Folkets Møde

Folkets Møde

- festlige og faglige dage i fællesskabets tegn

 

17. juni kl. 19-20.00 i Domen: Informationsmøde om Folkets Møde i Domen på Pier 2, Aarhus Ø.  Her fortalte de strategiske partnere om deres tema og fortælling ind i Folkets Møde. Derudover var der mulighed for at stille spørgsmål.

 

Den 27.-28. september 2019 blev der skabt en levende mødeplads for frivillige, hverdagsaktivister, foreninger, organisationer, forskere, virksomheder, politikere og et bredt og mangfoldigt udsnit af den danske befolkning. Det kalder vi Folkets Møde og med det ønskede man, at styrke den demokratiske debat og skabe rum til dialog. Man kunne blive klogere på, hvad der motiverer frivillige, medborgere, hverdagsaktivister og hvilke knaster og barrierer, de frivillige fællesskaber oplever. Der var centrale scener og mødesteder, hvor folkelige events, optrædener, foredrag, happenings og meget andet skabte en stemning af fest og fællesskab. Frivillige foreninger, fællesskaber og netværk blev inviteret til at være en del af Folkets Møde ved at stå for aktiviteter, debatter, workshops og happenings. Folkets Møde foregår på følgende lokationer: FO-byen, Rådhuspladsen, Officerspladsen, Musikhusparken og Rådhusparken.

 

27. sept. kl. 10-16.00: SPOR: Oplysning og informationsdeling

Man kunne få en snak med Landsforening spor i FO-byen. Landsforeningen Spor har til formål:

1. At synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

2. At indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker.

3. At skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk.

4. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk.

Spor er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 10.30-12.00: Debat om relevante politisk emner med lokale politikere.

Morgenpolitik med Sager der Samler under Folkets Møde 2019 på Café Nicolai i FO-byen. Morgenpolitik gik ud på at træne de demokratiske muskler og styrke relationen mellem borgere og politikere i Aarhus. Deltagerne var engagerede borgere og byrådspolitikere i Aarhus. Borgerne lærte om hvad der sker på et politisk niveau i Aarhus. Politikerne blev bedre forberedt til byrådsmøder og det politiske arbejde.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, Café Nicolai. Gratis.

 

27. sept. kl. 11-15.00: Hjertecafé med snak om hjerter og hjertesygdomme.

Man kunne få målt blodtryk, snakke med diætist, tale om at dyrke motion og måske tale med sundhedspersoner og i hvert fald hjerterådgivere.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 12-17.00: Det kærlige måltid -Oplysning og informationsdeling.

Man kunne møde de unge frivillige, der laver mad til familier ramt af midlertidig krise på grund af sygdom, traume eller pludselig dødfald.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 12-13.00: Mød Venstre Ungdom.

Hvad er liberalisme? Hvordan er det at være med i en ungdomspolitisk forening?

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 12-14.00: Besøg Ældre Sagen og hør om at være/blive frivillig.

De bød på en ristet pølse fra Fællesskabsgrillen og en fadøl/vand. De frivillige stod klar til at fortælle om glæden ved at være frivillig, især for den eller dem, der får hjælp, men også for den frivillige selv.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

  

27. sept. kl. 13-14.00: Filosof og forfatter Preben Beck Astrup fra Aarhus Universitet, fortalte om hvordan et stærkt frivilligt engagement gør os alle rigere. Hvordan frivilligt arbejde bliver meningsfuldt for den enkelte og samtidig værdifuldt for alle. Preben Astrup forfægtede bl.a. påstanden, at når visse samfund har et mere blomstrende foreningsliv end andre, er det ikke, fordi de er rigere - det er den anden vej rundt. Samfund er først og fremmest rigere, fordi de har tradition for mange og stærke frivillige fællesskaber. Med afsæt i sin Tænkepause om Frivillighed gjorde ekstern Lektor, Preben Astrup, ved Aarhus Universitet tilhørerne klogere på, hvordan et stærkt frivillige engagement gør os alle rigere, og samtidig sørger for, at vi har ordentlige politikere og lydhøre bureaukrater, der ikke tilraner sig magten, men sikre os alle retten.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: Stiften Loungen, Frederiksgade 78C, FO-byen.

