Aftenskolernes Prisfest

Aftenskolernes Prisfest

Aftenskolernes Pris har til formål at styrke udviklingen af den folkeoplysende voksenundervisning. Prisen er udviklet som et samarbejde mellem:

FO-Aarhus, Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF), Dansk Oplysnings Forbund (DOF), Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), NETOP – Netværk for Oplysning,

Landsforeningen Fritid & Samfund og Aarhus Kommune for at anerkende de kommuner og aftenskoler, der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan.

Håbet er, at Aftenskolernes Pris også fremover kan være med til at sætte fokus på og udbrede kendskabet til, hvad aftenskolen også er – nemlig nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i samfundslivet og -debatten; den er trådt ind i det 21. århundrede med mod på og evner til at favne alle befolkningsgrupper og alle sider af menneskelivet.

 

Baggrunden for prisen

Siden aftenskolen blev etableret for 200 år siden i forbindelse med vedtagelse af Almueskoleloven, har den folkeoplysende voksenundervisning været et centralt omdrejningspunkt i danskernes kompetenceudvikling. Aftenskolen har været, og er stadig, det vigtigste undervisningstilbud udenfor det formelle uddannelsessystem. For mange voksne er det også det eneste tilbud, der findes i lokalsamfundet, og aftenskolerne har vist en enestående evne til hurtigt at kunne tilpasse sig nye undervisningsbehov. Aftenskolerne drives typisk af en ulønnet bestyrelse og en ansat leder samt en række undervisere, der har det til fælles, at de alle ønsker at give et kvalificeret kursustilbud til alle grupper af den danske befolkning. Uanset om deltagerne er resursestærke eller resursesvage, om de har en lang videregående uddannelse eller er kortuddannede, kan de få indfriet behovet for kompetenceudvikling og for at indgå i sociale fællesskaber. Derfor er aftenskoleundervisningen stadig utrolig populær. Med mere end 800.000 deltagere pr. år er denne form for ikke-formel læring en vigtig institution i det danske samfund. En institution, der primært drives frem og fornys af mange ildsjæle, og det er disse ildsjæle, som Aftenskolernes Pris retter sig imod.

 

Der indkom næsten 100 indstillinger til de 9 priser og vinderne blev kåret ved en prisfest i Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus den 15. aug.:

Kl. 10.45:      Musik- og Medieværkstedet fra Aarhus spiller

                      Fællessang: Er lyset for de lærde blot

                      Optræden v/sanger og musiker Poul Krebs

                      Tale v/kulturminister Marianne Jelved

                      Præsentation af kunstner Niels Rahbæk

                      Uddeling af Handicapprisen

                      Videohilsen fra skatteminister Morten Østergaard

                      Uddeling af den Debatskabende pris

                      Tale v/Steen Bording Andersen, formand for Kulturudvalget i Aarhus

                      Uddeling af Partnerskabsprisen

                      Video: Aarhus-samtale med tidl. borgmester Louise Gade

                      Uddeling af den Internationale pris

Kl. 12.40:       Frokost til musik v/Musik - og Medieværkstedet fra Aarhus

Kl. 13.28:       Video: Historien om chokoladeknapperne - med Jakob Haugaard                         

                      Underholdning fra Aarhus Revyen: Jul i Hermans v/skuespiller John Batz

                      Videohilsen fra borgmester Jacob Bundsgaard           

                      Uddeling af den Innovative pris

                      Videohilsen fra kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad     

                      Uddeling af Integrationsprisen

                      Video med 4 rollemodeller fra Ramallah

                      Uddeling af Ildsjælsprisen

                      Tale v/Henning Brand, direktør for Videnscenter for Folkeoplysning

                      Tale v/Per Paludan Hansen, formand for DFS

                      Uddeling af pris til Årets Aftenskole

                      Uddeling af pris til Årets Aftenskolekommune

Kl. 15.00        Afslutning og fællessang: Du kom med alt det, der var dig

 

Vinderne af de 9 priser i 2014 inkl. juryens begrundelser

1. Handicapprisen vinder: SUKA

SUKA etablerer fortrinsvis undervisning for handicappede rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Skolen laver et ekstraordinært godt stykke folkeoplysende arbejde for en række målgrupper, der har rigtigt svært ved at deltage i meningsfulde aktiviteter. SUKA er desuden stærkt engageret i at skabe ordentlige forhold for handicappedes deltagelse i folkeoplysende arbejde.

 

2. Den Debatskabende Pris vinder: AOF Greve

AOF Greve har sammen med Rejsescenen udviklet en helt særlig aktivitet med en meget stor debatskabende virksomhed. Udover den lokale debatvirksomhed udlåner AOF rejsescenen til andre initiativtagere over hele landet. Med musikledsagelse og professionelle skuespillere opfører rejsescenen korte stykker der tager udgangspunkt i væsentlige emner. Rejsescenen tager efterfølgende debatten med deltagerne.

Eksempler på emner der er sat til debat: Skal jeg stave det for dig? – om læse- og staveproblemer på arbejdspladsen Partnervold – om voldsramte kvinder, Working poor – om social dumpning Åh disse kvinder – om kvindeliv før og nu, Stop lige et øjeblik – om arbejde og stress i ældreplejen.

