Fremleje - forestilling

Forestillingen Fremleje

9.-15. juni: FREMLEJE - to læseoplevelser af den samme novelle sat i scene på den internationale litteraturfestival LiteratureXchange i Aarhus. En nyskabende tværkunstneriske forestilling baseret på en novelle om ensomhed.

En personlig læseoplevelse, to filmiske fortolkninger af én novelle krydret med sansepakker og efterfølgende publikumssamtale. Når vi læser, skaber vi vores egne sammenhænge. To læsere, der hverken var vant til at læse bøger eller komme ud til kulturtilbud, fik en stemme. I forestillingen Fremleje fik publikum et unikt indblik i de to læseres indre billeder, da novellen blev genskabt nøjagtig som de to læsere så, hørte, lugtede og smagte den.

 

Novellen – ”Apartment for rent” oversat til ”Fremleje”

Under Corona blev ensomhed en folkesygdom. Instruktør Isabelle Reynaud udvalgte sammen med Litteraturcentret en højaktuel novelle om ensomhed, af den estiske forfatter Ilmar Taska. I novellen Fremleje udnytter en ældre kvinde unge boligsøgende til at skabe kontakt og inviterer dem ind i sin lejlighed. Novellen gav en stemme til alle dem, der lider af ensomhed, og skabte en forståelse for de valg, de træffer - selv dem vi allerhelst er foruden.

 

Iscenesættelsen – de 2 læsere som medinstruktør

Sammen med skuespillere og et filmhold, reproduceres to læseoplevelser af samme novelle nøjagtig som læserne sanser den. Scenekunstens livgivende værktøjskasse vil gøre to udvalgte læseres personlige indre billeder og associationsspil, synlige og tilgængelige for publikum. De to læsere er som medinstruktører, med til at caste skuespillerne, finde passende locations og skabe karaktererne. Derved åbnes op for en forståelse af andres tanker og baggrund, styrker og svagheder, ja sågar etik og moral. Desuden åbnes der op for nye publikummer.

 

Fremleje – publikumsinddragende forestilling

Man startede i Litteraturcentrets hyggelige lokale vogn 1 på Godsbanen. Her fik publikum mulighed for at læse den udvalgte scene og derved koble egne billeder, associationer og personer til scenen. Derefter blev de guidet gennem sanselige filmiske fortolkninger af de to udvalgte læsere. I en afsluttende debat med instruktøren, skuespiller, læserne og forfatteren, fik publikum mulighed for at sammenligne og fordybe sig i forskelle og ligheder samt stille spørgsmål til processen. Hvordan sanser vi- hver for sig- skønlitteratur og hvorfor?

Samarbejde mellem Aarhus Litteraturcenter og Teater Carbon v/instruktør Isabelle Reynaud, der har stor erfaring med tværkunstneriske og publikumsinddragende forestillinger, baseret på litterære værker. Tilskuerne skulle ikke påduttes en fortolkning, men skulle gerne bibeholde friheden til at lave egne koblinger til den litterære tekst. Aarhus Litteraturcenter arbejder for et levende og mangfoldigt litteraturmiljø i Aarhus og er interesserede i at formidle litteraturen udover de klassiske, faglige grænser. Det gøres bl.a. ved at udvikle tværkunstneriske initiativer og dermed tænke litteratur i nye sammenhænge for at nå ud til nye publikummer. Derfor var Litteraturcentret og Teater Carbon, ved Isabelle Reynaud oplagte samarbejdspartnere.

 

LiteratureXchange 2021 – at finde nye veje, former og værktøjer i Covid-19-tiden

Efter aflysningen i 2020 blev Fremleje igen programsat fra den 9.–15. juni. Ikke som den oprindelige guidede tur fra lejlighed til lejlighed, men som en stedbundet forestilling der inkorporerede publikums egen læsning, film, sansepakker med dufte og smagsprøver efter de to udvalgte læseres personlige fortolkninger og en samtale mellem de involverede og publikum. Forestillingen kunne på den måde afvikles uanset og uden at gå på kompromis med de kunstneriske ambitioner. Efter hver forestilling var der debat om temaet ensomhed og de forestillinger, vi knytter til en tekst og hvorfor. Hver debat begyndte med et lille oplæg af instruktøren Isabelle Reynaud om tilblivelse af Fremleje. Forfatteren Ilmar Taskas fortalte i en lille filmklip om hans oprindelige tanker angående emnet ensomhed. Og en præsentation af de to læsere der er ophavsmand/-kvinde til de to filmiske versioner af novellen.