 

27. sept. kl. 13-16.00: Frivilligcenter Aarhus frivillig fortalte om at være frivillig.

Formidlingsteamet er et team af engagerede og dedikerede frivillige, som hjælper borgere, der ønsker at blive frivillige, med at finde det rigtige frivilligjob. Ud over dette så kan de også hjælpe med at finde det rigtige forenings-tilbud, og hjælpe foreningerne med at finde vej til de rette medlemstilbud ved Frivilligcentret.   

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 14-15.30: CSR-workshop.

Inspiration til, hvordan man kan indgå strategiske samarbejder mellem frivillige foreninger og private virksomheder, til gavn og glæde for begge parter. Hvorfor giver denne type samarbejder mening i lyset af bl.a. FN’s Verdensmål og virksomheders CSR-strategi? Hvad kan samarbejdet give - samt eksempler på samarbejder i praksis. Peter Holm, chef for samfundsansvar i AP Pension og Niels Bjørnø, leder af Kirkens Korshær i Aarhus holdt oplæg. Begge oplægsholdere har haft gode erfaringer med at indgå i partnerskaber på tværs, og de holdt hver især oplæg med inspiration til, hvordan man helt konkret bærer sig ad - fra tanke til handling. Der var tid til spørgsmål og til at sparre og netværke med de andre deltagere. Efter inspirationsoplægget var det muligt at deltage i Frivilligcenter Aarhus' FrivilligBørs, hvor man helt konkret kunne lave aftaler med foreninger og kommunale institutioner om mulige partnerskaber.

Arrangeret af: Folkets Møde og Frivilligcenter Aarhus. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, Lille Sal. Gratis.

 

27. sept. kl. 14-16.00: Happening om venskaber og fællesskaber.

Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Alle har brug for mindst én ven. I den gratis venskabsordning Hjerteven, skaber de møder mellem unge, som er i en psykisk eller følelsesmæssig sårbar situation, og en stabil og tillidsfuld voksen, som ønsker at være noget særligt for en anden. De brugte dagen til at hylde venskaber og måske skabe nye. Man kunne møde dem i gadebilledet, hvor de delte overraskelser ud, og tog en snak om fællesskaber.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-gården i FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 14.00: Bliv klogere på psykiatri.

Gallo Gartneriet og Gallo Huset gik sammen om at give information gennem hyggelige og uhøjtidelig quiz med små præmier. De fortalte om alle Gallos aktiviteter og hvilken betydning de har for at fremme mental sundhed, både hos den enkelte og generelt. Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri. De mener, at samfundet har brug for en ændret holdning til psykiatribrugere, og at mange psykiatribrugere har brug for en ændret holdning til, hvad de kan gøre for samfundet. Gallo Huset er med til at nedbryde fordomme omkring psykisk sygdom.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 14-17.00: Mød folkenetværket.

Oplysning og informationsdeling. Folkenetværket - en forening med sundhedsfremme, motion og bevægelse som det centrale. ALLE kunne uanset fysisk formåen være med.

Arrangeret af: Folkets Møde. FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 15-16.00: Skab værdi med frivillige.

VisitAarhus inviterede til vidensdeling. VisitAarhus’ frivilligprogram rummer over 2.000 frivillige ReThinkers, som er medvirkende i et utal af forskellige events og projekter i Aarhus og omegn. De satte et lille panel på scenen, og her kunne man overvære en snak om erfaringer med de frivillige Rethinkers fra aktører, hvor de frivillige Rethinkers tidligere har været involveret. Man kunne desuden møde frivillige som delte deres oplevelser som frivillige. Der var inviteret aktører og frivillige fra Tall Ship Races, Den Jyske Opera og fra Folkekirkens Nødhjælp. Workshoppen kastede lys over processen i forhold til at rekruttere frivillige, hvad er vigtigt at afsætte ressourcer til og hvilken værdi skaber det for både aktører og frivillige. Paneldebatten var primært for aktører, som allerede har overvejelser om at involvere frivillige i kommende arrangementer, opgaver, festivaler eller lignende.

