Legenden om de 3 ringe

Legenden om de tre ringe – kirkespil

 

Et samarbejde med ”Åben Himmel” – Foreningen til Kirkespillets fornyelse og Mårslet Kirke. Spillet opførtes 8 gange fra den 16.-24. nov. Megen omtale i trykte medier og indslag i TV2 Østjyllands nyhedsudsendelse.

Forfatter Ann Sofie Oxenvad, instruktør Birthe Bonde Niilonen og komponist Steen Raahauge.

Kirkespillet er en moderne fortolkning af den middelalderlige legende om de tre ringe: I længst svundne dage levede i Østerland en mand, som ejede en ring af stor værdi. Ringen af guld besad, udover sin skønhed en skjult kraft, som tilfaldt den, der bar den. Traditionen bød manden af efterlade ringen til den af sine sønner, som han elskede mest. På denne måde kommer, fra far til søn, nu ringen til en fader, som har tre smukke og dygtige sønner. Han elsker dem alle tre lige højt, så til sidst kommer han i forlegenhed: hvem skal have den dyrebare ring? Han ligger for døden. Nødigt vil han krænke sine tre kære sønner, som stoler på hans ord. Hvad skal han gøre? Jo, i al hemmelighed lader han en guldsmed lave to ringe, der ligner den ægte ring så godt, at han knap selv er i stand til at kende den sande fra de falske. Glad til mode tilkalder han sine sønner, én for én, velsigner dem, og giver dem hver sin ring, og dør. Næppe er faderen død, før hver af sønnerne fremdrager sin ring og påberåber sig retten til arven. Ringene ligner imidlertid hinanden så meget, at det er umuligt at kende den sande fra de falske og følgelig kan spørgsmålet om hvem af dem, der er faderens sande arving ikke afgøres. Og det kan det endnu ikke den dag i dag….

Ideen med forestillingen var at vække til en dybere refleksion over ligheder og forskelle mellem kristendom, jødedom og islam, der alle har fælles rødder. Målet var med en fængslende historie at give tilskuerne en oplevelse, der bryder fordomme ned og åbner for dialog. Samtale og gensidig forståelse, ligesom fastholden ved umistelige, kristne værdier er nødvendig.

(Deltagere: 15 personer i studiekredsen, 60 aktive i spillet, 80 personer i studiedag om Religion og sandhed, 1000 tilskuere til opførslerne af spillet.)