Panelet bestod af læser, Steen Hemdrup, 63 år, håndværker og dansker. Muna Said, 31 år pædagogassistentstuderende og oprindeligt fra Somalia. Instruktøren Isabelle Reynaud og skuespillerne Kirstine Hedrup eller Anni Bjørn og forfatter Ilmar Taska (video).

De to læsere Muna og Steen kommer fra vidt forskellige baggrunde, men havde det tilfælles, at de er ordblinde, og derfor prioriterer andre interesser end at læse. Desuden har begge følt sig isoleret og ensom i Corona-tiden. De elskede deres medinstruktørrolle i Fremleje og nød at blive hørt og set!

Forestillingen blev indledt med, at publikum selv fik mulighed for at læse begyndelsen af novellen for at knytte deres egne billeder til hovedpersonen, Lydia. Debatten begyndte derfor med publikum blev bedt om at fortælle om deres forestilling af Lydia, og sammenligne den med de to læseres fortolkninger. Lignede deres forestilling de to læseres, hvornår, hvordan og hvorfor - og hvorfor ikke? Hvor kommer de forestillinger fra, vi forbinder med teksten? Og er de afhængige af vores kulturelle, køns- og aldersmæssige samt sociale baggrund? Der var mange, der gerne ville dele deres forestillinger med de andre publikummer og var nysgerrige at efter at høre, de andres oplevelser og tanker. Debatten sluttede altid med ensomhedens mange ansigter og det faktum, at det kan ramme os alle – især i Corona-tiden. Fortællelysten og spørgelysten var stor, både i forhold til at fortælle om deres egen fortolkning af teksten, for at finde ud af, hvorfor de knytter lige disse forestillinger til hovedpersonen, og i forhold til de to læseres meget forskellige baggrundstanker og forestillinger af ensomheden. Debatten varede hver gang 20 minutter eller længere og åbnede op for en større forståelse for hinanden og de vidt forskellige universer, vi bærer med os og relaterer til.

Novellen ”An apartemet for rent” blev valgt som tekstgrundlag fordi temaet er ensomhed. En kvinde der forsøger med desperate midler at få lidt selskab. Nogle skammer sig og griber som hovedpersonen i novellen efter nogle desperate midler og lyver sig til en anden realitet for at kunne tiltrække selskab. Nogens lys slukkes lige så stille og andre puster indædt til livets ild for at kunne overleve ensomhedens mørke. Ensomheden har mange ansigter, og alle reagerer på sin måde. Med projektet vil vi gerne åbne op for en samtale om ensomhed og derved aftabuisere de konsekvenser der følger i farvandet med isolationen.

 

Tid – og fakta

15 opførelse af Fremleje i perioden 9.-15. juni 2021 under litteraturfestivalen LiteratureXchange. Der var plads til op til 50 publikummer. Tid: Onsdag 9/6 – fredag 11/6 kl. 17.00 og 19.00, lørdag 12/6 og søndag 13/6 kl. 11.00 og 16.00. Mandag 14/6 og 15/6 kl. 17.00 og 19.00. Varighed: 50 min. Sted: Vogn 1, Godsbanen, Skovgaardsgade 3. Pris: 80 kr. / ung under 30 år, studerende og pensionister: 60 kr.

Idé og Instruktion: Isabelle Reynaud · Forfatter: Ilmar Taska · Læsere: Muna Said og Steen Hemdrup · Skuespillere: Kirstine Hedrup, Anni Bjørn.

Scenografiske elementer: Caroline Bang · Assistenter: Jeppe Sommer, Katrine Flarup Staunstrup, Regitze Werner, Alma Olafsdottir, Freja Ravn Nissen.

Film: www.adamsfilms.dk, instruktør: I. Reynaud, medinstruktører: Steen Hemdrup og Muna Said · Medvirkende: Anni Bjørn, Kirstine Hedrup, Lukas Stender Juel, Nicolaj Wolter, Oliver Valentin Krogstrup, Jonas Kristensen.

Produceret af Aarhus Litteraturcenter & Teater Carbon.

Tak til Marianne Philipsen, Jette Sunesen, Gitte Skytte, Helene Jensen.

Støttet af: Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Move’n Act/FO Aarhus Debatpulje.