EU-patentdomstol

EU-patentdomstol

FO-Aarhus lavede videoer for unge om afstemningen til den fælles EU patentdomstol. Unge interviewede erhvervsfolk og politikere om fordele ved at stemme ja eller nej den 25. maj. FO-Aarhus forsøgte gennem videoer på nettet at gøre især unge vælgere opmærksom på folkeafstemningen.

Med tre unge som interviewere producerede journalist Hans Henrik Pedersen seks videoer, der samlede meninger fra såvel politikere som erhvervsfolk. Hensigten med videoerne var at belyse fordele og ulemper ved at stemme ja til den fælles patentdomstol, set fra forskellige dele af erhvervslivet og det politiske spektrum.

"Fælles patentdomstol - WHAT?!" var titlen på serien, der blev til med støtte fra FO-Aarhus' Debatpulje og Europa-Nævnet. En fælles EU patentdomstol lyder ikke umiddelbart som noget, der vedkommer andre end opfindere og fabrikanter, men udsagnene i kortfilmene pegede på, at det alligevel var noget, vi som vælgere burde sætte os lidt ind i, før vi stemte. Filmene har forhåbentlig inspireret den enkelte til at søge sine egne svar ved at opsøge politikere, erhvervsfolk og andre, som den unge (eller ældre) har tillid til. Derfor lød rådet: Spørg dine venner, læs avis, hør radio, se tv og gå på nettet for at undersøge, hvad der er op og ned i sagen om den fælles patentdomstol.

Filmene kunne ses samlet på FO-Aarhus' website: http://fo-aarhus.dk/nyheder/2014/faelles-patentdomstol-what!/ og det stod enhver frit for at downloade filmene og bruge dem ved debatmøder og andre arrangementer. Videoerne var tekstede på Youtube med tekst, der kan slås til og fra. De lå også i en version med supplerende speak til blinde og svagtseende. FO-Aarhus præsenterede kortfilmene ved et offentligt møde 28. april i Café Økogal i FO-byen.