand som lavede gensplejsede dyr. Han havde en kæmpemus som assistent. Der var slaraffenland med kæmpe bolcher og tropeland med krokodiller og andre eksotiske dyr. Som sædvanlig var arrangementet i skoven ved Stadionsøerne over for indgangen til Tivoli. Der var ca. 100 besøgende og mange af dem var gengangere fra tidl. år, som mere eller mindre har gjort det til en tradition at deltage i den natlige vandring om søerne i kulturnatten for at hilse på væsnerne langs ruten. I år blev der uddelt materiale om gensplejsning og drivhuseffekt. Antal deltagere ca. 100. www.kulturnataarhus.dk

Hertil kommer udarbejdelse af rapporter, bl.a. om dræbersnegle, deltagelse i seminarer og kurser, foredragsvirksomhed (ca. 100 deltagere i alt) og fundraising.