Arrangeret af: Folkets Møde og VisitAarhus. Sted: VA8-203 i Vester Alle 8 i FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 15-16.00: Tours on wheels. Man kunne opleve Aarhus fra en kørestol.

Arrangeret af Folkets Møde og Sager der Samler. Sted: Stiften Loungen i FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 15-16.00: Speed Dating med nogle af de forskellige sager i Sager der Samler.

Sager der Samler er en platform for selvorganiserede initiativer fra borgere. De drømmer om at gøre det lokale engagement til en drivkraft i omstillingen til et mere menneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund. Derfor styrker de handlekraft og engagerede fællesskaber med udgangspunkt i tre dogmer: Start i egen livssituation. Gør noget med (ikke for) andre. Begynd der, hvor du ikke skal spørge om lov eller bede om penge.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: Café Nicolai i FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 15-17.30.00: Sport og frivillighed i idrætsforeninger med Idrætssamvirke. Debat med Idrætssamvirke, hvor der blev taget fat i tre overordnede temaer Unge og frivillighed i idrætsforeninger, frivillige og idrætsfaciliteter, er frivilligheden skredet. Idrætssamvirket Aarhus er en paraply- og interesseorganisation for de århusianske idrætsforeninger. De arbejder for at bedre vilkårene for den århusianske idræt. Idrætssamvirket i Aarhus har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger som hovedformænd eller på andre væsentlige poster. Desuden har de et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer. De kan tilbyde gratis sparring og rådgivning m.v. til idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen, og derved gøre det lettere at være idrætsleder. Idrætssamvirkets medarbejdere kommer meget gerne ud til den enkelte idrætsforening.

Arrangeret af: Folkets Møde og Idrætssamvirket. Sted: Stiften Loungen i FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 16-17.00: Find en sag eller start din egen – Demokrati i handling.

Man kunne få vendt sine tanker og ideer om eget engagement. Sager der Samler er en platform for selvorganiserede initiativer fra borgere. De drømmer om at gøre det lokale engagement til en drivkraft i omstillingen til et mere menneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund. Derfor styrker de handlekraft og engagerede fællesskaber med udgangspunkt i tre dogmer: Start i egen livssituation. Gør noget med (ikke for) andre. Begynd der, hvor du ikke skal spørge om lov eller bede om penge.

Arrangeret af: Folkets Møde og Sager der Samler. Sted: Café Nicolai i FO-byen. Gratis.

  

27. sept. kl. 16-17.30: Speed Meeting.

VisitAarhus har gentænkt konceptet ”speed dating” i en ny måde for aktører og frivillige at møde hinanden. Med udgangspunkt i konceptet “speed dating” havde VisitAarhus gentænkt måden at bringe frivillige ReThinkers og projekter i kontakt med hinanden, ved at skabe en enkel platform til formidling af frivilligopgaver. Aktører fik 7 minutter til at fortælle begejstret og med stort engagement om deres projekt, de relevante opgaver og deres organisation – i alt fik 5-7 forskellige projekter/aktører denne mulighed. Deres rolle va, at gøre projektet så attraktivt, at de fremmødte efterfølgende fik lyst til, at være en del af projektet, og melde sig som frivillig. Styrken ved konceptet var, at projektejerne selv kunne præsentere de tilkoblede frivilligopgaver og forhåbentlig formidle disse på en levende, spændende og motiverende måde. Efter præsentationerne var der mulighed for, at de frivillige kunne stille eventuelle afklarende spørgsmål face to face til aktørerne og aktørerne kunne uddele flyers og en særlig hand-out til interesserede.

