Grønne foreninger

GRØNNE FORENINGER

 

Kræmmerforening i Århus Vest

Grøn Guide Århus Nord fungerer som tovholder for foreningen ”Kræmmerforening i Århus Vest”. Foreningens formål er at støtte genbrugsinitiativer og netværk i det vestlige Århus. Foreningen er en udløber af Urbanprojektet ”Mosaik”. Kræmmerforeningen havde ved udgangen af 2009 130 medlemmer. I 2009 har foreningen afholdt 4 bagagerumsmarkeder med ca. 20 stadeholdere pr. marked. Markederne afholdes hos idrætsforeningen IHF, Hasle, om sommeren udendørs på parkeringspladsen og i vinterhalvåret indendørs i IHF´s lokaler. Bagagerumsmarkederne skal stimulere til øget genanvendelse samt være en tværgående social aktivitet i Urbanområdet. I forbindelse med nogle af markederne har der været Grøn Guide-aktiviteter med kompost og mosterier. Pga. tilbagegang i besøgende og svigtende interesse hos IHF valgte man i efteråret at indstille aktiviteterne.

 

Naturhistoriske Foreninger

Der har været et godt samarbejde mellem guiderne og Naturhistorisk Forening for Jylland og Jydsk Forening for Naturvidenskab se under arrangementer. Tangarrangement i foreningssamarbejde d. 17. september. Se under arrangementer.

 

Snegleforening

Dansk Snegleforening, som blev stiftet i 2005 på initiativ af de grønne guider, har nu med hjælp fra frivillig arbejdskraft fået en hjemmeside www.dansksnegleforening.dk (1590 besøgende i 2009). Fra 2010 forventes foreningen at køre videre som selvstændig forening. Ved snegleforeningens generalforsamling d. 26. marts fortalte Frank Jensen og Sussie om resultaterne af efterårets store snegleundersøgelse.

 

Projektstyring og foreningsaktiviteter

Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov fungerer som styregruppe for Grøn Guide Århus Nord, og de 8 fællesråd i Århus Nord har mulighed for at deltage i foreningens møder. Der er afholdt 3 møder i 2009, udgivet 1 nyhedsbrev og arrangeret to miljøture. Grøn Guide Århus Syd er på samme måde en forening med en styregruppe, som samarbejder med Grøn Guide om ideer og projekter. Fem fællesråd i Århus Syd er medlem af foreningen, og der er i 2009 afholdt 5 møder. Der arbejdes med den årlige ”hold rent dag” og man vil gerne samarbejde om lokale stikort. Der arbejdes på at få indkøbt et mostapparat til lokalearrangementer. De to Grøn Guide styregrupper samarbejdede i januar, og der blev indsendt et fælles høringssvar til Kommunens Klimaplan fra Grøn Guide.

 

ARANGEMENTER OG FOREDRAG

 

Kampen mod dræbersneglen. Risskov Bibliotek.

Torsdag d. 24. marts fortalte Grøn Guide Birte Buhl om dræbersneglen, hvordan man bekæmper den og samtidig bevare glæden ved sin have. Der var mulighed for at udveksle erfaringer om snegle og for at få bestemt sneglene fra haven. Der var 62 deltagere ved arrangementet. Det samme emne blev brugt som åbent biblioteksarrangement på Solbjerg Bibliotek og Beder-Malling Bibliotek med i alt 6 deltagere. Arrangør Grønne guider og Risskov Bibliotek og Solbjerg og Beder-Malling Bibliotek.

 

Dræbersneglen Arion lusitanicus - æglægningssteder, efterårsskjul og aktuelle fjender

Torsdag d. 26. marts. Sussie Pagh og museumsinspektør Frank Jensen fortalte om efterårets store undersøgelse af dræbersnegle, støttet af Skov- og Naturstyrelsen og Det Danske Haveselskab. Der var nye råd at hente i forhold til bekæmpelse af sneglene i deres vinterskjul og på deres æglægningssteder. Desuden var der nyt om dræbersneglenes naturlige fjender. Ca. 60 deltog ved foredraget. Læs rapporten på:

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/rapporter/rapporter/Sneglerapport-19-dec-08.pdf

Arrangør: Dansk Snegleforening, Jydsk forening for Naturvidenskab, Naturhistorisk Forening for Jylland.

