Skattevæsnet: Fri mobil og internet

 

2012: (fra SKATs hjemmeside)

 

Medarbejderen skal betale skat af 2.800 kr. om året (i 2018 og 2019), hvis han bruger sin arbejdstelefon privat, eller hvis du betaler alle eller nogle af medarbejderens udgifter til privat telefon.

Fri telefon omfatter:

 • En almindelig fastnettelefon
 • En mobiltelefon: Selvom en mobiltelefon også kan bruges til at gå på internettet med, bliver den skattemæssigt betragtet som en telefon. iPhones, PDA'er og lignende smartphones regnes derfor som telefoner.
 • Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
 • Sædvanlige telefonserviceydelser, fx telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis nummer-funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Dette ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

 

Arbejdstelefon

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon skal medarbejderen ikke betale skat af den. Du skal indgå en tro- og loveerklæring med din medarbejder om, at telefonen er en arbejdstelefon.

 • Du skal føre en vis kontrol med, at medarbejderen overholder aftalen.
 • Du kan ikke indgå en ny tro og love-erklæring, hvis du allerede har en med medarbejderen.
 • Det er tilladt for medarbejderen i enkeltstående tilfælde at lave private opkald, gå på internettet, sende sms eller e-mails, uden, at det udløser skat

 

Nye regler for fri telefon fra 1. januar 2012

Stiller du en telefon til rådighed for dine medarbejdere som de kan bruge gratis både på arbejde og privat? Så skal du være opmærksom på, at der er kommet nye regler for fri telefon fra 1. januar 2012.

Du har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag i medarbejdernes løn af den skattepligtige værdi af den frie telefon. Beløbet skal du indberette til SKAT på samme måde som du indberetter løn i e-Indkomst.

 

Sådan indberetter du til SKAT

 • Du skal indeholde A-skat og AM-bidrag i medarbejderens løn af den skattepligtige værdi af fri telefon. Værdien er på 2.500 kr. i 2012. For månedslønnede er værdien 208,33 kr. og for 14-dages-lønnede 96,15 kr.
 • Værdien af telefonen skal du indberette i felt 20 i e-Indkomst. Beløbet skal også medregnes i felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst og felt 200 Bruttoindkomst.
 • Får en medarbejder stillet fri telefon til rådighed af flere arbejdsgivere, skal både du og den anden arbejdsgiver indeholde A-skat og AM-bidrag af samme værdi.
 • For at der beregnes et eventuelt ægtefællenedslag korrekt, er det vigtigt, at der indberettes værdi af fri telefon løbende for hver måned.

 

Hvis du har spørgsmål

På skat.dk finder du flere oplysninger om Fri telefon, computer og internet.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 18 18. Tast 2 for Virksomhed à Tast 3 for Betalinger eller gæld til SKAT à Tast 2 for e-Indkomst.

 

Senest ajourført dec. 2018 

(Der kommer formodentlig nye regler i 2020)