Til dette Speed Meeting kunne man møde:

• Bevæg dig for Livet – Senior

• Mini Maker Faire

• Kulturkammerater

• BogSpiloppen

• FødevareBanken

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, gården. Gratis.

 

27. sept. kl. 16-19.00: FrivilligBørs Aarhus - at udvikle lokalsamfundet og dets aktører i fællesskab.

FrivilligBørs Aarhus er et årligt tilbagevendende netværksarrangement, hvor private virksomheder, offentlige institutioner og frivillige foreninger mødes for at netværke, sparre, indgå strategiske partnerskaber og udveksle ressourcer til gensidig gavn. Formålet med FrivilligBørs Aarhus er at udvikle lokalsamfundet og dets aktører i fællesskab.

Man kunne møde Aarhus’ ansvarsbevidste virksomheder, kommunale aktører og sociale foreninger for at networke, udveksle ressourcer og skabe samarbejder på tværs af sektorer.

Over 5 runder blev der udvekslet ressourcer og indgået samarbejder på kryds og tværs. Efterfølgende var der tapas og networking.

• Kom og udvid jeres netværk

• Mød byens socialt ansvarlige virksomheder

• Få inspiration fra byens foreninger

• Kom i dialog med byens offentlige sektor

• Vis Aarhus, at du er en aktiv medspiller

• Få inspiration til udvikling af dine projekter

• Find en samarbejdspartner til dit næste projekt

• Kom og mød den nøgleperson, du mangler

Deltagelse i FrivilligBørs var gratis. Da der var lukket for tilmelding til frivilligbørsen, blev alle deltagere samlet i et såkaldt “børskatalog”, som blev offentliggjort så de kunne orientere sig om, hvad de øvrige deltagere tilbød og efterspurgte på frivilligbørsen. Forud for Børsen var der også et inspirationsoplæg om CSR, hvor man blandt andet kunne få inspiration til hvad man selv kunne udbyde og efterspørge til Børsen.

Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus var Børs Boss. Det var første gang Torben selv skulle engagere sig i FrivilligBørs, ellers har han førhen stukket hovedet indenfor og fulgt med på sidelinjen. Han glædede sig til i år at skulle være en del af Børsen, da han mener, at det fede ved Børsen er selve stemningen; den energi der bliver skabt, når folk cirkulerer rundt og vil noget med hinanden. Det er helt essentielt og i FO-byens egen DNA, at man kan mødes på tværs af de tre sektorer, der mødes til FrivilligBørsen. Det at man kan inspirere hinanden og samarbejde på tværs, er det der gør det spændende, mener Torben. ”Hvis ikke alle spiller sammen, så er der intet der lykkedes” siger han. Torben glæder sig til at gå fra ’at være spion’ på frivilligbørsen til at skulle lede slaget, som dette års Børs Boss! Han har svært ved at sige nej til gode tilbud; ”Og til FrivilligBørsen kommer jeg til at være det fedeste sted, som jeg kan være” – siger han.

Torben forventede selv at få en masse ud af selve dagen, han glædede sig til at skabe nye kontakter og få nye inspirationer. Han var sikker på, at han kom til at suge til sig af nye idéer, og han kunne ikke undgå at komme ud og netværke lidt selv, med så mange spændende aktører samlet på et sted. Et godt råd til deltagerne i FrivilligBørs 2019 var, at man inden Børsen skulle gøre sig nogle tanker om, hvor det er man møder sine barrierer og støder på muren, og hvad man kan bruge for at pille denne mur ned; hvem kan hjælpe dig?

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, foredragssalen VA8-105, Vester Alle 8. Gratis.

 

27. sept. kl. 17-18.00: Tours on wheels. Man kunne opleve Aarhus fra en kørestol.

Arrangeret af Folkets Møde og Sager der Samler. Sted: Stiften Loungen i FO-byen. Gratis.

 

27. sept. kl. 18.30-19.30: Gå på opdagelse i de forskellige pulje- og fondsmuligheder.

