Læseforeningen

Læseforeningen

Læseforeningen har fortsat til huse hos FO-Aarhus (i FO-byen), hvor de nyder godt af at bo og indgå i et stærkt netværk af folkeoplysning, foreninger og socialt engagement og får en støtte, som er et fundament under rigtig mange af de ting, de gør.

 

Visionen for fremtiden

Læseforeningen vil skabe stærke læsende fællesskaber som alle uanset vilkår og baggrund har mulighed for at blive en del af. De er en bevægelse – ikke et projekt. De vil samle mennesker i denne bevægelse, som vil arbejde for at litterær læsning kommer til at udgøre en vigtig erfarings- og læringsdimension overalt i samfundet. For at kunne opnå dette arbejder de dels gennem græsrodsmetoder for at udbrede læsning (dette er de frivillige læsegruppelederes og læsegruppedeltagernes vigtigste funktion), dels som interesseorganisation for på politisk niveau at skabe opmærksomhed om vigtigheden af læsning.

Endelig samler og formidler de viden om, hvad læsning kan og gør ved mennesker og ved samfundet til brug for ovenstående (i samarbejde med forskning indenfor læsning).

Læseforeningen arbejder overordnet med at udvikle læsning indenfor følgende områder:

1) Social inklusion

2) Undervisning/læring

3) Frivillige og professionelle læsere

 

Nyoprettet læsegruppe på Godsbanen i Aarhus

24. januar startede en ny læsegruppe op i Mødelokalet på Projektdækket, Godsbanen. Den mødes torsdage kl. 16.30-18.00. En læsegruppe kan give deltagerne noget helt særligt med højtlæsning og samtale om det, der læses. Der læses to tekster hver gang: en kort novelle og et digt udvalgt af læsegruppelederen. Uanset om man allerede læser meget eller lidt, kan man få rigtig meget ud af debatten. Det er helt gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Der kører desuden læsegrupper andre steder i Aarhus, f.eks. lokalcenter Skelager, Egå, gruppe for højtuddannede psykisk sårbare, Sønderskovhus i Lystrup, Bjørnshøj i Trige.

 

Århundredets Festival

8-9/3 og 16/3: Århundredets Festival, læsegrupper på Løves Bog- og Vincafé og Kvindemuseet.

Læseforeningen deltog i Århundredets Festival i Aarhus 7.-16. marts og holdt fælleslæsning de to søndage, 9. og 16. marts. I 2014 gjaldt det 1800-tallet. Et århundrede hvor der for alvor kom fart på industrialisering, kvindefrigørelse og foreningsliv. Litteraturhistorisk set rummer århundredet både romanikken såvel som det moderne gennembrud, og af fremtrædende forfattere i perioden kan nævnes H. C. Andersen, Kierkegaard, Herman Bang, J. P. Jacobsen, Amalie Skram og Sophus Claussen – for at nævne nogle få! Læseforeningen var i gemmerne og fandt spændende, lettere glemte perler fra 1800-tallets litteratur frem bl.a. Ingeborg Stuckenberg og Viggo Stuckenberg, samt Olivia Levison, Adda Ravnkilde og Marie Bregendahl. Der var læsninger på Kvindemuseet, Godsbanen og Løves Bog- og Vincafé. Til fælleslæsningerne var der mulighed for at købe helt nye genudgivelser af Marie Bregendahls “En Dødsnat” og Ingeborg Stuckenbergs Samlede værker.

 

12/4: Litteraturens Dag på Godsbanen, hvor Læseforeningen deltog med en stand.

 

24. nov.: Foredrag hos Seniorhøjskolen: Proust & Læsning v. Jacob Ulrick