Udtalelse fra Rabih Azad-Ahmad

Som Rådmand for Kultur og Borgerservice er det en stor fornøjelse dagligt at opleve hvordan byens foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner sætter sit daglige præg på byen, og skaber en mangfoldig by med tilbud til alle mål-grupper uanset alder og interesser. Det er gennem disse tilbud, at vi som borgere får mulighed aktiviteter som bevæger og udvikler os. Tilbud, der er med til at styrke fællesskabet gennem debat, oplevelser og aktiv deltagelse.

FO-Aarhus har efterhånden en lang tradition for, gennem sine debatskaben-de aktiviteter, at være en aktiv del af de større begivenheder i byen. For 2013 gælder det eksempelvis DM i Skills, Sculpture By The Sea, Tall Ship Races, Festugen mm. Gennem debat, foredrag, samtaler, guidede ture mv. er disse aktiviteter med til at give alternative eller mangfoldige perspektiver på deltagernes oplevelser. De er med til at udvide vores vidensniveau og stimulere vores nysgerrighed.

Men FO-Aarhus debatskabende aktiviteter dækker også meget andet. Der er også noget om det lokale, det globale, det personlige og det højaktuelle. Fra grønne guider til udfordringer med teenagere til Syrien-konflikten.

Jeg kan derfor kun opfordre alle byens borgere til også at gøre brug af de mange tilbud i 2014. Jeg er sikker på, at man også i 2014 finder noget inte-ressant for enhver smag og interesse. Jeg håber, at man som borger, via disse arrangementer, vil tage del i debatten og dialogen og derved være med til at inspirere, udfordre og oplyse hinanden. For det er gennem dialo-gen med andre, at vi i hverdagen udlever og udvikler vores demokratiske samfund.

Rabih Azad-Ahmad

Rådmand for Kultur og Borgerservice