I kærlighedens navn

I kærlighedens navn

- i samarbejde med Opgang 2

Kærlighed: Google søgeresultat i løbet af 0,07 sekunder: 2.280.000

En debatskabende, landsdækkende forestillingskampagne fra Opgang 2’s turneteater, som med afsæt i den seneste tids etnisk og socialt prægede uroligheder mange steder i landet satte fokus på kærligheden som bevægende og forandrende drivkraft – og dermed tog pulsen på, hvad der foregår i tiden. Et væsentligt sigte er at gøre Danmark mere trygt.

Sammenholdt med den almene utilfredshed og utilpassethed i forhold til det danske samfund, som desværre trives blandt nogle flygtninge-indvandrer unge, er det sådan set ikke så overraskende, at der i februar-marts måned 2008 landet over kom gang i brandstiftelse og hærværk – udløst direkte i forlængelse af den anden offentliggørelse af Mohammed-tegninger. Hertil kommer det tragiske, måske racistisk betonede drab på det 16-årige avisbud på Amager i marts måned.

Ulykkelige, tilfældige, men tilbagevendende – ja nærmest forudsigelige hændelser – udført af frustrerede unge, som overordnet set mangler tilhørsforhold og kærlighed til Danmark. Og det får man ikke på en eftermiddag. Der skal mere til…!

Vi ved:

- at ulighed og sociale skel er blevet forstærket i det danske samfund i de seneste år.

- at der under den tilsyneladende rolige danske samfundsoverflade er spændinger mellem forskellige befolkningsgrupper rundt om i landet.

- at der i Danmark er opstået parallel-samfund, der fungerer uden relation til hinanden.

- at der er forskelle i kulturopfattelser, familiemønstre, religiøsitet og demokratiopfattelse, som gør det svært for danskere og nydanskere at forstå og acceptere hinanden.

- at enkelte ballademageres hærgen skaber myter og fjendebilleder, frygt og usikkerhed mellem fredsommelige befolkningsgrupper.

- at en forudsætning for en positiv udvikling på integrationsområdet, som i høj grad har rod i den sociale ulighed er, at vi i højere grad forstår hinandens forskellige og kulturelt betingede mønstre i forhold til centrale menneskelige begreber som had, kærlighed, tilhørsforhold og solidaritet.

- at vi ved med sikkerhed, at ”i kærlighedens navn” kan blive et væsentligt og værdifuldt debat- og oplevelsesrigt mangfoldigt modsvar til, hvorfor det brænder i byerne – og i hjerterne.

 

Landskampagne: September – december 2008

Med viljen til at vise andre veje i integrationsproblematikken arbejdede man på at involvere og samle et antal medvirkende samarbejdsaktører i en landsdækkende debatskabende kampagne med forestillingen ”i kærlighedens navn”, som præsenterede et kunstnerisk og scenedramatisk modsvar til den nationalmentale chok-tilstand, der anedes i aftegningerne af den omsiggribende polarisering. Et modsvar, der rummede forståelse, omsorg og samtale og et initiativ, som samlede beslutningstagere, interesseorganisationer o.m.a. på tværs af sektorer, brancher og politisk ståsted.

Det var tanken at åbne op for et muligt samarbejde, egentlig på alle mulige måder, hvorpå forestillingen kunne anvendes. Eksempelvis havde Århus kommunes Videnscentre for pædagogik og integration planer om, at man i forbindelse og i forlængelse af forestillingens opførelse kunne udskrive en essaykonkurrence for folkeskolens ældste klassetrin med titlen: I kærlighedens navn.   

”i kærlighedens navn” havde Danmarkspremiere torsdag d. 4. september i Århus Festuge, som i 2008 havde temaet Åben By. Derfor åbnede vi op ”i kærlighedens navn” på byens bedst skjulte teater, en skøn teaterscene i Klostergadecentret i et arrangementssamarbejde med Århus Pensionistsamråd i Festugen. I forbindelse med opførelserne i Festugen indledte en kendt personlighed hver forestilling med en kort prolog over temaet: Kærlighedens Ansigter.

I Århus Festuge opførtes ”I kærlighedens navn” torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 16.00 og 21.00.

I den følgende uge 37 opførtes skoleforestillinger for de ældste elever i Århus Kommunes Folkeskoler. Også ved skoleforestillingerne var der en kort prolog ved lokale navne som Fadi Kasim, Rabih Azad-Ahmad, Fatma Øktem, Bilal Abdallah, Reda Zam-Zam, Gina Magdulin Ewea, og biskop Kjeld Holm. I alt 72 opførelser.

Det er klart, at en kampagne både lokalt i Århus og i resten af landet skal film-, og net-hypes, og der blev således udviklet og produceret indslag til en lancerings-formidlings-kampagne.

 

Baggrund

Siden 2001 har OPGANG2 turnéteater rejst land og rige tyndt med professionelle teaterforestillinger, der sætter det mangfoldige og multietniske Danmark i spil dér, hvor mennesker har deres gang i hverdagen – i skolen, på uddannelsesinstitutionerne, i sprogcentre og den slags steder, biblioteker, kulturhuse, teatersale, fængsler, kirker, i boligforeninger, til kurser og konferencer og i det hele taget alle mulige steder og i alle mulige slags sammenhænge. Og spiller meget ofte for mennesker, der ellers aldrig oplever teater.

Forestillingerne er skabt af dramatikerne, Pia og Søren Marcussen og bygger alle på en stærk vision om at mindske diskriminering, nedbryde fordomme, knuse tabuer og skabe forståelse og gensidig accept – på tværs af etniske og sociale tilhørsforhold.

Siden 2001 og frem til april 2008 har OPGANG2 turnéteater opført 12 forskellige forestillinger i alt 840 gange for over 150.000 mennesker i mere end 60 kommuner. Stort set alle turnéforestillingerne har haft et specifikt fokus på det udsatte børne-, og ungdomsliv - og på dem, som er involveret heri - og igen og igen har tilbagemeldingerne været overvældende positive og har fremhævet forestillingernes gennemslagskraft og brugbarhed.

I årenes løb har OPGANG2 turnéteater udviklet et landsdækkende arrangementssamarbejde med alle mulige forskellige kommunale- og statslige forvaltningsafdelinger, uddannelsesgrene og institutioner og med mange forskellige slags organisationer, som har været med til at bane forestillingernes vej til et teateruvant publikum..

 

Interessenter og involverede i en fælles dedikation og samarbejde m.m.:

Videnscentrene for integration og pædagogik, Børn & Unge, Århus

Frit Oplysningsforbund, Århus

Ungdomscentret, Århus

Århus Kunstråd

VIA University College

Fritid&Samfund

LO, Århus

Socialafdelingen, Århus

Kulturafdelingen, Odense Kommune

Fritid & Ungdomsskolen, Ålborg

HK, Danmark

3F’s Viden-, og ligestillingscenter

Ungdomsringen

Dansk Socialrådgiverforening

Højskoleforeningen

Efterskoleforeningen

SSP Samrådet

og flere andre ….

 

Publikum: Alle mellem 15 og 100 år, hvad enten man tror på kærligheden eller tvivler, laver rav og rod i den eller rydder op, er låst inde, sat uden for eller føler sig ovenpå.  

I Kærlighedens Navn – en samtidscocktail skrevet og instrueret af Pia Marcussen.