 

Hold Rent, forårsrengøring i Århus Syd.

Lørdag 18. april. I fem lokalområder i Århus Syd mødes venner, naboer, unge og gamle til et par timers hyggeligt samvær, og fjerner ved fælles hjælp det affald, som gennem vinteren er havnet i vejkanter og langs stier. Til de flittige affaldsindsamlere er der ud over hyggeligt samvær, frisk luft og motion også forplejning og til børnene overraskelser. I alt deltog ca. 165 børn og voksne fra de fem lokalsamfund i Solbjerg, Mårslet, Beder, Malling og Tranbjerg.

 

Forårsklar i haven

Åbent Biblioteksarrangement på Højbjerg og Beder-Malling Bibliotek, torsdag 23. april og tirsdag 26. maj. Næsten 1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til kompost i et hjørne af haven. Komposten giver liv til havejorden og bedre plads i skraldespanden. Grøn Guide Birte Buhl fortalte om forskellige former for kompostering og brug af kompost og om miljøvenlig havedyrkning. Antal deltagere i alt 15.

Arrangør: Grøn Guide Århus Syd og Højbjerg Bibliotek og Beder-Malling Bibliotek.

 

Hjemmekompostering for begyndere. Risskov Bibliotek.

Mandag 27. april Der er mange gode grunde til lave kompost af det grønne affald fra hus og have. Næsten 1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til kompost i et hjørne af haven. Hjemmekompostering giver liv i havejorden og bedre plads i skraldespanden. Mange haveejere har benyttet sig af kommunes tilbud om køb af billige kompostbeholdere. Desværre er der en del som har en del problemer med lugt, fluer og langsom omsætning i beholderen. Grøn guide Erik Stryhn Rasmussen fortalte, hvordan man ved at følge få enkle grundregler kan undgå disse problemer. Antal deltagere 28.

Arrangør: Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen og Risskov Bibliotek.

 

Rundvisning på Viby rensningsanlæg.

Torsdag 30. april. Rundvisning på rensningsanlægget, hvor spildevandet bliver renset, inden det ledes ud i Århus Å og Århusbugten. På Viby rensningsanlæg renser man hvert døgn omkring 20 millioner liter spildevand med mekaniske, biologiske og kemisk metoder. Antal deltagere 15.

Arrangør: Grøn Guide Århus og Vand og Spildevand.

 

Rundvisning på Kraftvarmeværket i Studstrup.

Tirsdag 12. Maj På kraftvarmevarmeværket blev det forklaret, hvordan man forvandler kul, olie og halm til el og fjernvarme og hvad det betyder for miljøet. Antal deltagere 23. Arrangør: Grøn Guide Århus og Studstrupværket

 

Tag en bid af Riis Skov.

Torsdag 14. maj. Naturen er fuld af spændende planter, som kan bruges i madlavningen. Denne aften gik vi på jagt efter spiselige vilde planter og gamle lægeurter. De grønne guider Sussie Pagh og Birte Buhl fortalte om planterne i skoven. Efter indsamling af urterne samledes vi ved bålpladsen på ”tumlepladsen”. Her smagte vi på et par velsmagende retter af skovens urter og bagte pandekager over bål. Der blev udleveret et lille hæfte med opstifter til deltagerne. Ca. 65 deltog i arrangementet.

Arrangør: Grøn Guide Århus.

 

Fra arrangementet ”Tá en bid af Riis Skov”. Foto: Gert Tjerrild.

