Grønne Guider

Grønne Guider i Århus

Frit Oplysningsforbund i Århus har pr. 1. jan. 2003 overtaget administrationen af de grønne guider i Århus. Efter regeringens nedlæggelse af grøn guide-ordningen i 2002 har Århus Kommune påtaget sig 80% af udgifterne til de 3 grønne guider i Århus og FO-Århus stiller underskudsgaranti fra sin debatpulje for de sidste 20%.

En grøn guide er en lokal miljøvejleder, som skal få os til at tænke og handle mere miljøvenligt. De grønne guider arbejder for en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Bæredygtigt betyder, at den måde, vi lever på i dag, ikke må forringe livsbetingelserne for kommende generationer.

Den grønne guide arbejder primært i sit lokalområde, men udveksler viden og erfaringer med de andre grønne guider De mange grøn guide-projekter er ikke ens, og vægtningen af opgaver og målgrupper varierer. Men fælles for alle grønne guider er, at de arbejder med handlingsorienteret folkeoplysning.

I Århus arbejder flere af de grønne guider tæt sammen med kommunens forskellige afdelinger i forbindelse med konkrete miljøopgaver. F.eks. arbejdede guiderne i 2007 med følgende opgaver:

 

RESUMÉ

Grønne guider brugte i 2008 2,4 arbejdsår på en bred vifte af opgaver omkring miljøformidling og nåede ud til en stor og bred målgruppe. Formidlingen skete både direkte til borgerne, gennem trykte og elektroniske medier, gennem egne hjemmesider og e-mail. Arbejdet har i høj grad været styret af deltagelse i aktuelle miljøkampagner, støtte til grønne foreninger, aftale med de kommunale forvaltninger samt behov for ekstern finansiering, da Århus Kommune kun betaler 80 % af omkostningerne svarende til 1,9 arbejdsår. Guiderne har assisteret med projektansøgninger, som tovholder ved arrangementer og kampagner, som undervisere samt trådt til, når der var behov for formidling på områder, hvor der manglede ressourcer, fx omkring miljøvenlig bekæmpelse af dræbersnegle og problemer med sølvmågernes og ræves tilstedeværelse i Århus midtby. Guidernes arbejdsstruktur under FO-Århus betyder, at projekter kan iværksættes og gennemføres hurtigt. Som det fremgår af nedenstående oversigt, har arbejdet været præget af stor aktivitet og miljøformidling til mange forskellige målgrupper. Flere af guidernes projekter rækker ud over Århus og bidrager til nationalt og internationalt samarbejde. Guiderne er på denne måde også med til at give Århus en grøn profil udadtil.

 

Antal deltagere ved Grøn Guide-arrangementer: 3287

Henvendelser fra borgere pr. tlf. eller mail: mindst 931

Besøg på hjemmesider tekstet/opsat af grønne guider: 18.680 hits

Artikler skrevet af Grønne Guider: 17

Presseomtale af Grøn Guide-projekter og arrangementer: mindst 52

Eksterne midler skaffet af Grønne Guider: 352.000 kr.