Ferie: Ny ferielov - Ferie på forskud

Den nye ferielov muliggør afholdelse af betalt ferie, før den er optjent. Dette kræver imidlertid en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Arbejdsgiver har ikke forpligtet til at lade medarbejdere holde betalt ferie på forskud.

Såfremt det aftales, at en medarbejder kan holde betalt ferie på forskud, skal feriegodtgørelse eller ferie med løn beregnes på baggrund af medarbejderens løn de sidste 4 uger, før ferien påbegyndes.

Den afholdte ferie afdrages derefter i den betalte ferie, der efterfølgende optjenes.

 

FO-Aarhus, Daghøjskolen Gimles og Fonden Ryesgades politik vedr. ferie på forskud:

Der gives normalt ikke mulighed for at afholde ferie på forskud, altså afholde ferie uden at have optjent feriedagene.

Eneste mulighed for undtagelse er, når medarbejderen er ansat så sent i forhold til tvungne feriedage = virksomhedens lukkedage, at han/hun endnu ikke har optjent feriedage nok til disse. I disse tilfælde aftales det skriftligt at medarbejdere holder ferie på forskud på arbejdsgivers lukkedage.

Hvis medarbejderen stopper hos arbejdsgiveren inden den ferie der er holdt på forskud når at blive optjent, vil arbejdsgiveren have mulighed for at modregne det i den løn, medarbejderen har til gode.

Aftale om ferie på forskud skal altid foreligge skriftligt.