 

Klimaundervisning for børn

Uge 24. De grønne guider samarbejdede med Moesgaard Museum og Ærø Energitjeneste, om at skabe en handlingsorienteret undervisning om klimaforandringer og energi i forbindelse med udstillingen ”100 places to remember before they disapear” www.100places.com. Undervisningens formål var at give eleverne viden om klimaforandringer gennem tiden, at sætte fokus på deres eget energiforbrug, hvordan de med personlig handling kan bidrage til et mindre CO2udslip, og desuden at gøre dem bekendt med nye CO2frie- energiformer. Skoleklasser (4-9 klasse) blev inviteret til to undervisningsforløb. 1) I Vikingemuseet satte grønne guider i samarbejde med Moesgaard Museum fokus på klimaforandringer og vandstigninger i fortid og nutid. Med udgangspunkt i Vikingernes energiforbrug og CO2 udslip sammenlignes datidens og nutidens energiformer og forbrug, og eleverne konfronteredes på en sjov måde med deres eget energiforbrug og CO2udslip.

Studerntermedhjælpere fra Moesgaards skoletjeneste var udklædt som vikinger. 2) Ærø Energitjeneste havde opstillet et eksperimenterende undervisningsmiljø i Grundtvigsalen i

Guldsmedgade, hvor eleverne kunne producere strøm til et tv og en elkedel med en kondicykel, lave strøm med håndgeneratorer og styre strømmen med serie- og parallelforbundne kredsløb, med mulighed for at producere brint, undersøge effektiviteten af solceller mm.

Der var 7 skoleklasser ca. 150 elever deltog i de tilbudte undervisningsforløb.

Arrangør: Grønne guider, Moesgaard Museum og Ærø Energitjeneste

http://www.energitjenesten.dk/files/resource_18/ESTV2web.pdf

 

Rundvisninger på Østerby Vandværk i Tranbjerg.

Torsdag d. 26. februar og onsdag 9. september.

I Århus hentes vandet fra mere end 100 boringer i dybder på 20-140 meter. Østerbyværket er Århus Kommunes nyeste vandværk og er prisbelønnet for sin arkitektur. Deltagerne fik en guidet rundvisning, smagte på grundvandet, og fik en uddybende snak om grundvandsforurening og driften af en moderne vandforsyning. I alt 59 deltagere.

Arrangør: Grøn Guide Århus.

 

På jagt efter urter til kryddersnapsen.

 

Tirsdag d. 25. august. Naturen er fuld af spændende planter, som kan bruges til produktion af velsmagende kryddersnapse. Oldermanden for Egå Brændevinslaug Gunnar Sørensen guidede en tur omkring Egå Marina, hvor der blev set nærmere på hvilke urter, bær og blade, man kan bruge til hjemmelavede kryddersnapse. Det var gratis at deltage. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov var vært ved en kop kaffe/te og der blev budt på smagsprøver på forskellige kryddersnapse. Antal deltagere 32.

Arrangør: Grønne guider i Århus i samarbejde med Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov.

 

Eksklusivt klimaarrangement på Kvindemuseet

Søndag. D. 14. september. Professor, dr.med. Ole Færgeman holdt foredrag på Kvindemuseet, hvor deltagerne efterfølgende kunne få sig et klimavenligt traktement. Klimaforandringer og sygdomme hos mennesker hænger sammen. Ole Færgeman mener, at vi på flere måder, med samme tiltag og på én gang, kunne modvirke global opvarmning og fremme menneskelig sundhed. Mange sygdomme forårsages eller forværres af klimaforandringer, f.eks. fejlernæring, infektionssygdomme, malaria og dengue feber. Bakterier og virus fra husdyr kan forårsage flere alvorlige infektionssygdomme, f.eks. salmonellainfektioner og influenza. Desuden findes der sygdomme, som deler årsager med klimaforandringer. Det er fx fedme, sukkersyge og hjertekarsygdomme, som bl.a. skyldes indtagelse af for store mængder kød. En produktion der tegner sig for ca.18% af drivhusgasudledningen.

Arrangør: Grønne guider og Soroptimister http://www.soroptimist-danmark.dk

 

Spise-tang– en ny, klimavenlig ressource?

