Afskaffelse af St. Bededag fra 2024

Forøges arbejdstiden i medfør af § 2, stk. 1 i ”Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag”, modtager lønmodtagere, der får fast månedsløn eller fast løn for en anden periode, et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen. Løntillægget optjenes løbende og afregnes to gange årligt sammen med lønnen for maj måned og august måned.