Frivilligcenter Aarhus, Frivilligcentret for Seniorer og Aarhus Kommune inviterede foreninger og andre frivillige organisationer til et arrangement, hvor de kunne gå på opdagelse i flere forskellige puljer og fonde, søge penge på stedet eller indgå et fremtidig samarbejde.

Arrangeret af Folkets Møde, Frivilligcenter, Frivilligrådet, MSO, MKB, MTM og MSB. Sted: FO-byen, Lokale VA8-104 i Vester Alle 8.

 

27. sept. kl. 18-19.00: Formidlingsteamet fra Frivilligcenter Aarhus fortalte om at være frivillig.

Arrangeret af Folkets Møde og Frivilligcenter. Sted: FO-byen, gården.

 

27. sept. kl. 19.30-22.00: Folkets Møde fejrer frivilligheden.

I anledning af Folkets Møde, vil vi gerne invitere til et festligt arrangement, som anerkendelse for jeres vigtige og fornemme indsats i forbindelse med Folkets Møde. En indsats, der er med til at løfte fællesskabet, skabe nye relationer og gøre Aarhus til en god by for alle. Festlighederne vil blive afholdt i gården i FO byen fredag d. 27. september fra kl. 19:30 til 22:00. Til festen vil der blive serveret lidt godt til ganen, bobler, øl eller sodavand.

Program:

• KL 19:30: Velkomst

• Kl. 20:00: Mingle og bar

• Kl. 20:30: Musik og bar

• KL 22:00: Tak for i aften

Har du ikke mulighed for at deltage hele aftenen, er du selvfølgelig velkommen til bare at kigge forbi til et enkelt glas. Tilmelding er ikke nødvendig, dog er der begrænset kapacitet i gården, så kom i god tid, hvis du vil være sikker på en plads. Vi glæder os til at se jer og få en hyggelig aften på tværs af fællesskaber.

Arrangører: Folkets Møde, Aarhus Kommune, Ældre Sagen, Århus Ungdommens Fællesråd, Idrætssamvirket, FO-Aarhus, Sager Der Samler, Frivilligcenter Aarhus og Frivilligcenter for Seniorer. Sted: FO-byen, gården.

 

28. sept. kl. 9.30-15.30: Frivilligakademiet – styrk dit ungdomsfællesskab med ÅUF & Kaospiloterne. Århus Ungdommens Fællesråd inviterede frivillige fra ungdomsforeningerne, der ønsker at stifte bekendtskab med foreningsfællesskaber i Aarhus. På Frivilligakademiet fik man gennem workshops og oplæg nye input til dit foreningsarbejde sammen med andre unge, som brænder for en sag. Man blev også klogere på værdien af sit frivillige engagement i andre sammenhænge, fx erhvervslivet eller studier? Program for dagen:

 9.30-10.00 Åbning af Frivilligakademiet v/ Nina Hansen, formand for Århus Ungdommens Fællesråd

10-11.30 Workshops formiddag: Fokus på foreningsudvikling

Valgmuligheder:

1. Brug Verdensmålene i foreningsarbejdet v. foreningen MUNDU

- introduktion til målene og deres betydning for foreninger. Diskussioner og ideer til, hvordan foreninger kan arbejde med målene for bæredygtighed.

2. Design Thinking v. Kaospiloterne (foregik på dansk og engelsk)

- workshop med introduktion til faserne i design thinking og en række værktøjer man kan bruge i hver fase. Efter workshoppen: process og værktøjer i projektudvikling.

3. Unges digitale dannelse v. Børn og Unge, Aarhus Kommune

- workshop med blik på de udfordringer med den digitale tilværelse. Hvad karakteriserer disse udfordringer, og hvad fortæller lovgivningen ift. det digitale felt. Deltagerne skulle derudover arbejde med nogle øvelser eller dilemmaer, der havde til formål at skabe refleksion over, hvordan man arbejder med unge og deres digitale liv.