Torsdag den 17. september (se foto side 2.). Arrangementet startede ved stranden ved Den Permanente, hvor vi kiggede på de mange forskellige tangarter der er i Danmark. Senere var der foredrag og tangsmagning på Naturhistorisk Museum. Biologen Susan Løvestad Holdt, formand for Dansk Tangnetværk, fortalte om de mange spændende muligheder, der er i tang. Måske bliver havet fremtidens nye ”marker og skove”, som kan give føde og energi til kloden. Nogle tangarter kan bruges til menneskeføde, andre til dyrefoder eller til brændsel i form af fx bioetanol og tangolie. Ligesom halm kan tang også presses til bigballer, der kan afbrændes i kraftvarmeværker. I fx Japan, Irland og Island er der en lang tradition for at spise tang, som er fyldt med sunde mineraler og olier. Vi smagte på både dansk tang og tang fra andre steder i verden og fik et par gode opskrifter på tangretter med hjem. 35 deltog i arrangementet.

Arrangør: Grøn Guide Århus i samarbejde med Jydsk Forening for Naturvidenskab www.jffn.dk og Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk

DR blev inspireret af dette arrangement til udsendelse om tang i madlavning (10. nov.)

 

Hvad er videnskab?

Tirsdag d. 15 og mandag d. 21. september. Videnskabelige problemstillinger er til stede overalt. Vi ser videnskabsmænd og - kvinder udtale sig på TV, men vi bruger også videnskabelig tankegang i hverdagen og finder den hos f.eks. journalisten, nævningene i en retssag eller hos socialrådgiveren. Spørgsmålet er hvornår vi skal tale om tro og hvornår vi kan tale om videnskab. Sussie Pagh fortalte om naturvidenskabens fundament og faldgrubberne, når man sætter en videnskabelig undersøgelse op, om begreberne induktion, deduktion og falsifikationsprincippet, som er centrale i naturvidenskaben. I alt 64 deltagere.

Arrangør: Seniordaghøjskolen FO-Århus.

 

Skru ned for CO2-udslippet

Åbent biblioteksarrangement på Højbjerg bibliotek tirsdag d. 6. oktober. Foredrag v. Grøn Guide Birte Buhl om det globale og lokale CO2-udslip og hvordan man selv kan påvirke sit CO2-udslip. 8 deltagere.

Arrangør: Højbjerg Bibliotek og Grøn Guide.

 

Lav most af egne æbler.

Lørdag d. 10. oktober Der var lagt op til en aktiv eftermiddag med oplevelser og opgaver til hele familien, når æblerne skulle vaskes, kværnes og presses samt ikke mindst, når der skulle smages på den gyldne råmost. Der var både en hånddreven mostmaskine og tre effektive motoriserede mosterier til rådighed. Det var gratis at deltage, og ca. 120 deltog alle pressede op til 25 kg æbler eller pærer. Læs mere om mosterierne på www.hjemmemosteri.dk

Arrangør: Grøn Guide Århus i samarbejde med Fællesrådet i Vejlby-Risskov og Risskov Bibliotek.

Tilsvarende arrangement blev holdt på og i samarbejde med Beder-Malling Bibliotek fredag d. 2. oktober her deltog i alt ca. 70 børn og voksne.

 

Fra mostarrangement på Sølyst Skole.

 

Klimadag på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, JU 10/3 og 19/8

Guiderne har holdt to klimadage på Jordbrugets Uddannelsescenter. Alle skolens elever blev samlet i gymnastiksalen, hvor guiderne indledte med et foredrag om klimaforandringer. Herefter gik eleverne ud i hold, hvor opgaven var at finde de mest effektive metoder til reduktion af CO2 og den mest effektive metode til at få folk til at ændre vaner. På begge temadage var eleverne meget engagerede og dagen blev afrundet med at hvert elevhold fremlagde deres bud på en effektiv klimapolitik.

Antal deltagere i alt 350 elever.

Arrangør: Grønne guider og DCJ