 

3. Partneskabsprisen vinder: FO Aarhus

FO-Aarhus i flere år været en aktiv medspiller i Aarhus hvad enten det gælder Festuge sport ældrepolitik eller meget andet. Med indgangen at intet projektet er for småt til at drøfte har FO-Aarhus været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere samarbejdende by og hævet barren for hvad der er muligt.

 

4. Den Internationale pris vinder: Odense Aftenskole

Odense Aftenskole har trods sin beskedne størrelse gennemført en lang og bred række af internationale aktiviteter gennem de seneste 10 år og har på forbilledlig vis formået at omsætte aktiviteterne til folkeoplysning i Danmark. Både lokalt i Odense men også gennem landsdækkende arrangementer. Mest omfangsrigt er engagementet i organisationsdannelsen i det nordlige Uganda hvor oprettelse af håndværksgrupper går hånd i hånd med demokratilæring. Derudover henter skolen hvert år udenlandske undervisere til Odense ligesom den er en bærende kraft i udstillinger og festivals f.eks. den internationale fletteudstilling Himmel&Hav på Stige Ø.

 

5. Den Innovative prisvinder: Studieskolen

Studieskolen har udviklet et enestående værktøj til dokumentation af sproglig realkompetence. Det er en selvregulerende interaktiv onlinetest i engelsk fransk italiensk spansk og tysk. Det er en enkel og pålidelig realkompetencedokumentation for sprogkundskaber, der er erhvervet uden for det formelle system. Testsystemet involverer deltagerne aktivt og leverer et genkendeligt og konkret resultat efter europæisk standard for sprogkompetencer. Testsystemet er gratis tilgængeligt og bruges i hele Skandinavien. Der har i 2013 haft 80.000 enkeltbrugere. Testen videreudvikles nu til at dokumentere sprogkundskaber i arabisk og tyrkisk på alle niveauer og kan dermed bidrage til at synliggøre indvandreres modersmål som en ressource.

 

6. Integrationsprisen vinder: AOF Nord

AOF Nord har fået midler fra By Bolig og Landdistriktsministeriet og Kulturstyrelsen til et bydelsmødreprojekt hvor de i samarbejde med boligorganisationer uddanner minoritetskvinder (med 28 forskellige nationaliteter) i demokrati, ligestilling, trivsel og netværk. Formålet er forebyggelse af isolation og marginalisering. Gennem empowerment bliver kvinderne klædt på til at være frivillige ”brobyggere” for lokalområdets minoritetskvinder. Dette gøres gennem sociale arrangementer og netværk og gennem information og videndeling om kommunens tilbud og foreningsliv.

 

7. Ildsjæls-prisen vinder: Rut Jørgensen fra Visborg Husflidsforening

Rut Jørgensen, Visborg Husflidsforening.

Rut Jørgensen er som skoleleder den bærende kraft i Visborg Husflidsforenings arbejde med at omdanne den lokale nedlagte skole til et kulturelt samlingspunkt for alle lokalområdets borgere, foreninger og organisationer. Trods dåbsattestens dato går Rut til arbejdet med en ungdommelig friskhed, uanset om det handler om at forbedre de fysiske rammer for undervisningen, samarbejde med kommuner, koordinering af interesser i lokalområdet, eller om at der skal skrives ansøgninger til fonde. Rut er både bygherre foreningspolitiker og folkeoplyser i en og samme ildsjæl.

 

8. Årets aftenskole vinder: LOF Midtjylland

LOF Midtjylland står som garanter for en bundsolid folkeoplysning i Viborg, Silkeborg og Favrskov kommuner. Der arbejdes stille og roligt og uden de store armsving på hele tiden at udvikle virksomheden, og at komme ud i lokalområderne i de tre kommuner samt for at styrke samarbejdsrelationerne med de mange forskellige lokale foreninger i området.

LOF Midtjylland arbejder også ihærdigt på at sikre undervisningstilbud til ordblinde. Endelig er LOF Midtjylland meget engageret i det kommunale folkeoplysningspolitiske arbejde for at sikre folkeoplysningen og dens mange brugere de bedst mulige vilkår. 

 

9. Årets folkeoplysningskommune vinder: Aalborg Kommune

Aalborg Kommune fortjener at blive nomineret til året aftenskolekommune, fordi man i Aalborg Kommune vægter fritidspolitikken højt, herunder også det arbejde, der forgår i kommunens mange aftenskoler. Kommunen har en meget fin tilskudspolitik, et velfungerende Folkeoplysningsudvalg, en fritidsforvaltning der altid er i en god og konstruktiv dialog med foreningslivet, og en række politikere, der på tværs af partifarve vil fritidslivet det bedste.

Aalborg kommune har tradition for at prioritere de folkeoplysende aktiviteter højt. Det gælder både politisk og økonomisk. Man anerkender den store værdi som aftenskolerne tilfører byen og dens indbyggere. Helt konkret besluttede Fritidsforvaltningen og politikerne for 4 år siden, at forhøje tilskudsgrundlaget på Fleksibel tilrettelagt aktivitet, med 100,- kr. pr. time.

Det har skubbet i retning af mere fleksibel aktivitet der bl.a. er attraktiv for byens yngre borgere. Og de seneste 4 år, har man opereret med en såkaldt "Aalborg Model" der betyder, at aftenskolerne er garanteret fuldt tilskud til alle aktiviteter som det lykkes dem at gennemføre.