Arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØ
-
hos FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle

APV fra 2019
ArbejdsPladsVurdering fra Arbejdstilsynet bliver gennemgået hvert 3. år (klik i menuen til venstre på skærmen): 

  • Emne 
  • Kortlægning, beskrivelse og vurdering af problemerne tages op på stabsmøde og der spørges rundt i huset, om der er problemer, og om folk selv har løsningsforslag. 
  • Handlingsplan: Der indhentes ekstern information om regler og løsninger på problemerne. Pedellerne sørger derefter for at udbedre mangler og løse problemer, når det gælder de fysiske rammer. 
  • Opfølgning på handlingsplanen: I kolonnen opfølgning skrives de ting, der er løst med en fremtidig fast rutine. Ellers sker opfølgning løbende på stabsmøder

APV fra administrationen 2019

APV fra resten af organisationen 2019

APV fra Kaffe Fair 2021

APV fra Skejby Rangers 2021

APV for FO-Aarhus, Dagh. Gimle, Fonden Ryesgade 7 og Skejby Rangers 2022

 

Sikkerhedsgruppe
26. okt. 2000 blev oprettet en fælles arbejdsmiljøorganisation, der består af to arbejdsmiljøgrupper for henholdsvis FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle:
Valgt til grupperne i 2010:
Arbejdsmiljøgruppe for FO-Aarhus: skoleleder Anne Thorø Nielsen og pedel Jan Wendelin.
Arbejdsmiljøgruppe for daghøjskolen Gimle: Forstander Torben Dreier og medarbejderrepr. Susanne Lassen. 
Alle personer har gennemgået det lovpligtige arbejdsmiljøkursus.
Gimle og FO-Aarhus arbejder sammen i hele forløbet omkring arbejdsmiljø, kriseberedskab og sikkerhed.

Psykiske forhold generelt
Visionshæftet "Klovnefisk" søges udmøntet i hverdagen: medansvar, læring, demokrati, medindflydelse, kommunikation, kompetencer osv.

Alle opfordres til åbenhed (ikke sladder), så man ikke i misforstået loyalitet skader en medarbejder, mere end man gavner vedkommende. Der arbejdes bevidst på at skabe sammenhold i personalegruppen, så der undgås sladder, fraktioner, konflikter.

Alle opfordres vedvarende til at sige til skolelederen, når der er noget, de er utilfredse med på arbejdspladsen, uanset hvad det drejer sig om.

FO-Aarhus og daghøjskolen Gimle er arbejdspladser, der er sæsonbetonede m.h.t. spidsbelastning. Ledelsen er derfor meget opmærksom på, hvor meget hver enkelt medarbejder har at lave for at modvirke og komme evt. ekstreme stress-situationer i forkøbet. Desuden opfordrer ledelsen medarbejderne til at være åbne og ærlige omkring private forhold, når disse får indflydelse på arbejdssituationen, så der kan tages højde for evt. problemer.

Inventar generelt
Borde og stole: i perioden 1999-2002 er alle borde og stole i administrationen blevet udskiftet, efterhånden som der var råd, så alles arbejdspladser nu lever op til EU-standarder.

Arbejdsmiljø-mappe
På FO-Aarhus'/Gimles kontor i Frederiksgade 78C, Aarhus C  har vi samlet en digital Arbejdsmiljømappe med bl.a.:

Arbejdsmiljøcertifikater og -godkendelser
Screeninger fra Arbejdstilsynet
Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet
Referat fra besøg fra Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøpolitikker
Rygepolitik
Misbrugspolitik
Fraværspolitik
m.fl. - disse kan ses her på hjemmesiden under Personalehåndbogen

Sikkerhedsorganisation
Navne på de "fødte" og valgte sikkerhedsrepr.
Regler for valg til sikkerhedsgruppen
Lovpligtige uddannelsesbeviser

APV-skema
For FO-Aarhus/Gimle
Vedr. folkeskoler i Århus (hvor aftenskoleundervisning foregår)
Undersøgelser/spørgeskemaer

Intern uddannelse og instruktion
Kurser for medarbejdere (f.eks. førstehjælp, stress)
Instruktion af pedelmedhjælpere/praktikanter

Ulykkesundersøgelse og forebyggelse
Kopi af anmeldelser af arbejdsulykker
Undersøgelse af ulykkerne
Risikovurderinger
Brandslukningsudstyr: Hvad har vi, hvordan bruges det, abonnement på tjek

Manualer og vejledninger
Husordener (inkl. brug af køkkenmaskiner)
Vedligehold og eftersyn
Elevator

Sundhedsfremme: Politikker og praksis
Misbrugspolitik
Motionslokaler i Vester Alle 8 / Bladet Helse
Fraværspolitik
Sygefraværsstatistik

Rummeligt arbejdsmarked: Politikker og praksis
Afsnit fra "Klovnefisk"
Ansatte i fleksjob

Mødereferater
Møder i sikkerhedsgruppen
Stabsmøder


KRISEBEREDSKAB
Her kan du se den seneste udgave af FO-Aarhus' og daghøjskolen Gimles kriseberedskabsplan for FO-byen.
Her kan du se en liste med navne og tlf.numre på vigtige personer og institutioner i forbindelse med en krisesituation. 


UNDERVISNINGSMILJØ

Her kan du se de seneste udgaver af FO-Aarhus' og daghøjskolen Gimles undervisningsmiljø-undersøgelser: 2011 og 2014 og 2017 og 2020 og 2023


PSYKISK ARBEJDSMILJØ
I marts 2015 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring det psykiske arbejdsmiljø blandt alle medarbejdere hos FO-Aarhus, Gimle og Fonden Ryesgade 7.
Resultatet kan ses her.

I maj 2018 blev der ligeledes gennemført spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø blandt alle medarbejdere hos FO-Aarhus, Gimle og Fonden Ryesgade 7.

Resultatet kan ses her.

I juni 2021 blev der gennemført spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø bland alle medarbejdere hos FO-Aarhus, Gimle, Fonden Ryesgade 7 og Skejby Rangers.

Resultatet kan ses her.

 

 

 

Til toppen