4. Motivation af frivillige i foreningen v. foreningen IMCC Aarhus's initiativ Sexekspressen

11.30-12.15 FROKOST

12.15-13 Motivationsoplæg for alle: Hvordan lykkes du med dit frivillige engagement? v/ Årets Ildsjæl, Christine Winding-Lauritzen

13-14.30 Workshops eftermiddag: Din forening og omverdenen

1. Experience design v. Kaospiloterne (foregik på dansk og engelsk)

- I denne workshop lærte man hvordan man laver oplevelser, som folk aldrig vil glemme. Introduktion til de grundlæggende tanker i oplevelsesdesign og konkrete værktøjer til at skabe sine egne uforglemmelige oplevelser.

2. Brug dit frivillige engagement på CV'et v. Erhverv Aarhus

- Hvordan omsætter man bedst sine kompetencer fra sit engagement i en frivillig forening til sin jobsøgning og livet på arbejdsmarkedet? Dette spørgsmål besvarede denne workshop i et oplæg om og en præsentation af redskaber til at målrette dit frivillige arbejdes kompetencer til arbejdslivet. Alle deltagere gennemgik egne cases fra deres frivillige arbejde i grupper, som hjalp dem til at opnå en forståelse af hvilke kompetencer de kan bruge fra deres frivillige arbejde på arbejdsmarkedet.

3. Rekruttering af nye frivillige blandt unge v. IngerFair

4. Grafisk facilitering v. Kaospiloterne (foregik på dansk og engelsk)

- I denne workshop fandt deltagerne ud af at de sagtens kunne tegne, selvom de har fået at vide en milliard gange at det kan de ikke finde ud af. De lærte at tegne en række simple symboler og modeller, som kan gøre samarbejdet i projektgrupper tusinde gange nemmere og sjovere.

14.30-15.30: Kreativ opsamling og afrunding v/ Kaospiloterne og Århus Ungdommens Fællesråd

Efter det formelle program kunne man fortsætte snakken, hyggen og lørdagen på fairbar, som holdt til på Klostertorvet 6.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, Vester Alle 8 i diverse lokaler. Gratis.

 

28. sept. kl. 10.00-11.30: Fremtidsfuldmagter: Tips og råd om jura i seniorlivet

Praktiske og juridiske råd og vejledning v/advokat Kirstine Kryger Dyekjær (H) fra Advokatkompagniet om fx:

· Fremtidsfuldmagter,

· Testamenter – hvornår er det relevant?

· Ægteskab eller ugift samliv? Hvilken betydning har det juridisk?

Der var mulighed for dialog og spørgsmål til Kirstine Kryger Dyekjær.

Arrangør: Ældre Sagen. Sted: Vester Alle 8, 1.  i Lille Sal. Gratis.

 

28. sept. kl. 10-11.00: Meditation.

Guidet meditation med Østjyllands Meditationsforening. For begyndere og øvede.

Arrangeret af Folkets Møde og Østjyllands Meditationsforening. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-009.

 

28. sept. kl. 10-12.00: Akido workshop.

Workshop i Japansk kampkunst med Aikido Yuishinkai Aarhus (For alle fra 6 år og over). Japansk kampkunst (for alle fra 6 år og over) - selvforsvar, styrke og sundhed. Lær at beskytte dig selv imod Fald, Skub, Greb, Lås, Slag, Spark, Våben. Lær at vær stærkere ved at bruge indre styrke. Være tilstede og fokuserede. Lær at holde dig sund ved at Være i nuet, bevidst og opmærksom.

Arrangeret af: Folkets Møde. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-207. Gratis.

 

28. sept. kl. 11-13.00: Livsbiblioteket.

