Genbrug

Genbrugsmarked

Midt i november blev der afholdt et genbrugsmarked som fyldte beboerhuset Tousgårdsladen. Markedet var åbent for alle, som enten ville sælge eller købe genbrugseffekter. Der var desuden arrangeret et særligt skrot-værksted for børn. Markedet var en prøveballon for udvikling af mere organiseret genbrug med mulighed for sociale og beskæftigelsesmæssige effekter i Århus Vest. På baggrund af interessen for markedet forventes det, at der i løbet af foråret oprettes en genbrugsforening i området som fremover vil stå for lignende arrangementer. Antal deltagere: ca. 75

 

Genbrugsforening

I samarbejde med IHF klubberne forsøger de grønne guider at danne en forening som skal afholde genbrugsmarkeder. Markederne vil blive afholdt ved IHF klubberne på parkeringspladsen ved Ellekjærskolen i Brabrand. Det er meningen at der skal være repræsentanter for mange forskellige grupper af mennesker, både gamle og unge og de forskellige etniske grupper i området. Det er planen at lave et spændende genbrugsmarked på linje med det på Ingerslev Boulevard. Genbrugsmarkedet vil forhåbentlig lede tankerne hen på at genanvende og lette trykket på affaldscontainerne i Urbanområdet. Ved lejligheden kan man gøre reklame for Livsværkstederne i Gellerup som gratis afhenter brugte genstande. De indledende møder til dannelse af foreningen er holdt og det er planen at der skal holdes stiftende generalforsamling d. 21. februar 2005.