Amnesty International

Amnesty Internationals Studentergruppe

En engelsktalende studentergruppe, hvis arbejdsmøder foregår i Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8 i FO-byen. De planlægger bl.a. aktioner, finder film til Human Rights Film Club og planlægger koncerter og debatarrangementer om menneskerettigheder. Både arbejdsmøder og debatmøder er åbne for alle interesserede. https://www.facebook.com/AmnestyAU

 

Konkrete arrangementer i 2014:

23. febr.: Filmen ’Young and Gay in Putins Russia’, der handler om homoseksuelles situation i Rusland og om den nye russiske propaganda lov. I debatten snakkede vi om situationer i forskellige lande.

 

8. marts: Aktion i Nobelparken, hvor de støttede Amnesty Internationals kampagne 'My Body, My Rights', der peger på overtrædelser af kvinders rettigheder i forskellige lande.  Infomationsstanden tjente her som en god mulighed for at samle underskrifter. De indsamlede Petitioner og underskrifter blev sendt til regeringer, som overtræder menneskerettigheder, for at vise at folk i andre lande ikke tolererer overtrædelser af menneskerettigheder. Petition krævede at støtte kvinders rettigheder. De blev sendt til FN, fordi de havde et møde omkring kvinders rettigheder på det tidspunkt. Desuden var der en thoughts-wall, hvor folk kunne skrive på hvad de tænkte om kvinders situation og rettigheder. Der blev klistret papir på en mur med få sætningsbegyndelser på papiret for at give folk inspiration. Desuden blev uddelt blomster og informationsmateriale. Der var også plakater med portrætter om kvinder, der kæmper for deres rettigheder eller er blevet ofre for overtrædelse af menneskerettigheder. Der vistes desuden korte videoer for at få folks opmærksomhed.

 

23. marts: Filmen Malala, der handler om en pige fra Pakistan. I regionen, hvor hun bor, har islamisterne meget magt, så det er umuligt for piger at gå i skole. Malala og hende far kæmper for en uddannelse for piger. En medarbejder fra Kvindemuseet holdte et oplæg, hvori kvinders kamp for deres rettigheder blev forklaret. Herefter debat om kvinders situationer i forskellige lande og om uddannelses betydning for ligestilling af mænd og kvinder.

 

27. april: Dokumentarfilmen 'War in the Central African Republic', der handler om den blodige og voldsomme situation in den Central Afrikanske Republik. Der er nogen, der siger, at det kunne udvikle sig til folkedrab. Debat om det internationale samfunds og FNs ansvar. Skal man intervenere? Må man bruge militær? Hvilken rolle spiller den europæiske kolonihistorie?

 

24. maj: Aarhus Pride på officerspladsen ved AROS. Her havde Amnesty gruppen en stand for at informere om rettigheder for homoseksuelle, biseksuelle osv. Bl.a. kritiserede de situationen i Rusland. I mange lande diskrimineres folk på grund af deres seksuelle orientering. Men ifølge menneskerettigheder må alle mennesker udtrykke og dyrke deres seksualitet. For at tiltrække opmærksomhed spilledes en leg, som gik ud på at vælte dåser ned med en bold. På dåserne var et billede med Putin. Fokus var ikke kun på Rusland, men også andre lande hvor menneskerettighedsovertrædelser mod homoseksuelle finder sted.

 

1. juni: Dokumentarfilmen 'The Dark Side of Chocolate', der handler om menneskehandel og børnearbejde i chokolade produktion i Elfenbenskysten. Oplæg om menneskehandel og dens dimensioner generelt. Filmen pegede på en sårbar situation og der var debat om, hvordan man kan undgå at købe chokolade, der produceres med børnearbejde. Man kan f.eks. købe fair-trade chokolade.

 

18. sept.: Velkomstmøde for eventuelt nye interesserede.

 

1. okt.: Aktion i Nobelparkens kantine

Indsamling af underskrifter mod brug af tortur gennem fotografering af "mugshots". Gruppen samlede omtrent 50 underskrifter/billeder og nåede derefter ud til over 1700 mennesker gennem sociale medier.

         

26. okt. Kl. 15.00: Filmaften på Fairbar

Der blev vist et 15 minutters tale/oplæg fra en prosa-konference på Christiansborg lavet af Peter Kofod og omhandlende overvågningssituationen i Danmark. Med denne tale som udgangspunkt debatteredes problemstillinger ift. privatliv og hvordan informationer fra masseovervågning kan bruges/misbruges. Efter debatoplæg og oplysende speak gav Steffen Jensen et "crash course" i de softwareløsninger, som ikke-tekniske personer kan benytte til at bevare deres privatliv. Der blev desuden udleveret visitkort med links til softwareressourcer og materiale med informationer omkring udøvelsen af masseovervågning i Danmark og steder hvor det er muligt at downloade anonymitets-software. Efterfølgende var der livlig debat om disse brud på menneskerettighederne, som ikke italesættes af medierne.

 

23. nov.: Human Rights Film Club viste VICE-dokumentaren "Riots, Unrest, and the Umbrella Movement: Hong Kong Rising". Filmen er på 22 minutter og handler om Occupy Central-bevægelsen i Hong Kong. Efter visningen holdt Qing Li tale og debatlæg. Qing har tidligere studeret på universitetet i Hong Kong. Eventet var som sædvanlig på Fairbar. Der var bagefter debat om ting, som alm. mennesker kan gøre for at påvirke politikere og situationen.

 

27. nov. kl. 19.30: Music against War - Bekæmp IS med ord og musik.

Studentercafeen stod i menneskerettighedernes tegn. Mere specifikt Islamisk Stat og hvordan vi kan bekæmpe dem. Først var der to små oplæg af Carsten Bagge Lausten fra Statskundskab på Århus Universitet og Hans Hyttel fra Amnesty International om IS, hvem de er og hvordan vi kan bekæmpe dem. Begge oplæg på engelsk. Derefter musik med Mudshark og Prospect. Alt imens var der mulighed for at deltage i Amnestys underskriftsindsamling imod IS.

 

1. dec.: ”Skriv for Liv” handlede om at skrive breve til mennesker, der får deres rettigheder krænket. Hvad enten de sidder fængslet uden grund, er dømt til døden eller forfulgt af myndighederne, kan et brev give dem håb. Man kunne også denne aften skrive breve til de regeringer og magthavere, der begår krænkelserne, og kræve handling.

Ved at holde det på Smagløs kunne man få både kunder og deltagende i brevskrivnings-arrangement til at hjælpe. Der blev sendt omkring 50 breve til indespærrede samvittighedsfanger eller til de myndigheder, som er i stand til at løslade vedkommende.