Personlige og nærværende samtaler om hverdagsaktivisme og trivsel. Små og store hverdagshistorier. Det er i hverdagens små øjeblikke, at vi som mennesker kan se hinanden i øjenhøjde og skabe forståelse og respekt for hinanden. Man kunne fortælle om hvad der fylder i ens liv lige nu og her, eller hvad der har haft betydning i løbet af ens liv og har været med til at forme den man er i dag. Vi har alle oplevet mange situationer i vores liv, der gør os til dem, vi er. Når mennesker mødes og bliver lyttet til, kan det være med til at opbygge gensidig respekt og forståelse og det er det vi i livsbiblioteket brænder for at sprede. Til dette arrangement blev der delt nogle forberedte livshistorier på ca. 10 min. Der var også plads til, at dele noget fra sin egen livshistorie, hvis man havde lyst. Efter hver livshistorie blev der mulighed for at dele indtryk fra den fortalte historie med dem, man sad ved bord med.

Arrangeret af Folkets Møde og Sager der Samler. Sted: FO-byen, Stiften Loungen.

 

28. sept. kl. 12.00-13.00: Røde Kors: Vil frivillige uddannes? Her deltog Lars Linderholm, chef for Frivilligafdelingen i Ældre Sagen. Kurser og uddannelser tilbydes i rigt mål til frivillige, både fra organisationerne selv, frivilligcentre og uddannelsesinstitutioner. Kan tilbud om kurser og uddannelser tiltrække og fastholde frivillige, eller er der risiko for at nogle skræmmes væk på grund af stor fokus på kompetenceudvikling? Hvis uddannelse kan gøre en positiv forskel, hvilken form for uddannelse er så den rigtige? Medvirkende: Elsemarie Kappel Petersen, adjunkt VIA, afdelingschef Frivilligafdelingen i Ældre Sagen Lars Linderholm, centerchef Laura Auken fra CFSA samt rekrutteringskonsulent Pernille Hvitnov fra Røde Kors. 

Arrangeret af: Folkets Møde, Røde Kors, Ældre Sagen og VIA. Sted: Vester Alle 8, Lille Sal. Gratis.

 

28. sept. kl. 12-14.00: Meditation.

Guidet meditation med Østjyllands Meditationsforening. For begyndere og øvede.

Arrangeret af Folkets Møde og Østjyllands Meditationsforening. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-009.

 

28. sept. kl. 12-13.00: En anderledes form for aktivisme.

Ikke-voldelig, civil ulydighed blev forklaret. En anderledes form for aktivisme med Extinction Rebellion. Er du også en af dem, der har følt dig hjælpeløs ifm. klimakrisen? Har du forsøgt at involvere dig i NGO'er, at sende læserbreve, samle underskrifter eller involvere dig i partipolitik? Desværre virker disse tiltag ikke hurtigt nok, når man tager omfanget af klimakrisen i betragtning. Der kommer Extinction Rebellion ind i billedet. Vi udøver ikke-voldelig civil ulydighed som virkemiddel for at lægge pres på beslutningstagerne. Vores bevægelse tager sit udgangspunkt i videnskab - både klimavidenskab, men også bl.a. i statskundskab og sociologi. Videnskaben har aldrig været mere utvetydig: der skal handles på klimakrisen nu og civil ulydighed er vores bedste bud på at få indført de ændringer, der skal til for at begrænse skaderne.

Arrangeret af Folkets Møde og Extinction Rebellion Aarhus. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, Lokale VA8-104.

 

28. sept. kl. 13-15.00: Aarhus gør noget for klimaet.

Udveksling af gode ideer til hvad vi sammen kan gøre for klimaet.

Arrangeret af Folkets Møde og Sager der Samler. Sted: FO-byen, Café Nicolai.

 

28. sept. kl. 13.15-14.15: Hvordan spiller vi hinanden gode?

Kommune og civilsamfund arbejder i stigende grad sammen om tilbud til borgere i Aarhus. Hvilke fordele og udfordringer er der i dette tætte samarbejde? Debat med Rådmand Jette Skive, Formand for Ældre Sagen i Aarhus Tove Jørvang, Næstformand i Røde Kors Aarhus Lars Bundgaard, Forstander Tinne Bogø Borgvold plejehjem og Aktivitetsleder på Madsbjerg Plejehjem Stine Sandager Pedersen. Facilitator Knud Aarup, formand for Røde Kors Aarhus og landsformand for Bedre Psykiatri. Debat om, hvordan vi på trods af forskelligheder kan spille hinanden endnu bedre – gerne så borgerne kan mærke forskel.  Debatten tog afsæt i prøvehandlingen "Sammen om det gode liv". Sammen om det gode liv handler om at give beboerne på to af kommunens plejehjem endnu mere livskvalitet og glæde i hverdagen. Røde Kors og Ældre Sagen er sammen med Sundhed og Omsorg i gang med at afprøve en ny model for, hvordan vi sammen kan styrke flere fællesskaber, mental sundhed og gode oplevelser for beboere på plejehjem gennem frivillige fællesskaber.

Arrangør: Ældre Sagen i samarbejde med Røde Kors. Sted: Vester Alle 8, 1. i Lille Sal.

 

28. sept. kl. 14-15.00: Klimaquiz.

Hvor meget ved du om klima! Klimaquiz med Extinction Rebellion Aarhus. En quiz, der udfordrer folks viden om klima- og biodiversitetskrisen. Om forskellige klima-relaterede emner - både små hverdagshandlinger, der bidrager til at nedsætte CO2-udledninger og det større billede, samt årsagerne til klimaforandringerne, som f.eks. Amazonas-regnskoven, der brænder. Der var både nemme og svære spørgsmål, men alle havde til fælles, at svaret kom bag på deltagerne, fordi de fleste er ikke klar over, hvor slem situationen i virkeligheden er.

Arrangeret af Folkets Møde og Extinction Rebellion Aarhus. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-104.

 

28. sept. kl. 14-15.00: Børn og angst.

SIND inviterede til oplæg ved Mia Kristina Hansen. Oplæg om børn med angst, med Formand for foreningen Børn med Angst, Mia Kristina Hansen. Har dit barn angst, eller er du bange for at dit barn er ved at udvikle angst. I Danmark sidder der i gennemsnit to børn i hver folkeskoleklasse, som har angst.  Det er alt for mange. Mia Kristina Hansen har mange års erfaring i arbejder med børn med angst. Nogle af de bekymringer som forældre til børn med angst ofte giver udtryk for er, hvordan kommer mit barn videre? kan det klare at få en uddannelse?

Arrangeret af Folkets Møde og SIND Aarhus-Samsø. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-105.

 

28. sept. kl. 14.30-15.30: Høretab og ensomhed

Tab af hørelse medfører ofte tab af social kontakt. Når man som ældre får nedsat hørelse, kan det være svært at opretholde et ellers aktivt, socialt liv. Man er tilbøjelig til at blive hjemme, at isolere sig, fordi samtaler er blevet for vanskelige, og det er svært at følge med i foredrag, teater og lign.

Hvad kan man selv gøre ved høretabet, og hvad kan man som pårørende gøre for at hjælpe en hørehæmmet ud af en ufrivillig ensomhed? Formanden for Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling, Sanne Lauridsen, gav et bud på løsninger til hverdagen som hørehæmmet og fortalte også om Høreforeningens tilbud og muligheder. Der var teleslynge i salen, og der blev skrivetolket på stort lærred, så alle kunne følge med.

Arrangør: Ældre Sagen i samarbejde med Høreforeningen. Sted: Vester Alle 8, Lille Sal.

 

28. sept. kl. 15-16.00: Meditation.

Guidet meditation med Østjyllands Meditationsforening. For begyndere og øvede.

Arrangeret af Folkets Møde og Østjyllands Meditationsforening. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-009.

 

28. sept. kl. 15-17.00: Syriske filmdage præsenterer.

Særvisning af filmen 'Another News Story' med efterfølgende refleksioner.

Arrangeret af: Folkets Møde og Sager der Samler. Sted: FO-byen, Vester Alle 8, lokale VA8-108. Gratis.